III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’na Çağrı

“Toplumsal Travma”

15-16 Eylül 2012

Diyarbakır

 12 Eylül darbesinden sonraki 30 yıllık süreçte toplumun hatırı sayılır bir bölümü devlet eliyle yaratılan sistematik baskılara maruz kaldı ve tüm toplum, faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar, zorunlu göç ve işkencelere tanıklık etti. Bu travmatik süreçler gündelik hayatın giderek zorlaşmasına, düşünce ve ifade özgürlüğünün baskılanmasına neden olduğu gibi, geleceğe dair tasarımların silinmesine, barış ve güvenlik içinde bir hayat yaşamanın mümkün olduğuna dair umudun giderek zayıflamasına yol açtı. "Toplumsal yas ve travma hali" olarak tarif edilebilecek bu tablo, hayata tutunma çabasına ket vurdu, örgütlenme ve politik eylemlere yabancılaşmayı da beraberinde getirdi.

 Bu nedenle Diyarbakır'da 15-16 Eylül 2012 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumunun ana başlığını savaş, militarizm, işkence, kadın, çocuk, göç" ekseninde "Toplumsal Travma" olarak belirledik. Sempozyumun tarihsel olarak savaş ortamına sürekli tanıklık etmiş, göç nedeni ile nüfusu ciddi derecede artmış, barış ortamında büyüyemeyen ve anadilinde eğitim hakkından yoksun çocukların kendi mücadele pratiklerini oluşturmak zorunda kaldığı, devam eden savaş ortamında evlatlarını, eşini ve yakınlarını kaybetmiş binlerce kadının olduğu, işkencelerin yaşandığı şehirlerden biri olan Diyarbakır'da gerçekleştirilmesinin ayrıca bir anlamı olduğuna inanıyoruz.

 III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu davetli konuşmacıların konuşmalarından ve serbest bildirilerden oluşacaktır. Sempozyum psikoloji ve ilgili disiplinlerde çalışan eleştirel yönelimli araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçladığından hem toplumsal eleştiriye, hem de toplumsal bir gerçeklik olarak psikolojinin eleştirisine katkıda bulunan tüm çalışmalara açıktır. Bildiri göndermek ve yeni bir örgütlenme biçimine dair katkı sunmakisteyenlerin bildiri özetlerini 1 Temmuz 2012 tarihine kadar elestirelpsikoloji2012@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir.

Sempozyum Bilgileri


Tarih: 15-16 Eylül 2012
Yer: Diyarbakır - Sümerpark
Bildiri Özetleri İçin Son Tarih: 1 Temmuz 2012
Program Duyurusu: 1 Ağustos 2012

Katılım ücretsizdir.


Bilimsel Kurul
  • Melek Göregenli
  • Serdar Değirmencioğlu
  • Ersin Aslıtürk
  • Sertan Batur
  • İpek Demirok
  • Güneş Kayacı
  • Sedat Yağcıoğlu
  • İsrafil Bülbül
  • Eda Erdener
  • Yunus Emre Ayna
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP