TODAP'la 1 MAYIS'a
Geçtiğimiz yıl tüm emekçiler gibi psikologların da hak kayıplarına sahne oldu. Bir yıl kadar önce alanda çalışan psikologların ve psikoloji öğrencilerin itirazlarına karşın büyük kısmı akademisyen olan TPD yönetimi ve sağlık alanında neoliberal dönüşümleri hızlandırarak uygulamak görevini üstlenmiş Sağlık Bakanlığı eliyle hazırlanan ve torba yasa kapsamında kabul edilen psikolog ve klinik psikolog ünvanlarını düzenleyen maddeleri tam da 1 Mayıs arifesinde uygulamaya sokularak Sağlık Bakanlığı'nda çalışan psikologlar koşullu olarak sınav ve sertifikasyona mecbur bırakılarak işten çıkarılma tehdidiyle yüz yüze bırakıldı.

 Şanslı bir azınlık dışındaki psikolog çoğunluğu, her geçen yıl bir öncekine oranla işsizliğe, güvencesizliğe, eğitimini aldığı alan dışında çalıştırılmaya ve ucuz emek gücü olarak sömürüye daha fazla maruz bırakılmaktadır. Psikologluk mesleği denilince akla ilk gelen klinik psikoloji ve psikoterapi hizmetleri psikologların çoğu için doyurucu yaşam koşullarına ulaşmanın tek yolu olarak görülmekte, öte yandan bu hizmeti verebilmek söz konusu yasanın dayattığı biçimiyle yüksek ücretli ve dar kontenjanlı yüksek lisans programlarına veya yine yüksek ücretli özel eğitimlere tahvil edilmeye çalışılmaktadır. Buna paralel olarak lisans eğitiminin niteliği gün geçtikçe düşmekte, psikoloji öğrencileri kendilerini bekleyen işsizlik ve kötü çalışma koşullarından kurtulabilmek için hak etmiş oldukları eğitimi büyük ücretler ödeyerek okulları dışındaki kurumlardan almak zorunda bırakılmaktadır.

 Psikolog emeğinin çok değerli ve vazgeçilmez olduğu engelli rehabilitasyonu, çocuk gelişimi ve sosyal-adli hizmetler gibi alanlarda ise psikologlar düşük ücretle, sözleşmeli ve güvencesiz koşullarda istihdam edilmekte bunun doğal bir sonucu olarak da mesleklerinin hakkını vermekte zorluk yaşamaktadır. Bu durum sadece bu alanlarda çalışan psikologları değil bu alanlarda verilen hizmete muhtaç olan kişileri de mağdur etmektedir. Emeğinden başka gücü olmayan psikologların örgütlü gücü olmak için Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği olarak bizler bu sene de emeğin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız.

Güvenceli istihdam ve insanca çalışma koşulları için,
Çalışma hakkımızın ve unvanlarımızın torba yasalarla gaspına dur demek için,
Eşit, parasız ve nitelikli eğitim hakkımız için,
Nitelikli ve sürdürülebilir psikolojik hizmetin toplumsal bir hak olarak savunusunu yapmak için,

1 Mayıs'ta tüm meslektaşlarımızı TODAP kortejine ses vermeye çağırıyoruz.
 
İstanbulYer: Beşiktaş Akaretler Durağı (Yürüyüşte TMMOB’un arkası)Zaman: 09.00İletişim: 05337724412 - 05332658986 İzmirYer: Konak Emekli Sandığı ÖnüZaman: 11:30İletişim: 05545386463

TOPLUMSAL DAYANIŞMA İÇİN PSİKOLOGLAR DERNEĞİ (TODAP)
28 Nisan 2012
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP