Ortak 1 Mayıs Çağrısı
Biz De Varız, Örgütlendik Geliyoruz!

 Bizler, hegemonik söylem karşıtı fikirler ve çözümler üretmeye çalışan alternatif bilişimciler; alternatif, sıra dışı, eli klavye değen ve ücretli çalışan herkesi örgütleme perspektifiyle hareket eden bilişim ve iletişim çalışanları; beyaz yakalı emekçiler arasında dayanışmayı ve örgütlenmeyi geliştirmeyi amaçlayan plaza çalışanları; emek, toplumsal dayanışma ve eleştirel psikoloji çevresinde bir araya gelen psikologlar ve sosyal bilimlerin biat etmeyeceğine inanan sosyologlar olarak 1 Mayıs alanında yan yana, omuz omuzayız.
 
Performans sistemi adı altında dayatılan kötü çalışma koşullarına, mesleki haklarımızın yok sayılmasına, ağır sömürü demek olan taşeronlaştırmaya karşı bürolardan plazalara, sokaklardan okul koridorlarına çalıştığımız her alanda biz de varız, örgütlendik geliyoruz diyoruz.

 Alternatif Bilişim Derneği,
internet ve diğer bilgi ve iletişim teknolojileri, bu teknolojilerin kullanımı, sosyal, siyasal etkileri ve ortaya çıkardığı sorun ve sonuçlar hakkında alternatif, sıra dışı, hegemonik söylem karşıtı fikirler ve çözümler üretmeye çalışıyor. Alternatif Bilişim, çeşitli disiplinlerden ilgilileri bir araya getiriyor, teknik akılla sosyal aklı buluşturuyor. Bireylerin, toplumların hak ve özgürlükleri önceleyen tekno-sosyal politikalar geliştirilmesi için çaba gösteriyor. Alternatif Bilişim Derneği, 'İnsanlık için Bilişim'i amaçlıyor.Alternatif Bilişim Derneği olarak, İnsanlık İçin Bilişim! sloganımızla 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’ndayız.

 Bilişim ve İletişim Çalışanları Dayanışma Ağı (BİÇDA)
üç yıl önce bilişim işçileri tarafından kurulan bir sınıf örgütü. Kimimiz mühendis, kimimiz teknik eleman, kimimiz tasarımcı, sistemci, grafiker ve donanımcı. Biz bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı tüm sektörlerde ister bu teknolojileri üretenler, ister geliştirenler ya da kullananlar olsun, eli klavyeye değen ve ücretli çalışan herkesi örgütleme perspektifiyle hareket ediyoruz. Çünkü sorunlarımız ortak ve biz bilişim işçileri de işçi sınıfının bir parçasıyız. Bizim de üretim aracımız bilgisayarlar ve biz bu sefer ürettiğimizi kendi örgütlenmemiz için kullanıyoruz. Bilişim çağında dayanışma ağında buluşalım. Eli Klavyeye Değen Herkes BİÇDA’ya! sloganımızla 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’ndayız.

 Plaza Eylem Platformu (PEP)
, temelleri üç sene önce IBM'deki işten çıkarmalar sırasında örgütlenenlerce atılan; plazalardan fabrikalara, iş yeri kampüslerinden banka şubelerine beyaz yakalı emekçiler arasında dayanışmayı ve örgütlenmeyi geliştirmeyi amaçlayan bağımsız bir zemindir. PEP, beyaz yakalıların gündelik hayatta maruz kaldığı rekabet, mobbing, stres, performans baskısı, güvencesiz / esnek çalışma gibi ortak sorunlar etrafında mücadele etmeyi hedefleyen bir emek cephesi bileşeni olarak, tüm beyaz yakalıları, onları birbirinden ayıran, yalnızlaştıran turnikeleri aşıp dayanışmaya çağırıyor.Turnikeler Böler Meydanlar Birleştirir! sloganımızla 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’ndayız…

 Biz, Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) olarak;- Üniversitelerden her yıl binlerce mezun verilirken, bu sayının yüzde birine dahi iş olanağı tanımayan istihdam politikasını protesto etmek ve kadrolu çalışma hakkımızı savunmak için- Çalıştırıldığımız alanlarda da kadrolu istihdam edilmek yerine “hizmet alımı” adı altında taşeron çalıştırılmamak, taşeron çalışmayı protesto etmek ve özlük haklarımızı savunmak için- Sosyologların ve tüm araştırmacıların araştırma süreçlerinde uğradıkları mağduriyetlere ve baskılara karşı mücadele etmek ve düşünce ve ifade özgürlüğünü savunmak için Sosyal Bilimler Biat Etmez! sloganımızla 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’ndayız.

 Biz, Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP) olarak;- Emek perspektifi çerçevesinde psikologların alanda çalışırken yaşadığı hak ihlallerini, çalışma koşullarını, güvencesizliği ve taşeronlaştırmayı gündemleştirmek için- Toplumsal dayanışma perspektifi çerçevesinde başka bir dünya için toplumsal muhalefetin bileşenleriyle dayanışma kurmak için- Eleştirel psikoloji perspektifi çerçevesinde psikolojinin teori ve pratiklerini toplumsal ve tarihsel bağlamı içerisinde incelemeyi ve eleştirel bilgi paylaşma ve üretmeyi hedeflemek içinSistemli Bir Delilik Örgütlenerek Tedavi Edilebilir! sloganımızla 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’ndayız.

 1 Mayıs, emekçilerin meydanlarda dayanışmasını sergilediği gündür. Bizler de emeğin farklı alanlarında çalışan emekçiler olarak bir aradayız. Biliyoruz ki dayanışma birleştirir, dayanışma güçlendirir.

Bir aradayız, daha güçlüyüz!
Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın Emekçilerin Dayanışması!

Alternatif Bilişim Derneği
Bilişim ve İletişim Çalışanları Dayanışma Ağı (BİÇDA)
Plaza Eylem Platformu (PEP)

Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER)

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP)

Toplanma Yeri: Saat 9.00'da, Beşiktas Akaretler Durağı'nda buluşuyoruz
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP