Eleştirel Psikoloji kitabı çıktı!
TODAP çeviri grubunun kolektif ürünü olan Eleştirel Psikoloji kitabının tanıtım yazısını ve çeviri ekibinin önsözünü aşağıda bulabilirsiniz.

Eleştirel PsikolojiD. Fox,I. Prilleltensky,S. AustinYayıma hazırlayanlar: Güneş Kayacı Sevinç, İpek Demirok, Baran GürselYayınevi: Ayrıntı (5/2012)
Isbn: 9789755396729

 Psikoloji dediğimizde aklımıza gelenler giderek delilik, TV dizileri, evlilik programları, sabah showları, kişisel gelişim kitapları, iyi anne baba olma yolları gibi konular olmaya başladı. Psikolojinin popüler kültüre yansıması bunlar olsa da, bu kitapta ne bunları ne de ana akım psikolojik bilgiyi bulacaksınız. Eleştirel Psikoloji kitabının editörü ve yazarlarından biri olan Dennis Fox'un ifade ettiği gibi, "Uğraşması en zor olan şeylerden biri de, çoğupsikologun, çalışmasının apolitik olduğuna dair inancıdır. Çoğu psikolog insanlara sadece yardım ettiklerini düşünüyor. Aslına bakılırsa her ne kadar insanlara yardım etmeye çalışıyor olsalar da, yaptıkları çalışmalar çoğu zaman farkında olmadıkları varsayımları taşır."

 Eleştirel Psikoloji, psikolojiye başka bir yerden bakıyor; insanı içinde yaşadığı toplumsal bağlam içinde anlamaya ve insanı toplumdan etkilendiği kadar onu etkileyebilme potansiyeline sahip bir özne olarak ele almaya çalışıyor. "Eleştirel psikoloji, eşitsiz olan, politik, ekonomik ve diğer toplumsal yapıların sürdürülmesini destekleyen, ana akım psikolojinin içindeki kuvvetlere karşı çıkma çabasıdır."

 Aslında bu kitap, topluma psikoloji ile yeniden bakmak isteyenler, psikolojinin toplumsal değişimde nasıl bir rol oynayabileceğini görmek isteyenler için iyi bir kaynak. Ayrıca psikolojiye meraklı herkesin okumayabilmesi için, her bölümde, önemli kavramların açıklamasını yapan bir sözlükçe, öneri okuma listesi, faydalı olabilecek internet siteleri ve tartışma soruları veriliyor.

Çeviri Ekibinin Önsözü


 Bu kitap Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) çeviri grubunun kolektif ürünüdür. TODAP, psikologların çalışma hayatında yaşadığı sorunlara ve üretim ilişkileri içerisindeki konumuna emek perspektifinden bakma, toplumsal muhalefet alanlarıyla dayanışma ve eleştirel psikoloji bilgi ve pratiği edinme, üretme ve bunu yaygınlaştırma hedefinde olan psikologlar ve psikoloji öğrencilerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir örgütlenmedir. Bu doğrultuda, Türkiye'de hakim paradigma etkisindeki psikoloji eğitiminden geçen bizler, var olan toplumsal düzeni olduğu gibi kabul eden bu psikoloji bilgisinden tatmin olmayarak, özgürleştici ve toplumcu bir psikoloji arayışına girdik. Bu kitabı da arayışımızın yaygınlaşmasını, merakımızın Türkiye'de bazı tartışmaları tetiklemesini umarak Türkçe'ye kazandırdık.

 Psikoloji disiplini, tüm sosyal disiplinler gibi, içinde üretildiği tarihsel koşullar ve güç ilişkilerine sıkı sıkıya bağlıdır ve haliyle bir takım ideolojik varsayımlar üzerine kuruludur. Toplumdan yalıtılmış bir birey tanımından yola çıkarak bilgi üreten, toplumsal koşul ve mücadeleleri yok sayan psikoloji, eşitsizlikleri yeniden ürettir ve böylece statükonun sürdürülmesine hizmet eder. Bu nedenle iddia ettiği gibi tarafsız, nesnel ve evrensel değildir.Bizler psikolojiye dair bu gerçekleri hesaba katarak psikoloji bilgisi ve pratiğini üreten eleştirel psikoloji yaklaşımlarını içeren bu kitabın insanların özgürleşmesini hedefleyen, ezilenlerden yana olan, özgürlük ve eşitlik perspektifinden bakan ve ürettiği bilgi ve pratiği bu perspektifle yorumlayan psikologların çoğalmasına katkıda bulunacağını umuyoruz.

 Bizler, bu kitabın, eleştirel yaklaşım ve tartışmaların Türkiye'de daha fazla yer edinmesine katkı sunacağına inanıyoruz.
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP