Rehabilitasyon yönetmeliğine karşı dava ve süreç
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 18 Mayıs 2012 tarihinde yayınlanan Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği’nin “Kurumda psikoloğun görevlendirilememesi hâlinde rehber öğretmen psikoloğun yürüttüğü görevleri yapar. Psikolog ve rehber öğretmene haftada yirmi saati geçmemek üzere destek eğitimi görevi de verilebilir.” şeklindeki 14/2 maddesinin yaratacağı ve hatta yaratmaya başladığı mağduriyetler bir süredir çeşitli mecralarda dile getiriliyor.
Bu maddenin birinci cümlesinde, birbirinden ayrı olarak tanımlanan ve farklı eğitimlere sahip olan iki meslek grubu, birbirinin yerine geçebilir olarak tanımlanmaktadır. Bu ifade hem meslekler arasındaki farklılık ve onların niteliklerini gözetmiyor hem de iki grubun da istihdam alanını daraltması sebebiyle bu alanlarda daha kötü çalışma koşulları, daha düşük ücretler ve daha fazla güvencesizlik doğuracak. Aynı durum maddenin ikinci cümlesi için de geçerlidir. Çünkü bizim için derse girme saatlerimizin 40 değil de 20 olarak tanımlanması ya çalışma saatlerimizin ve ücretlerimizin düşürülmesi ya da tam zamanlı emek harcayıp daha düşük bir ücret almak demek.
Bu madde ile önemli bir çalışma alanımız olan özel eğitim kurumlarının karşısında daha da güçsüz bir konumda kalacağımız ve neticede kar amaçlı kurumlar olan bu yerlerin çalışma koşullarımız üzerindeki belirleyiciliğinin daha fazla olacağı aşikâr.
Mevcut durumda da bu alanda çalışırken sigortanın asgari ücret üzerinden yatması, maaşın bir kısmını elden verilmesi, tazminatların ödenmemesi, iş arama izinlerinin verilmemesi, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi, yaptığımız derse girmek dışındaki işlerin ücretlendirilmemesi ve bunlar gibi bir sürü hak ihlali ile karşılaşıyoruz. Umuyoruz ki bu maddeye karşı vereceğimiz mücadele, bu ihlallere karşı vereceğimiz mücadele için de bir başlangıç olacak.
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) olarak, Türk Psikologlar Derneği’nin bu maddeye karşı açtığı davaya müdahil olmak için başvurumuzu yaptık. Dava sürecindeki gelişmeleri meslektaşlarımızla paylaşacak ve bu süreçte neler olacağını hep beraber göreceğiz. Yürütülen hukuki sürecin dışında da bu alandaki ihlallerle mücadele etmek ve alana dair somut öneriler oluşturmak da bu dava kadar önemli. Tartışarak, deneyimlerimizi biriktirerek ve bir araya gelerek birlikte zengin mücadele olanakları yaratmak dileğiyle...
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP