Psikolog Hakları Danışma Birimi Kuruldu!

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) olarak, psikologların alanda çalışırken ne tür hak ihlallerine maruz kaldığını tespit etmek ve bu ihlalleri görünür kılmak amacıyla Mayıs 2010- Mart 2011 tarihleri arasında yürüttüğümüz Psikologların Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Hak İhlalleri Anketi çalışmasının sonuç raporunu sizlere sunmaktayız.

Alanda uğradığımız hak ihlallerinin, karşı mücadelemizi geliştirmediğimiz sürece devam edeceğini; psikologlar olarak bir araya gelerek, yeni mücadele ve dayanışma yolları bulacağımıza inanıyoruz.

Dayanışmanın adımlarından biri olarak derneğimiz bünyesinde oluşturduğumuz Psikolog Hakları Danışma Birimi’nin 02.02.2013 tarihi itibariyle faaliyete geçtiğini bilgilerinize sunarız. Birimin amacı meslektaşlarımıza, çalıştıkları alanda maruz kaldıkları hak ihlalleri ve yaşadıkları sorunlar karşısında yasal haklar ve hukuki mücadele olanakları çerçevesinde bilgi sağlamaktır. Bilgi almak istediğiniz herhangi bir durumu e-posta aracılığıyla Psikolog Hakları Danışma Birimi’ne ilettiğiniz takdirde takip edeceğiniz hukuki yollara dair bilgi sizinle paylaşılacaktır. Bize iletmiş olduğunuz bilgiler, sadece birimimizde çalışan avukatlarla paylaşılacak ve kişisel bilgileriniz gizli tutulacaktır.

Psikologlar için Hak İhlalleri Anketi Raporu'na bu adresten ulaşabilirsiniz: http://eleps.info/?p=1168

TODAP Psikolog Hakları Danışma Birimi'ne buradan ulaşabilirsiniz: todappsikologhaklari@gmail.com

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

02 Şubat 2013
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP