Meslek Yasası için İmzalar Meclise
 TBMM'de Pervin Buldan tarafından verilen 2771 sayılı önergede psikologların sorunlarının meclisin gündemine alınması ve psikologlar için bağımsız bir meslek yasası oluşturulması için komisyon kurulması önerileri dile getirilmiştir. Psikologlar ve psikoloji öğrencileri için önem taşıyan bu girişimin meclis tarafından dikkate alınması için Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) olarak bir imza kampanyası başlattık. Toplanan imzalar TBMM Başkanlığı'na iletilecektir.

İmzalamak için:
http://www.change.org/tr/kampanyalar/t%C3%BCrkiye-b%C3%BCy%C3%BCk-millet-meclisi-ba%C5%9Fkanl%C4%B1g%C4%B1-ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z-meslek-yasas%C4%B1-olu%C5%9Fturmak-i%C3%A7in-bir-ara%C5%9Ft%C4%B1rma-komisyonu-kurulmas%C4%B1

İmza metni:
Türkiye Büyük Millet Meclisi BaşkanlığınaPsikologlar olarak bağımsız bir meslek yasasına olan ihtiyacımız gün geçtikçe daha görünür hale geldi. Yakın bir zamanda mesleki unvanımızı koruyan, sorumluluk ve görevimizi tanımlayarak alanımız dışında çalıştırılmamızı engelleyen, diğer meslek gruplarıyla birlikte eşit ve iş barışı içinde çalışmamıza yasal zemin oluşturacak bir meslek yasasının eksikliği ve diğer sorunlarımız Pervin Buldan tarafından meclise verilen 2771 sayılı önergeyle dile getirilmiştir.Bizler, aşağıda imzası bulunan psikolog ve psikoloji öğrencileri olarak, mecliste önemli sorun ve taleplerimizin ifade edilmiş olmasından memnuniyet duyduğumuzu ve bu önergede sunulduğu üzere meclisin psikologların sorunlarını gündemine almasını, psikologların bağımsız meslek yasasını oluşturmak üzere bir araştırma komisyonunun kurulmasını yüksek sesle desteklediğimizi bildiriyor; haklarımızı koruyacak bir yasanın da ancak tüm psikologların taleplerinin dikkate alınarak oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz.
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP