İmza kampanyası ve meslek yasası sürecine dair
 Psikologlar olarak yaşadığımız sorunların önemli bir bölümünün kaynağını mesleğimizin tanımlanmamış olması, görev ve sorumluluklarımızın belli olmaması ve unvanımızın yasal güvence altında olmaması oluşturuyor. Alanda hizmet vermeye hazırlanan, hizmet veren ve bizden hizmet alanların haklarını koruyacak emekten ve toplumdan yana bir meslek yasası ihtiyacı açık bir şekilde önümüzde duruyor.

 TODAP olarak mecliste psikologlar ve bağımsız meslek yasası için araştırma komisyonu kurulması önerisine destek vermek için başlattığımız imza kampanyasını kendi meslek yasası önerimizle meclise gidene kadar açık tutmaya karar verdik. Toplanan imzaları, meslek yasası önerimizle birlikte daha güçlü bir şekilde meclise vermek ve bu süreci birlikte güçlendirerek devam ettirmek istiyoruz.Bunun için 1 Mayıs’ta psikologlar ve psikoloji öğrencileri olarak emekten ve toplumdan yana meslek yasası talebimizi daha güçlü ifade etmeyi, 10 Mayıs Psikologlar Günü’nü vesile bilip Ankara’da TBMM önünde bir basın açıklaması yapmayı, basın açıklamamamız sonrasında da meclise imzaları ve meslek yasası önerimizi götürmeyi planlıyoruz.Detayları zaman içerisinde daha net hale gelecek olan bu fikirleri tüm psikologlara ve psikoloji öğrencilerine duyuruyoruz.

 Bu süre içerisinde fikir ve önerilerini bizimle paylaşmak isteyen, yasa tartışmalarına katkı sunmak isteyen tüm psikologlar ve psikoloji öğrencilerine kapımız açıktır; todap.der@gmail.com adresinden derneğimizle iletişim kurulabilir.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP