Todap'la 1 Mayıs'a

Psikologlara ve Psikoloji Öğrencilerine

1 Mayıs

Çağrımızdır

  1 Mayıs, emeğin ve toplumsal muhalefetin dayanışmakta ve mücadele etmekte kararlı olduğunu daha güçlü bir şekilde dile getirdiği, bir araya gelmenin gücünün farkına yeniden vardığı ve her canlı için yaşanabilir bir dünya hayalini kutladığı gündür.

 Bizler, psikologlar ve psikoloji öğrencileri olarak, bu sene de bu ruhla alanlarda olacağız.
Çünkü bizim için de bu dünya her geçen gün daha da yaşanılmaz hale geliyor. İş sözleşmelerimiz haksız yere feshediliyor, sigortalarımız aldığımız ücret üzerinden yatırılmıyor, fazla mesai için ücret almadığımız gibi, güvencesiz ve esnek çalışıyoruz. Çalıştığımız yerlerde gerekli araçların ve ortamın olmaması bir yana, çoğu zaman kendi temel ihtiyaçlarımızın dahi karşılanmadığı koşullarda çalışmak zorunda kalıyoruz. Alanda karşılaştığımız bu tür hak ihlalleri, hem kendi aramızda bir araya gelmemize vesile olduğu hem de tüm çalışanların ortak deneyimini oluşturduğu için 1 Mayıs'ta alanda olmamızın sebeplerinden.

 Ortak deneyimleri paylaştığımız ve ortak gayelere sahip olduğumuz insanlarla alanda buluşmak her zaman anlamlı. Ancak özellikle bu sene 1 Mayıs'a gitmek için bir sebebimiz daha var. Bizler, psikologlar ve psikoloji öğrencileri olarak, bağımsız bir psikolog meslek yasasının olmamasının sonuçlarını çalıştığımız, hizmet verdiğimiz, araştırma yaptığımız, eğitim aldığımız alanlarda her gün yaşıyoruz Bir meslek tanımımızın olmaması, eğitimimizin kapsamadığı işlerin hukuksuzca bize yaptırılmasıyla, işverenlerin iş tanımı üzerinde kolaylıkla oynamalar yapabilmesiyle sonuçlanabiliyor. Bu durum, kişinin emeğinin kurumun lehine, çalışanın ve hizmet alanın ise aleyhine bir yönde kullanılmasına neden olabiliyor. Bir meslek tanımının olmaması, ayrıca, unvanlarımızın yasal güvence altında olmaması ve mesleki haklarımızı koruyacak bir kuruluşun bulunmaması anlamına da geliyor. Unvanlarımız, özel kurumlar ve devletin bize sormadan üzerinde tasarruf hakkı iddia ettiği, altı istenildiği gibi doldurulabilecek kelimeler olmaktan öteye geçemiyor. Biz de altı bize sorulmadan doldurulan bu kelimelere göre hayatları şekillenen insanlar haline geliyoruz. Eğitim hayatımızda mezun olunca “psikolog” unvanı alıp alamayacağımız kaygısıyla boğuşuyor, artan psikolog sayısına göre oldukça yetersiz sayıda ve çoğu ücretli olan yüksek lisans programlarına girmemizin gerekip gerekmediğini düşünüp duruyor, ücretli eğitimlerin çoktan oluşturduğu kendi piyasası karşısında güçsüzlüğümüzü tekrar görüyoruz.

 Evet, bağımsız bir meslek yasamız olmadığı için de 1 Mayıs'ta alanlarda olacağız. Ama sadece yasa olmadığı için değil, bu yasayı emekten ve toplumdan yana bir şekilde kendimiz yazmayı hedeflediğimizi göstermek için de orada olacağız.

 1 Mayıs'ta tüm psikologları ve psikoloji öğrencilerini, çalışırken uğradığımız hak ihlallerine karşı dayanışma ve mücadeleyi geliştirmek ve emekten ve toplumdan yana bir meslek yasası istediğimizi bir arada haykırmak için Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) kortejinde yürümeye davet ediyoruz.

 Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

İletişim: todap.der@gmail.com
Not:
Kortej oluşturulacak iller ve buluşma yerleri netleştiği zaman tekrar duyuru yapılacaktır. Bu konudaki gelişmeleri eleps.info’dan takip edebilirsiniz.
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP