Psikolog Hakları Danışma Birimi
Alanda uğradığımız hak ihlallerinin, karşı mücadelemizi geliştirmediğimiz sürece devam edeceğine ve psikologlar olarak bir araya gelerek, yeni mücadele ve dayanışma yolları bulacağımıza inanıyoruz.

Dayanışmanın adımlarından biri olarak derneğimiz bünyesinde oluşturduğumuz Psikolog Hakları Danışma Birimi’nin 02.02.2013 tarihi itibariyle faaliyete geçtiğini bilgilerinize sunarız. Birimin amacı meslektaşlarımıza, çalıştıkları alanda maruz kaldıkları hak ihlalleri ve yaşadıkları sorunlar karşısında yasal haklar ve hukuki mücadele olanakları çerçevesinde bilgi sağlamaktır. Bilgi almak istediğiniz herhangi bir durumu e-posta aracılığıyla Psikolog Hakları Danışma Birimi’ne ilettiğiniz takdirde takip edeceğiniz hukuki yollara dair bilgi sizinle paylaşılacaktır.

Bize iletmiş olduğunuz bilgiler, sadece birimimizde çalışan avukatlarla paylaşılacak ve kişisel bilgileriniz gizli tutulacaktır.

TODAP Psikolog Hakları Danışma Birimi'ne buradan ulaşabilirsiniz:
todappsikologhaklari@gmail.com
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP