Kadın Komisyonu
Kadın Komisyonu’nun amaçları şunlardır:
Mesleki bilgi ve pratiklerin, feminist metodolojinin bize sunduğu yöntemsel zeminin de katkılarıyla, toplumsal cinsiyet açısından analizine ve yeniden inşasının örgütlenmesine öncülük etmek,

TODAP içerisinde erkek egemen söylemden bağımsızlaşmışortak bir dil oluşturmak,

Mesleğimizi icra ederken karşılaştığımız veya tanık olduğumuz cinsiyetçi şiddet ve ayrımcılığa karşı kadın dayanışması ile mücadele etmek,

TODAP içerisinde karşılaştığı her türlü cinsel, fiziksel ve psikolojik erkek şiddetiyle ilgili beyan vermek isteyen kadınlar için güvenli bir başvuru mekanizması yürütmek ve ne tür bir yol izleneceği ile ilgili ilkeleri oluşturmak

TODAP üyeleri olarak, hepimizin toplumsal cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele konusunda eşit düzeyde sorumluluk taşıdığını biliyoruz. Bu nedenle de, TODAP Kadın Komisyonu'nun, psikoloji içerisindeki erkek egemen ve heteronormatif iktidar yapılarıyla mücadele alanına giren tüm meselelerin havale edildiği bir merci değil, bu mücadelenin örgütlenmesini temel meselesi olarak gören bir bileşen olmasını ümit ediyoruz.

İnanıyoruz ki, bu amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermek üzere derneğimiz bünyesinde kurulan bir komisyonunun varlığı, psikoloji ve toplumsal cinsiyet alanında kadınların kendisi için ve kendi öznelliğinden hareketle sözünü söyleyebilmesi ve özgürleştirici pratikler üretebilmesi açısından çok değerli ve vazgeçilmezdir.

TODAP Kadın Komisyonu’na buradan ulaşabilirsiniz: todapkadin@gmail.com
19 Ağustos 2013
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP