Meslek Yasası Komisyonu
Meslek tanımsızlığı ve unvan belirsizliği, psikologlar ve psikoloji öğrencileri için güvenceli çalışma ve toplum yararına nitelikli hizmet sunabilmenin önündeki önemli engellerden biridir.  Psikolog unvanın güvence altına alınması, psikologların çalışma alanlarının kısıtlanmaması, tersine zorunlu çalışma alanlarının genişletilmesi, mesleki eğitimin ücretlendirilmemesi, psikolojik hizmetin nitelikli ve toplum yararı gözetilerek verilebilmesi için denetlenebilir olması meslek yasası mücadelesinin en temel taleplerindendir. 

TODAP Meslek Yasası Komisyonu, derneğin bu bakış açısı doğrultusunda meslek yasası mücadelesi yürütmesine katkıda bulunmayı, konu özelinde tartışılması gereken noktaları belirlemeyi ve tartışılmasını sağlamayı ve yapılan planların uygulanmasını sağlamayı önüne koyar. Bu bağlamda alanda en geniş ve nitelikli dayanışmanın yaratılması için çabalar.
 
Komisyonun temel aldığı ve emekten ve toplumdan yana bir meslek yasasının üzerine kurulduğu temel noktalar şunlardır:
  •  Psikoloji lisans bölümü mezunu, başka bir koşul olmadan Psikolog unvanı almaya hak kazanır.
  • Mesleki eğitim lisans bölümlerinin nitelikli hale getirilmesi, hizmet içi eğitim, oda ve birliğin vereceği ücretsiz eğitimler yoluyla edinilir. Ticari ve mağdur edici bir uygulama olan sertifika uygulamasına yasal dayanak yaratılmamalıdır.
  • Psikolog unvanı alınması lisans bölümüne bağlıdır ve başka bölüm mezunları da bu unvanı almak için Psikoloji lisans bölümü okumalıdır. Yüksek lisans ve doktora programları Psikolog unvanı veremez.
  • Psikoloji hizmeti, hizmet veren, hizmet alan ve toplumun faydası gözetilerek, toplumun hiçbir kesimi doğrudan veya dolaylı mağdur edilmeyecek şekilde yürütülür. Cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik kimlik, dini inanç ya da inançsızlık, politik tercih açısından ayrımcılık içeremez.
  • Psikoloji hizmetinin tanımlanması, tanım dışında kalan biçimlerde hizmet verilmesinin veya dayatılmasının önüne geçilmesini sağlar.
  • Serbest çalışma, bir kuruma bağlı olarak çalışmaktan daha önemli kabul edilemez ve bu sebeple farklı şartlara bağlanamaz. Lisans mezunu psikologların özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma hakları olduğu gibi serbest çalışma hakkı da bulunmalıdır.
  • Psikolog odaları ve birliğinin görevi psikologların ve psikoloji öğrencilerinin haklarını korumak, meslek içi dayanışma ve toplumsal dayanışmanın bir bileşeni olmaktır. Temel görevlerinden biri mesleki eğitimi nitelikli, ücretsiz ve ulaşılabilir kılmaktır.
  • Meslek örgütü, mesleğin çalışan, hizmet alan ve toplum faydasının aksine yapılmasını engeller.
  • Meslek örgütünün bağımsız bir kadın kurulu olmalı ve kurul örgüt içi denetimi sağlamalıdır.
19 Ağustos 2013
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP