TMMOB'ye Yönelik Müdahaleye Dair

 Geçtiğimiz hafta meclise sunulan ve sonrasında yasalaşan torba kanunda geçen bir düzenleme ile TMMOB’nin imar planlarına yönelik harita, plan, etüt ve projelerde vize ve onay yetkisi kaldırılmıştır.

 Gezi Parkı Direnişi’ne katılanlar hakkında başlatılan avın tüm hızıyla devam ettiği, Taksim Dayanışması üyelerinin suç örgütü kurmakla suçlanmasının yankılarının sürdüğü ve birçok arkadaşımızın gözaltında bulunduğu veya tutuklandığı bu süreçte, direnişte önemli bir rol üstlenmiş TMMOB’nin yetkilerine yönelik böyle bir değişiklik bunun bir intikam olup olmadığı sorusunu akla getirmektedir.

  AKP sözcüsü Hüseyin Çelik bu konudaki açıklamasında, TMMOB hakkındaki düzenlemenin Gezi Parkı Direnişi'nden önce hazırlandığı bilgisini vermiş ve bu bilgiye dayanarak  "düzenlemenin" bir saldırı değil makul bir değişiklik olduğunu göstermeye çalışmıştır. TMMOB ve bağlı odalar 1 Aralık 2012’de bir imza kampanyası başlatmış ve TMMOB Kanunu’nun değiştirilmesi, birliğin yapısının değiştirilmesi ve yetkilerinin elinden alınmasına dair kapalı kapılar ardında görüşmeler yapıldığını ve buna karşı mücadele edeceğini beyan etmiştir.  Evet, saldırı önceden planlanmış ve başlatılmıştır. Hatta bu değişiklik, muhtemelen TMMOB’ye yönelik müdahalenin sadece bir yüzüdür. Bu yönüyle bu bir intikam değil, soğukkanlı bir şekilde önceden planlanmış sistematik bir saldırının parçasıdır. 

 Ama hükümet, değişikliği önceden planladıkları konusunda doğruyu söylüyorsa da bu saldırının, değişikliğin, evlere yapılan bir gece baskını gibi, tam da direnişin ertesinde yapılmasının anlamını ve ortaya konan güç gösterisini gizleyememektedir.  Bu düzenleme, esası itibariyle hükümetin, toplumsal muhalefete ve sermayenin politikalarının denetlenebilirliğine karşı tahammülsüzlüğünün göstergesiyken, hayata geçirilme zamanı ile de Gezi Parkı Direnişi’ne ve onun taleplerine karşı sürdürülmek istenen, usulsüzlüğü kendine yöntem olarak benimsemiş bir güçlülük parodisidir.


 Toplumsal muhalefetin, Gezi Parkı Direnişi’nin ve mesleki haklar mücadelesinin her zaman oldukça önemli bir bileşeni olmuş olan TMMOB’ye yönelik bu saldırı hiçbir yönüyle kabul edilemezdir. Biz bir meslek örgütü ve demokratik kitle örgütü olarak TMMOB ile her zaman dayanışma içerisinde olacağımızı bildiriyor ve TMMOB’ye karşı yapılan bu saldırıyı kınıyoruz! Herkesi kıyılara, ormanlara, sulara, kültür-tabiat varlıklarına ve şehirlerin dokusuna zarar verecek projelerin hayata geçirilmesinin önündeki bir engeli kaldırmayı hedefleyen, rant amaçlı talan ve yağma politikalarının önünü açan, meslek hakkı ve demokratik haklar mücadelesini tırpanlayan bu düzenlemeye güçlü bir şekilde karşı çıkmaya davet ediyoruz.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

link: http://www.tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9269&tipi=2

26 Ağustos 2013
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP