1 Eylül Dünya Barış Günü Vesilesiyle

 Son süreçte tüm dünyada ve özellikle ülkemizin de dahil olduğu Ortadoğu coğrafyasında, emperyalist ve neoliberal politikalarla savaş ve çatışmaların yeniden yükseltildiği, iktidar aygıtlarına sahip güçler tarafından "barış" dili yerine "savaş" dilinin öne çıkarıldığı bir dönemden geçiyoruz.
 
 An itibariyle emperyalist güçler, halihazırda sürmekte olan iç savaş nedeniyle zaten harap durumda olan Suriye'ye savaş hazırlığı yapmaktayken, Mısır'da, Lübnan'da, Filistin'de, Irak'ta emperyalist politikalar ve egemenlerin çıkarları nedeniyle insanlar ölmeye devam ediyor. Daha önce yapılanlara benzer bir senaryoyla Suriye'ye yapılacak böyle bir müdahalenin de mevcut savaşı bitirmeyeceğini, aksine çok daha fazla ölüme yol açacağını ve bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağını çok iyi biliyoruz.
 
 Ülkemizde ise AKP bir yandan Suriye'ye yönelik savaş çığırtkanlığıyla ülkeyi kirli bir savaşa sokmaya çalışmakta, diğer yandan Kürt sorununun barışçı ve demokratik bir temelde çözülmesi konusunda gerekli adımları atmamakta ısrarını sürdürerek, yeni kalekollar inşa ederek, Rojava'da katliam yapan çetelere destek vererek ve ülkedeki toplumsal muhalefeti şiddetle bastırmaya çalışarak, 1 yıla yakın süredir devam etmekte olan çatışmasızlık ortamını baltalamakta ve sürecin tıkanmasına sebebiyet vermektedir. Gelinen noktada AKP, içeride ve dışarıda savaşı kapımıza dayamış vaziyettedir.
 
 Bizler, hem Suriye'ye yönelik bir müdahaleye karşı çıktığımızı, hem de AKP'nin içeride ve dışarıdaki saldırgan ve baskıcı tutumunu kabul etmediğimizi, savaş değil barış istediğimizi bildiriyoruz. Psikologlar ve psikoloji öğrencileri olarak yaşadığımız topraklarda tüm halkların eşit ve kardeşçe yaşayabileceği onurlu bir barışın tesisini önceliğimiz olarak ortaya koyuyoruz. Bunun için, artan baskıcı politikalar ve savaş diline karşın halkların sokakları birlikte renklendirdiği bu dönemde, adaletli ve barışçıl bir dünya hayalimize gittikçe yaklaşmanın umuduyla bu mücadelede üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. 


Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

02 Eylül 2013
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP