Çalıştay: Gezi Direnişi ve Eleştirel Psikoloji

 Gezi Direnişi'ne yönelik anaakım psikolojik söylem ve müdahaleleri tartışmak ve alternatif psikolojik söylem olanaklarını hep birlikte düşünmek, değerlendirmek ve üretmek amacıyla düzenlediğimiz Gezi Direnişi ve Eleştirel Psikoloji Çalıştayı'na hepinizi bekliyoruz. Çalıştayda aşağıdaki sorular iki oturum dahilinde katılımcıların sunumlarıyla, sonrasında grup çalışmalarıyla ele alınacak ve tartışılacaktır.

- Direnişte psikolog/psikiyatr olarak bulunmanın bir anlamı var mı? Direnişte psikolog olarak ne yapılabilir?

- Gezi direnişinin anaakım psikoloji söylemlerinin dışında bir psikoloji söylemi ile nasıl anlayabiliriz?

- Direnişçiyi birey olarak anaakım söyleme düşmeden nasıl anlarız?

- Toplumun ve bireyin dönüşümünü nasıl yorumlarız?

- Direnişe katkı sağlamak için psikoloji neler yapabilir?
 
PROGRAM AKIŞI:

09:30-10:20  Açılış 

                      TODAP Atölye Sunumları
                      Eser Sandıkçı - Direnişten Önce ve Sonra Değişen Ruh Halleri
                      Baran Gürsel -  Polis Şiddetini Psikopolitik Olarak Düşünmek      

10:30 - 11:30 1. Oturum
                      Melek Göregenli
                      Aysel Kayaoğlu
                

11:40 - 12:30 2. Oturum
                      Ulaş Başar Gezgin
                      Cemal Dindar   

12:30 - 13:30  Öğle Arası

13:30 - 15:50 Grup Çalışmaları

16:00-16:30  Grup Çalışmaları Sonuç Bildirilerinin Sunumu

16.30- 17:00 Kapanış 
 

TARİH: 21 Eylül 2013, Cumartesi

YER: Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

                Adres: Dikilitaş Mh. Eren Sk. No: 30 Beşiktaş-İstanbul
                Tarif: Bina, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin karşısında, üst geçidin biraz yukarısında solda kalıyor.


NOT: Çalıştaya katılım herkese açık ve ücretsizdir.


Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

İletişim: todap.der@gmail.com, 05052937843, 05332658986
                                          
 

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP