Trans Erkeklerin Bilgi Edinme Hakkına Engel

 İnternet üzerinden yayınlanan bir blog olan, kadından erkeğe transları bilgilendirmeyi ve trans erkeklikle ilgili soruları yanıtlamayı amaç edinen Sick-o (www.transsicko.blogspot.com) , nam-ı diğer “trans erkek bilgi bankası” Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından “idarî tedbir” kararıyla 7 Ekim'de erişime kapatılmıştı. Gerekçe olarak 5651 sayılı yasanın 8. maddesi gösterilmişti; ancak yazılı başvuruya rağmen belirtilen maddede yer alan gerekçelerden hangisine dayanıldığı sorusu cevaplanmamıştır. 24 Ekim’de, yani 17 gün sonra, blog, kapatıldığı gibi habersiz ve açıklamasız şekilde erişime tekrar açılmıştır.

 Transsick-o adlı blog; hem trans erkeklerin hem de na-trans bireylerin; transseksüelliğin ne olduğu, transların yaşamı ve transseksüellerin mecbur tutulduğu hastane ve hukuki süreç hakkındaki sorularını yanıtlayan 160 tan fazla başlıkla yüzlerce soruya cevap veren kapsayıcı bir kaynak niteliğindedir. Sağlık hakkı, adalete erişim gibi haklardan etkin şekilde yararlanabilmek için çeşitli bilgiler; cinsiyet geçiş sürecinin bir parçası ve anayasada insan haklarına aykırı şekilde, zorunlu kılınan kısırlaştırmayla ilgili mücadele pratiklerine kadar pek çok hak temelli paylaşımı içermektedir. Gerekçe gösterilen kararın 8. maddesinin içerdiği; intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik, fuhuş vb. suçları içeren bir niteliği bulunmamaktadır. Bu blogun kapatılması, ifade özgürlüğü hakkına apaçık şekilde ters düşmektedir. Ayrıca bilgiye erişim ve haberleşme hakkının engellenmesi anlamına geldiği gibi sağlık hakkı ve adalete erişim hakkı gibi başka temel hakların da öğrenilmesi ve savunulmasını engellemektedir.

 Daha önce de servis sağlayıcılara ve hosting firmalarına gönderdikleri tebligatla site adlarında "gey, homoseksüel, eşcinsel, biseksüel, lesbian, lezbiyen, travesti" sözcüklerinin geçmesini yasaklayan Telekomünikasyon İdaresi başkanlığı haberleşme güvenliğini bahane ederek haberleşme hakkını gasp etmektedir. "Genel ahlak", "kamu ahlakı", "kamu düzeni", "müstehcenlik", "milli ve manevi değerler" ibarelerinin özellikle ve tekrar tekrar LGBTİ bireyler aleyhine yorumlanması, temel hak ve özgürlüklere yönelik ağır ihlaller gerçekleştirilmesi, bizlerin eşit vatandaşlar olarak toplumda yer almamızın önünde engel teşkil etmektedir.

 Biz LGBTİ bireyler ve LGBTİ ve İnsan Hakları örgütleri olarak ısrarla diyoruz ki; Türkiye´de LGBTİ bireylere yönelik yoğun ayrımcılık, nefret suçları, toplumsal dışlanma ve şiddet devam ederken, yetkililerin, en temel hak ve özgürlüklerimizi sınırlandırması değil, bu hak ve özgürlükleri garanti altına alması gerekmektedir. TİB'in LGBTİ bireylere ve haberleşme ağlarına yönelik keyfi tavrına itirazımız var. Haklarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Eşit vatandaşlar olarak tanınana kadar mücadele etmekten yorulmayacağız. Bu daha başlangıç…


Transsicko adına Trans Erkekler


Destekleyen Dernek ve Oluşumlar:


SPoD (Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği)
KAOS GL Derneği
Lambdaistanbul LGBTİ Derneği
T-Der (Trans Danışma Merkezi Derneği)
 Hebun LGBT Derneği
SOGEP (Sosyal Kalkınma ve Cinsiyet Eşitliği Politikaları Merkezi Derneği)
Erkek Muhabbeti
Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık Ve İnsan Hakları Derneği
Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği
Ayı Sözlük
 Morel Eskişehir
Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği
LGBT BLOK
Voltrans Trans Erkek İnisiyatifi
Ataerkiye Karşı Erkekler
LİSTAG (LGBT Aileleri İstanbul Grubu)
Queer Adana LGBTI Inisiyatifi
İTÜ Cins Arı
KeSKeSoR LGBT
MadiMar (Marmara Üniversitesi Homofobi, Transfobi ve Bifobi Karştı Öğrenci Topluluğu)
luBUnya (Boğaziçi Üniversitesi Homofobi ve Transfobi Karşıtı Öğrenci Topluluğu)
Rahatsız Erkekler
TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar)
 Hêvî LGBTİ İnisiyatifi
Dersim Yeşil Ev Queer
Dersim LGBT Blok
Queer Adana
luBUnya-Boğaziçi LGBT Dayanışma Topluluğu)
Radar (İstanbul Üniversitesi Homofobi Ve Transfobi Karşıtı Öğrenci Topluluğu )
ODTÜ LGBT Dayanışması
Gökkuşağının Kızılı
Uluslar arası Af Örgütü

29 Ekim 2013
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP