Çocuklara Adalet Girişimi

BASINA VE KAMUOYUNA

10.02.2009

Bizler 28 Mart 2006, 14 Temmuz, 20 Ekim 2008 ve farklı tarihlerdeDiyarbakır'da yapılmış olan eylem ve etkinliklerde göz altına alınmışve şu an tutuklu veya tutuksuz yargılanan, haklarında ağır hapiscezaları talep edilen 18 yaş altı çocukların Aileleri olarak biraraya gelerek İHD. BARO, TTB, MAZLUM-DER, TUHAD-DER, ÇAÇA, TİHİV,D.BÜYÜKŞEHİR ÇOCUK MÜD ve ÇOCUKLARIN DAVALARINA GİREN AVUKATLARINbüyük desteğiyle tüm bu kurumların içinde olduğu (çocuklara adaletgirişimi ) oluşturuldu.

Bu komisyon Cizre'de başlamak üzere ilk çalışmasınıailelerle görüşmeler yaparak başladı; bu çalışmalar en kısa bir zamaniçinde raporlaştırılıp siz basına ve kamuoyuna deklere edilecektir.Değerli arkadaşlar: Çocuk Koruma Kanunu ve BM Çocuk HaklarıSözleşmesi her ne olursa olsun, her ne fiil gerçekleştirirsegerçekleştirsin 18 yaş altındaki tüm bireyleri çocuk olarak kabuletmektedir. Ve devletlere de çocuklar için, tüm haklarınıkullanmalarını sağlayıcı, onları destekleyici ve koruyucu tedbirkararları alacak bir yaklaşım geliştirme zorunluluğu getirmektedir.Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Uluslar arası sözleşmelerinbağlayıcılığını kabul eder ve tüm yasal düzenlemelerin uluslar arasısözleşmeler gözetilerek yapılması gerektiğini belirtir. Yine TürkiyeCumhuriyeti Anayasası Eşitlik ilkesiyle tüm vatandaşların eşitolduğunu ve haklarının bölünmez olduğunu belirtmektedir.Gazzeli çocuklar için gözyaşı dökenler, İsrail işgaline karşı direnençocukları alkışlayanlar, vicdan sahipleri... Ailesinin yanında okuldaolması gereken oyun çağında onlarca-yüzlerce çocuğumuz, biz onlarayıllarca ceza çektirmeyi düşünürken, hapishane hücrelerinde haladoktor, öğretmen olma hayalleri kuruyorlar. "Dünya'da çocuklara bayramarmağan eden ilk ülke" olmakla övünen yöneticiler, 23 Nisan UlusalEgemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaştığı şu günlerde Türkiye'yiçocuklarını korumak yerine mahkûm etmeye çalışma utancından zamangeçmeden kurtarmalıdırlar.

Değerli basın mensupları; bu çocuklar içerde kaldığı sürece hem fizikihem sosyal yapılarında telafisi mümkün olamayan tahribatlarasebebiyet verecektirBiz çocukların aileleri ve yukarda belirttiğimiz kurumlarolarak tüm bu çocukların çocuk olduğunu suçları varsa çocukmahkemelerinde yargılanmalı özel görevlendirilmiş ağır cezamahkemeleri de değil . bu çocukların derhal salıverilmesini yarımkalmış eğitim ve öğretimlerine devam etmelerini sağlamak fiziki,psikolojik durumlarının düzelmesi için tedavilerinin sağlamasıgerekmektedir.

Demokrasi iddiasında ve AB yolundaki Türkiye Cumhuriyeti'nde çocukhaklarının korunmasının öncelik olması gereklidir. Her ne yaparsayapsın çocukların çocuk olduğunu Çocuk Koruma yasalarının TerörleMücadele yasası üstünde olduğunu hatırlatıyor ve çocukların çocuk cezasistemi içinde yargılanmasını talep ediyoruz. Çocuklarımızınhaklarını korumak için çaba göstermeye devam edeceğimizi ve onlarınyanında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Türkiye içinde ve dışındakitüm alanlarda çocuklarımızın haklarını aramaya devam edeceğimizibelirtir, saygılar sunarız.

ÇOCUKLARA ADALET GİRİŞİMİ

15 Ağustos 2013
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP