Biz İstanbul Halkıyız, Şehrimize Sahip Çıkıyoruz

 Para ve iktidar hırsıyla yanıp tutuşanlar, siyasi iktidarlarıyla, yerel yönetimleriyle İstanbul’u mahalleleri, meydanları, ormanları, tarihi ve kültürüyle alınıp satılan bir mal gibi pazara sürdüler. Hukuksuz yasaları, olağanüstü yetkili bakanlıkları, kolluk kuvvetleri, dozerleri ve işbirlikçi yerel yönetimleriyle İstanbul şehrini kuşatıp can pazarına çevirdiler. Mahallelerimizi emlak şirketlerine ve TOKİ’cilere; ormanlarımızı çılgın projelere ve lüks konut sitelerine; meydanlarımızı ve ortak tarihsel değerlerimizi AVM’lere peşkeş çektiler. Depremini bekleyen İstanbul şehrini deprem güvenliğini hiçe sayarak büyük inşaat şirketlerinin şantiye sahasına dönüştürdüler. Ulaşımdan sağlığa bütün temel haklarımızı paralı hale getirdiler. İçinden deniz geçen İstanbul şehrinde özel araç sahipliğini teşvik edip, İstanbul’u trafik cehennemine dönüştürdüler. Taşeronların güvencesiz çalışma koşullarında her gün yeni bir canımızı iş cinayetlerine kurban ettiler. Tepeden inme kararlarla şirket gibi yönetilen yerel yönetimlerle yaşam alanlarımızı, emeğimizi, doğamızı yağmaladılar.

 Şehrimize, mahallemize, parkımıza, suyumuza, ormanımıza, tarlamıza, bostanımıza yönelik bu açık ve organize saldırı tüm hızıyla sürüyor. Zenginler için soylulaştırılarak sermayeye pazarlanan, muktedirlerin tepeden inme kararlarıyla yönetilerek bütün doğal ve kentsel eşikleri zorlanan İstanbul şehri can çekişiyor. İstanbul şehriyle birlikte, İstanbul halkı da parça parça ve hep birlikte, geri dönüşsüz bir insani yıkıma sürükleniyor. İnsanca, güvenli, güvenceli ve sağlıklı bir şehirde yaşama hakkımız; kent ve kentli haklarımız; kendi hayatlarımızla ilgili söz ve karar hakkımız; insanlık onurumuz hiçe sayılıyor.

 İstanbul’da yaşayanlar olarak “Artık Yeter! İstanbul Bizimdir” diyoruz! Yaşamımızın her alanına, kazanılmış haklarımıza ve insanca yaşama olanaklarımıza yönelik bu saldırılar karşısında İstanbul halkına saygı gösterilmesini isteyerek ayağa kalkıyoruz. Geri dönüşü olmayan bu kentsel, doğal ve insani yıkıma karşı yıllardır parça parça yürüttüğümüz mücadeleleri birleştirmek; artık bu biçimde yönetilmek istemediğimizi haykırmak için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz. Ormanlarımızın rant uğruna talan edilmesine; İstanbul ormanlarının ve su havzalarımızın 3. Köprü, 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi şehre ve halka hiçbir yararı olmayan emlak odaklı, çılgın, vahşi projelere; madencilik ve su şirketlerine kurban edilmesine hayır demek; sadece insanın değil ormanların, ağaçların, hayvanların, börtü böceğin yaşam hakkı için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.

 Betona dönüştürülmek istenen bostanlarımıza; yok edilen tarım arazilerimize; bidonlarla, şişelerle, ön ödemeli sayaçlarla alınıp satılan bir mal haline getirilen suyumuza sahip çıkmak için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.

 “Afet Yasası” denilen afetle müteahhitlere ucuz arsa sağlamak ve inşaat sektörünü ayakta tutmak için yıkılmak istenen evlerimize, mahallelerimize sahip çıkmak; “riskli alan” gerekçesiyle kurulu düzenlerimizin yerle bir edilmesine; şehrin dış sınırlarına sürgün edilmeye, borçlandırılmaya; evimizi ve yaşam alanlarımızı kaybetme korkusuyla uykusuz kalmaya hayır demek için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.

 2-B Yasası ile kentlerdeki emekçilerin 40 yıldır barındıkları evlerinin ve ağaç dikip domates biber ektikleri bahçelerinin;  kırdaki emekçilerin atadan dededen kalma tarlalarının ve çayırlarının fahiş “2B Rayiç Bedelleri” üzerinden pazarlanmasına; bu bedeli ödeyemeyenlerin evlerinden, mahallelerinden, tarlalarından sökülüp atılmasına, sürgün edilmesine hayır demek için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.

 Tarihi, arkeolojik sit alanlarımıza, kültürel değerlerimize, hafıza mekânlarımıza keyfi uygulamalarla geri dönüşsüz zararlar verilmesine, eşsiz tarihi mirasımızın sorumsuzca yok edilmesine hayır demek için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.

 Okullarımızın, hastanelerimizin, sinemalarımızın, tersanelerimizin, garlarımızın otel ve AVM yapılmak için satılmasına; kamusal alanlarımızın, parklarımızın, meydanlarımızın özelleştirilmesine; sahillerimizin doldurularak yağmalanmasına, koylarımızın marinalaştırılmasına hayır demek için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.

 Tüm bilimsel uyarılara rağmen, otomobil ve petrol tekellerinin çıkarları uğruna, toplu ulaşım, raylı ve deniz ulaşımı yerine, inatla, trafiği arttırdığı kesin olan yeni karayollarına yatırım yapanlara dur demek için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.

 Biz İstanbul halkı, artık ayağa kalkıyoruz! Yıkıma sürüklenen şehrin yoksul mahallelerinden harekete geçiyoruz. İstanbul’un kuzey ormanlarını savunarak mücadeleyi büyütüyoruz. Parklara, meydanlara, bostanlara, çayırlara kurduğumuz forumlarda “İstanbul bizimdir diyoruz”. Haydarpaşa’dan, Cevizli’den, Haliç’ten, Ataköy’den yükselen seslerimizi birleştiriyoruz.

 Biz İstanbul halkı, artık ayağa kalkıyoruz! Kendi çıkar ve hırsları yüzünden İstanbul şehrini bütün değerleriyle sindirmek ve köleleştirmek isteyenlere karşı Gezi İsyanımızla başlattığımız uyanışımıza, yürüyüşümüze devam ediyoruz. Gezi Parkı’nı direnerek kazandık; şimdi İstanbul’a sahip çıkmak için onurla, isyanla, düşle, yürekle yürüyoruz. Ethem’le, Ali’yle, Ahmet’le, Ferit’te, Mehmet’le, Abdocan’la, Medeni’yle paylaştığımız insanla, doğayla barışık; yaşam alanlarımız ve geleceğimiz hakkında söz ve karar sahibi olduğumuz demokratik bir kentte ve ülkede eşit biçimde yaşama talebimizi yükseltiyoruz.

 “Bir şehir nedir ki, içinde yaşayanlardan başka?” İstanbul şehrini, kibirle ve parayla kuşatan; zor ve zorbalıkla terbiye etmeye kalkan sermaye iktidarına karşı, biz İstanbul halkı, onurla ve umutla ayağa kalkıyoruz, şehrimizi haremilere terk etmiyoruz! Taksim’den Kartal’a, Gülsuyu’ndan Kuşdili Çayırı’na, Alemdağ’dan Ümraniye’ye, Fener-Balat’tan Okmeydanı’na, Sarıyer’den Kanarya’ya, Gümüşdere’den Beykoz köylerine, Gaziosmanpaşa’dan Güzeltepe’ye, dört bir yandan, bu şehrin yaşayanları, asıl sahipleri olarak birleşmek, örgütlenmek ve dayanışmak için 22 Aralık’ta Kadıköy’de buluşuyoruz.


 YAŞAMIMIZIN VE ŞEHRİMİZİN YAĞMALANMASINA KARŞI AYAKTAYIZ, BİRLİKTEYİZ!

 İSTANBUL HEPİMİZİN; “BİZİM İSTANBULUMUZU” BİRLEŞEN ELLERİMİZLE YARATACAĞIZ!

http://www.istanbulkentmitingi.org/#cagiricilar

Çağrıcılar:


 • FORUMLAR ARASI KENTSEL DÖNÜŞÜMLE MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBU 
 • KENT HAREKETLERİ
 • KUZEY ORMANLARI SAVUNMASI 
 • 2-B HAK SAHİPLERİ PLATFORMU
 • ABBASAĞA FORUMU
 • ACIBADEM DAYANIŞMASI
 • AVCILAR GEZİ DAYANIŞMASI
 • ARKEOLOGLAR DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ
 • BAĞIMSIZ HAYVAN ÖZGÜRLÜĞÜ AKTİVİSTLERİ
 • BAKIRKÖY DAYANIŞMASI, BAKIRKÖY HALK MECLİSİ, DİREN BAKIRKÖY FORUMU
 • BÜYÜKDERE FORUMU
 • CAFERAĞA DAYANIŞMASI
 • CEVİZLİ TEKEL DAYANIŞMASI
 • CİHANGİR FORUMU
 • ÇEKMEKÖY HALK MECLİSİ
 • ÇİFTE HAVUZLAR KORUMA, YAŞATMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
 • DAĞEVLERİ BİRLİK SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
 • DEVRİMCİ DEMOKRAT ORMANCILAR
 • DİREN KUZGUNCUK
 • EMEK BİZİM İSTANBUL BİZİM İNİSİYATİFİ
 • ENGELLİ HAKLARI ATÖLYESİ
 • ETİLER FORUM
 • FENER-BALAT KÜLTÜR MİRASLARINI KORUMA DERNEĞİ
 • GÖZTEPE GEZİ DAYANIŞMASI
  • GÜLBAĞ FORUMU
  • GÜLSUYU-GÜLENSU GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
  • HALİÇ DAYANIŞMASI
  • HALKIN MÜHENDİS MİMARLARI
  • HAYDARPAŞA DAYANIŞMASI
  • HAYVANLARIN YAŞAM HAKLARINI KORUMA DERNEĞİ
  • HEVİ LGBTİ İNİSİYATİFİ
  • HEYBELİADA FORUMU
  • İMECE TOPLUMUN ŞEHİRCİLİK HAREKETİ  
  • İSTANBUL KADIN DAYANIŞMASI
  • İSTANBUL KENT VE BARINMA HAKKI MECLİSİ 
  • İ.Ü. ARKEOLOJİ KORUMA ve ONARIM SANAT TARİHİ ÖĞRENCİLERİ 
  • İTÜ FORUMU
  • KARADENİZ İSYANDADIR PLATFORMU
  • KARTAL DAYANIŞMASI
  • KARTAL UĞUR MUMCU HALKLAR MECLİSİ
  • KENT VE DEMOKRASİ PLATFORMU
  • KOCAMUSTAFAPAŞA DAYANIŞMASI
  • KOCATAŞ MAHALLESİ GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
  • KOÇ ÜNİVERSİTELİLER DAYANIŞMASI
  • KOŞUYOLU YAŞAM PARKI FORUMU
  • KUŞDİLİ PLATFORMU
  • LAMBDA İSTANBUL
  • MAÇKA FORUMU
  • MAYISTA YAŞAM KOOPERATİFİ
  • MÜŞTEREKLER
  • OKMEYDANI DAYANIŞMASI
  • OSMANAĞA DAYANIŞMASI
  • ÖZGÜRLÜK PARKI FORUMU
  • PANGEA EKOLOJİ
  • PENDİK BOSNA PARKI DAYANIŞMASI
  • POLİTEKNİK
  • SARIYER MADEN MAHALELLESİ DERNEĞİ
  • SHD KADIN VE GENÇLİK EVİ
  • SEYYAR FORUM
  • SİTE ve ESENEVLER MAH.YARDIMLAŞMA ve DAYANIŞMA DERNEĞİ
  • SİTE-DER SULTANGAZİ
  • SOSYAL HAKLAR DERNEĞİ
  • SPORCULAR PARKI
  • SU HAKKI KAMPANYASI
  • ŞİŞLİ MERKEZ MAHALLESİ FORUMU
  • TAKSİM GEZİ PARKI KORUMA VE GÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ
  • TARLATABAN KOLEKTİFİ
  • TATAVLA DAYANIŞMASI
  • TMMOB İSTABUL İL KOORDİNASYON KURULU
  • TOPLUMCU MÜHENDİSLER VE MİMARLAR MECLİSİ  
  • TOPLUMSAL DAYANIŞMA İÇİN PSİKOLOGLAR DERNEĞİ
  • TÜRKİYE ORMANCILAR DERNEĞİ MARMARA ŞUBESİ
  • ÜSKÜDAR DOĞANCILAR FORUMU
  • YAKACIK DAYANIŞMASI
  • YEDİKULE BOSTANLARINI KORUMA GİRİŞİMİ
  • YELDEĞİRMENİ DAYANIŞMASI
  • YENİKÖY FORUMU
  • YERYÜZÜNE ÖZGÜRLÜK DERNEĞİ
  • YEŞİL ÖFKE
  • YEŞİLDERE KÜLTÜR DERNEĞİ
  • YILDIZ TABYA BARINMA HAKKINI KORUMA DERNEĞİ
  • YOĞURTÇU PARK FORUMU
 • AKA-DER
 • ANTİKAPİTALİST ÖĞRENCİLER
 • BTS GENEL MERKEZİ
 • ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
 • DEVRİMCİ SOSYALİST İŞÇİ PARTİSİ
 • DÖDEF
 • EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ
 • EMEKLİLER DAYANIŞMA SENDİKASI
 • EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ
 • HALKEVLERİ
 • HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ
 • HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ
 • İSTANBUL TABİP ODASI
 • İŞÇİ MECLİSİ
 • KÜRESEL EYLEM GRUBU
 • MÜCADELE BİRLİĞİ PLATFORMU
 • ÖDP İSTANBUL İL ÖRGÜTÜ
 • ÖĞRENCİ KOLEKTİFLERİ
 • SINIFSIZ DERGİSİ
 • SODAP
 • SOSYALİST DEMOKRASİ PARTİSİ
 • SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ
 • TKP 1920
 • TÖP-G
 • YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ
 • 08 Aralık 2013
  Twitter
  Facebook
  © Copyright 2013 - TODAP