18. Ulusal Psikoloji Kongresi Bildirisi
18. Ulusal Psikoloji Kongresi yaklaşırken Türkiye'deki psikoloji kongreleri hakkındaki bazı fikirlerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Henüz bir dernek girişimiyken, 2010'da Mersin'de gerçekleştirilen Ulusal Psikoloji Kongresi yaklaşırken, kongrelerin ücretsiz olması, katılımcıların ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılanması, konaklama seçeneklerinin farklı gelir gruplarına uygun alternatifler içermesine yönelik bir imza kampanyası yapmıştık. Bu imzaları kongre düzenleme kuruluna iletip kendilerinden olumsuz cevap aldıktan sonra da kongreye ücret ödemeden katılmış, kongre içinde ve paralel bir şekilde dışında kendi oturumlarımızı organize etmiş ve kongrelerin nasıl ücretsiz yapılabileceğine dair görüşlerimizi meslektaşlarımızla paylaşmıştık.

O günden bugüne 4 sene geçti. Dernek olarak bu süre içerisinde bazıları uluslararası olma niteliğine de sahip olan, eleştirel psikoloji sempozyumları, sosyal hizmet sempozyumları ve birçok eğitim, çalıştay ve semineri ücretsiz gerçekleştirdik ve gerekli çaba sarf edildiğinde dayanışmanın da gücüyle katılımcılardan ücret almadan bilgi paylaşım kanallarının pekala oluşturulabileceğini gördük.

Eğer bize bu kongrelerin düzenlenme süreçlerinde alan açılırsa, deneyimlerimiz ve ilkelerimiz ışığında ve önerilerimiz çerçevesinde bu
kongreler için emek vermeye gönüllü olduğumuzu ifade ediyoruz.

Üç önerimiz:


1- Bütün psikoloji kongreleri ücretsiz ve herkese açık olsun. Masraflar zorunlu olanlarla sınırlandırılsın, organizasyon işleri şirketlere havale edilmesin, güvenlik işlevleri kiralanmasın ve masrafların karşılanması için alternatif yollar aransın.

2- Kongrelerin düzenlenmesi alandaki tek bir derneğin görevi ve yetkisinde değil, alanda aktif olan gönüllü tüm kurum ve kişilerin sorumluluğunda olsun ve kongre çalışmaları her defasında oluşturulacak düzenleme kurulları aracılığıyla yapılsın.

3- Kongrelerin içerisindeki oturum formatları daha demokratik ve katılımcı biçimlerle değiştirilsin. İçerik disiplinlerarası bir yaklaşımla kurgulansın.

Önerilerimizi tartışmaya açıyor ve erişilebilir, adil ve özgürleşmeci bilgi paylaşım yollarını birlikte bulabileceğimize olan inancımızı koruyoruz. Bir taraftan bu önerileri tartışırken bir taraftan da bu tartışmalara bir alan açmak için, alanımızda ücretli olan bu kongrelere ücret ödemeden girilmesine yönelik çağrımızı yineliyoruz.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP