TODAP Faaliyet Listesi 2: Ocak 2012 – Aralık 2012
Aşağıda Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) olarak 2012 yılının Ocak ayı ile Aralık ayı arasında yaptığımız işlerin listesini bulabilirsiniz.


04/01/2012 – İzmir Barosu Kadın Hakları Komisyonu ile Toplantı

11/03/2012 - Eleştirel Psikoloji Uygulamaları Ne Kadar Mümkün? konulu İstanbul’da Toplantı

24/03/2012 - Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek II. Konferansına Destek

07/04/2012 - TODAPlı Öğrencilerin Füze Kalkanına Karşı Kürecik’e Gidişi

01/05/2012 – Sistemli Bir Delilik Örgütlenerek Tedavi Edilebilir pankartıyla İstanbul ve İzmir’de 1 Mayıs’a Katılım

09/05/2012 – İzmir’de Leyla Welkin’le Cinsel Şiddetin Psikolojik Etkileri konusu üzerine Toplantı

10/06/2012 – TODAP Çeviri Grubunun ürünü Eleştirel Psikoloji kitabı Ayrıntı Yay. tarafından basıldı

12/05/2012 – İzmir’de Dr. Zehra Mete ile Cinsel Şiddet ve Kadın Sağlığı, Dr. Serpil Salaçin’le Cinsel Şiddetin Adli Tıp Açısından Değerlendirmesi  Söyleşileri

15/05/2012 - Eğitim Sen Avcılar Şubesi’nde Mobbing Toplantısı

18/05/2012 - Sağlık Bakanlığı’na Sınav Konusunda Bilgi Edinme Başvurusu

06/06/2012 – İzmir Kadın Platformu’yla birlikte Kürtaj Yasa Tasarısına Karşı Toplantı

08/06/2012 – İstanbul’da Sosyal Hizmet ve Sağlık Emekçileri Sendikası’yla (SES) Sınav Konusunda Toplantı

10/06/2012 - Mobbing Konferansı’nda Kapitalist Çalışma İlişkileri ve Mobbing Sunumu

22/06/2012 – İstanbul’da Psikologlar ve Emek Söyleşileri

23/06/2012 – Kürtaj Yasaklanamaz Metnine İmza

29/06/2012 – Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ile ilgili İstanbul’da Açık Toplantı

23/07/2012 – Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğine karşı Davaya Müdahillik Başvurusu

07/09/2012 – III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu için İstanbul’da Dayanışma Etkinliği 

12/09/2012 - Dennis Fox’la Psikoloji ve Anarşizm Söyleşisi

15-16/09/2012 – Diyarbakır’da Toplumsal Travma ana başlığıyla III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu

13-14/10/2012 - TİHV'nın İstanbul’da "İşkence Görenlerle Çalışmada Sosyal Çalışmacının İşlevi II" Çalıştayına Katılım ve Sunum 

20/10/2012 – İstanbul’da Trans Kimliklerin Hastalık Tanımından Çıkarılması için Eyleme Destek

07/11/2012 - İHD'nin Cezaevi Komisyonu’yla Ermenek Cezaevi'ne Ziyaret, Açlık Grevine İlişkin Gözlem ve Bilgilendirme 

09/11/2012 – Açlık Grevleriyle ilgili İzmir’de Basın Toplantısı

11/11/2012 - Açlık Grevleriyle ilgili İstanbul ve Ankara’da Basın Açıklamaları 

02/12/2012 - Üyemiz Baran Gürsel’in OİP, Psikologların Proleterleşmesi ve Federasyon başlıklı yazısı yayınlandı.

14/12/2012 - Uludağ Üniversitesi'nde "Psikoloji Neler Söylüyor?" etkinliğine katılındı.

17/12/2012 - Van'daki depremzedelerin konaklama taleplerinin karşılanması için Van Valiliği'ne gönderilmek üzere imza kampanyası yapıldı.

22/12/2012 - Türk Tabipler Birliği (TTB) Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolu'nun Ankara’da "Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj" Çalıştayına Katılım (Ankara)

22/12/2012 - İstanbul Kent Mitingi'ne imzacı olundu ve katılındı.

22/12/2012 - “Kemal Gömi’ye Af Hakkı Sağlanmalıdır” başlıklı imza kampanyası başlatıldı.

31/12/2012 – Umut ve Mücadele dolu bir Yeni Yıl için Mesaj
31 Ocak 2014
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP