Marmara Üniversitesi'ndeki Cezalara Dair

 Üniversitelerde örgütlenme ve grev hakkı vazgeçilmezdir. Her türlü ifade hakkıyla birlikte bu haklar da kimse tarafından engellenemez ve engellendiği ve cezalandırıldığı takdirde en sert kınamayı hak eder.  TODAP olarak, Marmara Üniversitesi yönetiminin bu yöndeki tutum ve uygulamalarını kınıyor, kademe durdurma cezası alan araştırma görevlileri başta olmak üzere bu yöntemle baskı altında alınması hedeflenen tüm üniversite akademisyenleri, çalışanları ve öğrencileriyle dayanışma içinde olduğumuzu ilan ediyoruz.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)


Eğitim Sen 6 No'lu Şube'nin Açıklaması ve Eylem Çağrısı:


#DİRENMARMARA- 17 ŞUBAT 2014 PAZARTESİ GÜNÜ MARMARA ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖNÜNDEYİZ!


Basına ve Kamuoyuna,

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanı Yusuf Devran’ın talebiyle Rektörlük, KESK'in 4-5 Haziran 2013 tarihlerinde yurt çapında düzenlediği iş bırakma eylemine katılan Eğitim-Sen üyesi on bir araştırma görevlisi hakkında başlatılan disiplin soruşturması neticesinde, sekiz araştırma görevlisine Ethem Sarısülük’ü başından vurarak öldüren bir katille aynı cezayı, 24 ay kademe durdurma cezasını vererek onlardan olmayanlara duydukları kin ve nefreti apaçık ortaya koymuştur.

Akademik ve idari bütün üniversite emekçilerine ve öğrencilere dönük baskı ve yıldırma politikaları ile dekan Yusuf Devran ve rektör Zafer Gül Anayasayı, insan hakları sözleşmelerini, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile idari yargı kararlarını, kamu emekçilerinin sendikal ve demokratik haklarını tanımadıklarını bir kez daha ilan etmişlerdir. 

“Marmara Satır Üniversitesi” olarak anılacak kadar öğrencilerin can güvenliğinin olmadığı; Kampüskart uygulamasıyla onbinlerce öğrencinin ve binlerce akademik ve idari personelin bilgilerinin bankaya satıldığı Marmara Üniversitesinde, soruşturmalar, cezalar, altı aylık sözleşmeler ile araştırma görevlileri, öğretim üyeleri, idari personel ve öğrenciler üzerine saldıkları korkuyu pekiştirmek isteyenlere karşı, dik ve onurlu bir duruşla ifade ve örgütlenme özgürlüğünü savunan herkesi 17 Şubat 2014 günü Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi önünde yapacağımız basın açıklamasına destek vermeye çağırıyoruz.

Araştırma görevlilerinin basın açıklamasına katılmalarını engellemek için "Hizmet içi eğitim" bahanesi uyduracak kadar sendikal hak ve özgürlükleri tanımayan Rektör Zafer Gül ve dekan Yusuf Devran'a dur demeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla,

Eğitim-Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi


17 Şubat 2014 Pazartesi saat 12:30
Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Nişantaşı Kampüsü Önü16 Şubat 2014
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP