Başka Seçeneklerimiz Var! – 1 Mayıs’ta Alanlardayız!

TODAP olarak, geçtiğimiz 1 Mayıs’tan bugüne kadar yaşanan, paylaşma, dayanışma, hakkına sahip çıkma ve farklılaşma-ortaklaşma deneyimlerini düşündüğümüzde, bu sene 1 Mayıs yaklaşırken, daha umutlu ve daha coşkuluyuz. Alanımızdaki sorunlara karşı çözümler bulmak, birlikte ve özgürce bilgi ve pratik üretmek, bunların yollarını döşemek için birlikte mücadele etmenin ne kadar anlamlı olabileceğini bir kez daha gördük. 

Mücadelemiz, bazen büyük sorunların defedilmesi, bazen küçük dertlerimizin paylaşılarak buharlaşmasıyla; bazen kapsamlı çözümlerin geliştirilmesi, bazen gündelik dayanışmaların yaratılmasıyla; bazen de küçük hayal kırıklıkları ya da büyük hüsranlarla sonuçlanabilir. Bununla birlikte umudumuz, alternatiflerimizin olduğunu ve bunları yaratabileceğimizi daha yakından görmemizden kaynaklanıyor. Bu alternatifleri de, farklı duruşlarımız olsa da buluşma noktaları yaratarak, birbirimizi daha çok dinleyerek, birbirimizle daha çok konuşarak ve temas kurarak ve hepimizin fikir ve eylemlerinin katkısına inanarak oluşturacağımızı biliyoruz. 

BİZE GÖRE,

-Öğrenci olanlarımız için tek seçenek, teori ve uygulama açısından nitelik ve derinlikten yoksun programlarda bulunmak, eleştirel düşünme biçimlerinden ve disiplinlerarası yaklaşımlardan uzaklaşmak ve yoğun bir gelecek kaygısıyla boğuşmak;

-Alanda çalışanlarımız için tek seçenek, kendi yaptığı iş üzerinde tam söz hakkına sahip olmadan, tek tipleşmiş biçimlerde, dönemlik sözleşmelerle, düşük ücretlere, çerçevesi belli olmayan çalışacağı birçok işler bulmak;

-Psikolojinin alt dallarında eğitime devam etmek isteyenlerimiz için tek seçenek, nitelik standardına sahip olmayan ve paralı yüksek lisans ve sertifika programları;

-Psikolojinin alt alanlarında çalışan ve/veya araştırma yapanlarımız için tek seçenek, belirsizlikler, tanımsızlıklar ve olanaksızlıklarla cebelleşmek; 

-Bilgi ve deneyim aktaran, teorik üretim ve araştırma yapanlarımız için tek seçenek, iş yükü, gelecek belirsizliği, iş yerindeki baskılar nedeniyle engellerle karşılaşmak ve ifade özgürlüğünün engellendiği bir sistem;

-Lisanstan mezun olanlarımız için tek seçenek, lisans eğitiminin niteliksizliği, çalışanların yeterli hissedememesi, hizmet alanların nitelikli hizmet alması gerekliliğine karşı tek çözüm olarak sunulan unvansızlaşma ve dolayısıyla çalışma hakkından mahrum kalmak;

-Kalabalıklığımızın yarattığı zorluklara karşı tek çözüm, bilgi ve deneyim paylaşma alanlarımızın kapılarının kapanması, buralara erişimin zorlaştırılması, rekabet etmek ve yalnızlaşmak;

-Meslek alanımızda yaşanan dönüşümlere karşı tek çözüm, meslek içi hiyerarşilerin ve kutuplaşmaların katılaştırılması, geniş kesimlerin haklarının ve olanaklarının kısıtlanması;

-Kadın olanlarımız veya farklı cinsel kimliklere sahip olanlarımız için tek seçenek, çalıştığımız yerlerde cinsiyet eşitsizliği ve ayrımcılıkla karşılaşmak;

-Hepimiz için tek seçenek, baskı ve sömürü dolu, eşitsiz ve adaletsiz bir düzende yaşamak DEĞİL.

BAŞKA SEÇENEKLERİMİZ VAR.

-Nitelikli, disiplinlerarası, yeterli teorik bilgi ve uygulama içeren, diyaloga dayalı ve katılımcı yöntemlerle sunulan bir lisans eğitimi;

-İşin, çalışanın ve hizmet alanın ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş, güvenceli, güvenli ve tanımlı olan ve nitelikli bir hayat yaşamaya imkan verecek ücretler karşılığında çalışılan bir iş;

-Ücretsiz ve ulaşılabilir eğitim olanaklarına sahip ve tanımlı, eğitim, uygulama ve araştırma alt alanları; 

-Özgür ve demokratik bir ortamda ve güvenceli çalışma koşullarında yapılan, bilgi aktarımı, teorik üretim ve araştırma;

-Lisans eğitimi sonucunda meslek unvanı kazanılan ve bu unvanı alan herkesin yeterli, nitelikli ve etik bir hizmet verebilir olduğu bir meslek alanı;

-Disiplin içi ve disiplinlerarası nitelikli tartışmaların önünü açacak, dayanışmacı ve paylaşımcı bir anlayışla oluşturulmuş, ücretsiz kongreler, bilgi ve deneyim paylaşımı alanları;

-Meslek içinde bilgi ve deneyim aktarımı kanallarının, nitelikte eşitlik sağlamaya yönelik bir anlayışla oluşturulması;

-Her türlü ayrımcılık ve baskıdan azade bir çalışma;

-Başka bir çalışma, bilim ve uygulama alanı, başka bir meslek örgütü, başka bir dünya MÜMKÜN.

Kendi seçeneklerimizi birlikte düşünme, yaratma, çoğaltma ve zenginleştirme gücümüz de, bunun için bir araya gelme alanlarımız da var. Bu anlayışla tüm psikolog ve psikoloji öğrencilerini, derneğimize ve hem kendi içimizde hem de toplumsal muhalefetin diğer kesimleriyle bir araya gelmek üzere bu sene de 1 Mayıs’a davet ediyoruz. 

NOT: Yürüyüş güzergahları belli olduğunda buluşma yerleri ve iletişim bilgileri web sitesi ve sosyal medya adreslerimizden duyurulacaktır. 

TOPLUMSAL DAYANIŞMA İÇİN PSİKOLOGLAR DERNEĞİ (TODAP)17 Nisan 2014
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP