Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi Mersin Toplantısı Sonuç Bildirgesi
10-11 MAYIS 2014 

1- Girişimimizin kamuoyuna kendisini duyurduğu 22 Ocak 2014 tarihli ilk deklarasyonunda açıkça ifade edildiği üzere 18 yaş altında hangi suçu işlemiş olduğu iddia olunursa olsun çocuk tutukluluğuna son verilerek, tutukluluk kurumunun çocuk ceza yargılamasında uygulanırlığına derhal son verilmelidir.


2- İki  günlük süren çalışma sonucunda, çocuk alanında çalışan uzman ve   akademisyenlerin tüm sunumlarında 18 yaş altı çocuk yargılamasının  adalet sistemi dışına çıkarılması, bu bağlamda kapalı kurum önermeksizin alternatif çözüm yolları konusunda çalışmalar derinleştirilmesi (sempozyum, çalıştay,konferans vb etkinlikler yapılması) kararlaştırılmıştır.

3- Çocuk ve ‘’suç’’ kavramının yeniden tartışılması, bu konuda kavramsal dil birliği oluşturulması yönünde akademik çalışmalar yapılması kararlaştırıldı.

4- Girişim bünyesinde çocuklardan oluşan bir komisyonun uygun illerde oluşturarak çocukların da çalışmalara etkin ve anlamlı bir şekilde dahil edilmesi kararlaştırıldı.

5- Girişimimiz tarafından başlatılan ve halen devam eden imza kampanyasının periyodik olarak devam ettirilmesi, girişim bünyesinde İstanbul koordinasyonunca bir gece yapılmasına, benzer etkinliklerin diğer illerde de yapılmasına karar verildi. Hâlihazırda 5 ilde olan koordinasyonun diğer illerden gelen talepler doğrultusunda il sayısının arttırılmasına karar verildi.

6- Çocuk tutukluluğunun en yoğun yaşandığı il olan Diyarbakır’da kitlesel eylem- etkinlik koordine edilmesi, bu etkinliğe tüm koordinasyon bileşenlerinden ve tüm illerden yürüyüş dâhil olmak üzere görünür katılımın sağlanması, bu yönlü kampanyanın örgütlenmesine karar verildi. Bu kampanya dâhilinde kamuoyunda duyarlılık oluşturmak için, sanatçıları, aydınları, kanaat önderlerini kampanyalara dâhil edilmesi yönünde çalışmalar yürütülmesine karar verildi.

7- Girişimin yürüteceği tüm kampanya ve etkinlikler için, her il koordinasyonundan belirlenecek temsilcilerden oluşan bir çalışma gurubu oluşturulmasına karar verildi.

8- Çocuk yargılaması ilkeleri konusunda girişimin ilke kararlarını ve alternatif çözüm önerilerini kapsayan çalıştayın Ankara’da yapılmasına, çalıştay sonuçlarının da ÇOCUK YARGILAMASINDA MERSİN PROTOKOLÜ başlığı altında kamuoyunda deklere edilmesi kararlaştırıldı.
.
                                                                                                        ÇOCUK CEZAEVLERİ KAPATILSIN GİRİŞİMİ

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP