Cinsel Suçlara Dair Kanun Değişikliği Tasarısı Hakkında
 TODAP Kadın Komisyonu'nun da imzacıları arasında yer aldığı açıklamayı aşağıda paylaşıyoruz. 


HERKESİ UYARIYORUZ!

Kadın ve çocuklara yönelik cinsel suçlara “ağır cezalar getireceği” iddia edilen değişiklik, birçok suçun cezasını hafifletecek, birçok tecavüzcü ve istismarcıyı serbest bırakacaktır.

Cinsel suçlara sözde ceza artırımı diye sunulan bu tasarı:  Özde cezasızlıktır!

AKP, pek çok önemli yasa değişikliğini hukuken çok sorunlu olan “torba yasa” usulü ile bir arada sunarak ve muhatapları ile tartışmayarak; toplumu, kadınlara ve çocuklara karşı cinsel saldırı suçlarının soruşturulması, kovuşturulması ve cezalandırılması konusunda var olan durumdan çok daha sorunlu bir aşamaya taşımak istiyor! 

Hükümetin, cinsel suçların önlenmesini sağlayacak adımları atmadığını, erkek egemen devlet ve hukukun, erkeğin lehine uygulamaları değiştirmeye niyetli olmadığını, cezayı artırmak ya da azaltmakla sorunun çözülebileceği yanılgısını yaymaya çalıştığını biliyoruz.

Yasada kadın cinayetlerine ya da kadına karşı şiddete ilişkin bir düzenleme yapılmamış!

Türk Ceza Kanunu’nun birçok maddesinde değişiklik öneren bir yasada, kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri konusunda tek bir düzenleme bile olmamasını hayretle karşılıyoruz. Tam tersine, kadınlara tecavüz sırasında uygulanan/uygulanacak şiddet konusunda erkeklere yeni “ceza indirimleri” geliyor! 

Cinayet davalarında ise haksız tahrik indiriminin uygulanmasının önüne geçecek bir düzenleme yapılmadığını görüyoruz.

Kadının beyanı esas alınmalı!

Tasarıya, cinsel taciz, cinsel saldırı ve cinsel istismar suçlarında “çocuğun ve kadının beyanının esas alınması ve aksini ispat yükümlülüğünün erkekte olması”na ilişkin de hiçbir hüküm konmadığını görüyoruz.

15-18 yaş arası genç kadın ve erkekler arasındaki cinsel ilişkiye dair hapis cezasının artırılması kabul edilemez!

TCK’da var olan ve yarısı Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olan bu konuyla ilgili “diğer yarısı” yürürlükte olan TCK 104. maddenin tümden iptali gerekmektedir. Tasarı, tam tersine,  gençlerin kendi rızalarıyla giriştiği cinsel eylemlerin cezasını artırmaktadır. Flört eden genç kadın ve erkekleri (ve hatta ailelerini), daha uzun sürelerle hapse atma tehdidiyle cezalandırmak istemektedir. 

Gençlerin flörtüyle, ülkemizde büyük bir sorun olan “çocuk yaşta ve zorla evlendirmeler” konusu İKİ AYRI KONUDUR. Bu konuda toplumda ve hukukta bir algı karışıklığı yaratmamak gerekir. Çocukları cinsel istismardan korumak hepimizin ortak sorumluluğudur; gençlere cinselliği yasaklamak yeni toplumsal mağduriyetler yaratacak muhafazakar bir politikadır.

Çocuklarla ilgili getirilmek istenen yasaların, çocukları korumayı değil, muhafazakarlaşmayı ve cinsel özgürlüklerin sınırlandırılmasını amaçladığını biliyoruz.

Hükümetin amacı çocukları korumak değil!

Yürürlükteki yasa maddesini değiştirerek çocukların yetişkinler tarafından istismar edildiği durumlar için, “taciz” ve “saldırı” ayrımı getirmeye çalışmak, çocukların taciz edilmesi halinde cezanın düşmesi anlamına geliyor. Çocukları korumak bu mu?

Şikayet süresi 6 ayla sınırlanıyor!

Halen zaman aşımının korunduğu, cinsel taciz ve kimi cinsel saldırı suçlarında şikayet süresinin 6 ayla sınırlandığı bu yeni düzenlemeyle cinsel saldırıların önlenebileceğini nasıl söyleyebiliriz?

Sanıklar suçludur, ruh hastası değil!

Cinsel suçların çok küçük bir bölümü “hasta”lar tarafından işlenir. Toplumun belki de binde birlik bir oranına denk düşen bu “hasta”lar, adı üzerlerinde hastadır. Belki de, toplum tarafından “hasta” edilmişlerdir. 

Çünkü, kadınlara ve çocuklara karşı cinsel suçlar toplum tarafından kültür, gelenek, örf, adet, din vb. nedenlerle meşru görüldükçe “hasta/normal” tanımı belirsizleşir. 

Önümüzdeki bu yasa tasarısında sanıkların “tedavisinden” söz edilmesi, devlet nezdinde eylemin hala bir suç değil, hastalık olarak görüldüğünü bize gösteriyor. Sanıklar hasta değil, erkek egemen sistemden gücünü alan suçlulardır. Yasada tedaviden söz ederek, bu suç toplumun önünde tıbbileştirilmeye çalışılıyor!

Ruh ve beden sağlığı!

Yeni tasarıda getirilen “ruhsal zedelenme” değerlendirmenin kaldırılması, suçun yalnızca maddi delillere dayandırılması, kimi suçların cezasız kalmasına, cezalarının indirilmesine ve şikâyet edilememesine yol açacak. 

Bugüne kadar çocuklara, kadınlara ve LGBTİ bireylere yönelen cinsel şiddet cezasız kalıyor, kadının beyanı yok sayılarak, fiziksel delil yoksa ceza verilmiyordu. Hali hazırda psikososyal desteğin bir parçası olarak veya cezada ağırlaştırıcı unsur olarak görülmesi gereken ruhsal değerlendirme sürecinin, kadının aleyhine ve erkek egemen hukuka nasıl hizmet ettiğini, bir yıldırma politikasına dönüştüğünü, mağdurların tekrar tekrar travmatize edildiğini biliyoruz. 

Cinsel şiddet kriz merkezleri niye açılmıyor?

Cinsel şiddetle mücadele açısından kadın danışma merkezleri, kadın/çocuk sığınakları, Alo şiddet hakkı ile cinsel şiddet kriz merkezleri yaşamsal önem taşıyor.

Bu kurumsal mekanizmalar oluşturulmadan, kağıt üzerinde yasaları ağırlaştırmak/hafifletmek hiçbir toplumsal/cinsel sorunu çözemez. 

Özetle belirtelim ki, önümüzdeki günlerde TBMM gündemine gelecek bu düzenlemeler sözde ceza artırımı, özde ise suçlulara cezasızlık getiriyor! Yüzlerce, binlerce tecavüzcü ya da çocuk istismarcısının serbest kalmasını sağlıyor! Yenilerini özendiriyor! 

Cinsel taciz ve saldırıyı önlemeyecek, çocukları ve kadınları korumayacak, saldırganlar üzerinde caydırıcı etkisi olmayacak bu torba yasaya  itirazımız var!
 
ŞİDDETE SON PLATFORMU
 
1.       Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi- Derneği

2.       Adana Kadın Danışma ve Sığınmaevi Derneği (AKDAM)

3.       Aktif Yaşam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

4.       Alsancak Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)

5.       Antalya Barosu Kadın Hakları Kurulu

6.       Avrupa Kadın Lobisi -Türkiye Koordinasyonu

7.       Ayvalık Bağımsız Kadın İnsiyatifi

8.       Bağımsız Kadın Gazetesi (KAZETE)

9.       Bağlar Belediyesi Kardelen Kadın Evi

10.    Bahar Lions Kulübü

11.    Balkan Kadınları Derneği

12.    Bornova Kadınlar Sosyal Kültürel Dayanışma Derneği - BORKAD

13.    Buca Evka -1 Kadın Kültür ve Dayanışma Derneği (BEKEV)

14.    Bursa Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği

15.    Çukurova Kadın Platformu

16.    Çanakkale Bağımsız Kadın Kolektifi (ÇABA)

17.    Çankırı Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği

18.    Cinsel Şiddete Karşı Kadın Platformu

19.    Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Merkez

20.    Cumhuriyet Kadınları Derneği Artvin Şubesi

21.    Cumhuriyet Kadınları Derneği Bodrum Şubesi

22.    Cumhuriyet Kadınları Derneği Bursa Şubesi

23.    Cumhuriyet Kadınları Derneği Çanakkale Şubesi

24.    Cumhuriyet Kadınları Derneği Eskişehir Şubesi

25.    Cumhuriyet Kadınları Derneği Maltepe Şubesi

26.    Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Buca Şubesi

27.    Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Urla Şubesi

28.    Cumhuriyet Kadınları Derneği Manisa Şubesi

29.    Cumhuriyet Kadınları Derneği Tarsus Şubesi

30.    Cumhuriyet Kadınları Derneği Samsun Şubesi

31.    Diyarbakır Selis Kadın Danışma Derneği

32.    Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik YO. Kadın Grubu

33.    Doğubeyazıt Kadın Meclisi

34.    Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği (ELDER)

35.    Sevgi Çemberi Kulübü Derneği (EGE INNERWHELL)

36.    Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi-EKAM

37.    Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV)

38.    Ege Karadenizli Kadınlar Derneği

39.    Ergani Selis Kadın Danışma Merkezi

40.    Eşitlik İzleme Grubu (EŞİTİZ)

41.    Ev Eksenli Çalışan Kadınlar Çalışma Grubu

42.    Ev-Eksenli Çalışanlar Sendikası

43.    Ev Kadınları Kültür ve Dayanışma Derneği - EVKAD

44.    Ev Kadınları Turistik El Sanatları Derneği - EVTED

45.    Femin & Art Kadın Sanatçılar Derneği Genel Merkez

46.    Femin & Art İstanbul Şubesi

47.    Femin & Art Ankara Şubesi

48.    Femin & Art Ordu Şubesi

49.    Femin & Art Mersin Şubesi

50.    Femin & Art Bursa Şubesi

51.    Femin & Art Çanakkale Şubesi

52.    Feminist Atölye (Kuzey Kıbrıs)

53.    FİLMMOR

54.    GİKAD-Girişimci Kadınlar Derneği

55.    Girişimci Kadın Derneği (GİRKADE)

56.    Göztepe Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)

57.    İRİS Eşitlik Gözlem Grubu

58.    İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Türkiye Federasyonu

59.    İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi

60.    İzmir Barosu Kadın Komisyonu

61.    İzmir Çiğli Evka 2 Kadın Kültür Derneği (ÇEKEV)

62.    İzmir Hastaneleri Gönüllü Anneler Derneği

63.    İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD)

64.    İzmir Kadın Dayanışma Derneği

65.    İzmir Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi

66.    İzmir Sekreterler Derneği

67.    İzmir (Smyra) El Emeği Göznuru Derneği

68.    İzmir Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)

69.    Kadıköy Kent Konseyi Kadın Meclisi

70.    Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği- Genel Merkez (KA.DER)

71.    KA.DER Adana Şubesi

72.    KA.DER Ankara Şubesi

73.    KA.DER Antalya Şubesi

74.    KA.DER Bursa Şubesi

75.    KA.DER İzmir Şubesi

76.    KA.DER Eskişehir Şubesi

77.    KA.DER Kadıköy Şubesi

78.    KA.DER Kocaeli Şubesi

79.    KA.DER Mersin Temsilciliği

80.    KA.DER Samsun Temsilciliği

81.    Kadın Dayanışma Vakfı

82.    Kadın Emeği Kolektifi (KADEM)

83.    Kadın Erkek Eşitliği Derneği (KAZETE-DER)

84.    Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi

85.    Kadın Merkezi Vakfı Genel Merkez

86.    Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Adıyaman

87.    Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Ağrı

88.    Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Ardahan

89.    Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Batman

90.    Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Bingöl

91.    Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Bitlis

92.    Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Diyarbakır

93.    Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Elazığ

94.    Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Erzincan

95.    Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Erzurum

96.    Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Gaziantep

97.    Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Hakkari

98.    Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Iğdır

99.    Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Kars

100.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Kilis

101.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Malatya

102.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Mardin

103.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Muş

104.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Siirt

105.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Şanlıurfa

106.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Şırnak

107.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER) Tunceli

108.Kadın Merkezi Vakfı (KAMER)  Van

109.Kadın Mimar ve Mühendisler Derneği

110.Kadın Mühendisler, Mimarlar, Şehir Plancılar, Fen Bilimcileri ve Teknik Elemanlar Grubu

111.Kadın Partisi Girişimi

112.Kadın Tiyatrosu

113.Kadın Yazarlar Derneği

114.Kadının İnsan Hakları-Yeni Çözümler Derneği (KİH-YÇ)

115.Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM)

116.Kadınların Medya İzleme Grubu (MEDİZ)

117.Kadınlarla Dayanışma Vakfı (KADAV)

118.KAOS Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KAOS GL)

119.Kapadokya Kadın Dayanışma  Derneği

120.Kapadokya Kadın, Gençlik, Eğitim ve Kültür Derneği

121.Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği

122.Karslı Girişimci Kadınlar Derneği

123.Karşıyaka Soroptimist Kulübü-İş ve Meslek Kadınları Derneği

124.Kemalpaşa Kadın Platformu

125.Konak Kent Konseyi Kadın Meclisi

126.Kordon Soroptimist Kulübü (İş ve Meslek Kadınları Derneği)

127.Kozadan İpeğe Kadın Kooperatifi

128.Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği

129.Marmara Grubu Vakfı

130.Mavigöl Kadın Derneği

131.Meme Kanseri İle Savaşım Derneği

132.Mersin Bağımsız Kadın Derneği

133.Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı

134.Mor İnisiyatif Kadın Kooperatifi

135.Muğla Akdeniz Yeşilleri Derneği

136.Muğla Kadın Dayanışma Grubu

137.Muş Kadın Çatısı Derneği

138.Muş Kadın Derneği  (MUKADDER)

139.Nilüfer Kadın Dayanışma Merkezi

140.Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi

141.Ordu Kadını Güçlendirme Derneği

142.Pembe Hayat Derneği

143.Petrol-İş Kadın Dergisi

144.Petrol İş Kadın Servisi

145.S.S. Akdeniz Kadın Kooperatifleri Birliği

146.Sendikalarda ve Meslek Odalarında Erkek Egemenliğine Karşı Kadın İnisiyatifi

147.Sosyalist Feminist Kolektif

148.Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği

149.Söke Kadın Sığınmaevi Derneği

150.Şiddete Karşı İzmir Kadın Koordinasyonu

151.TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadin Calisma Grubu

152.Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (186 Şubesi ile)

153.Türk-Amerikan Kadınları Kültür ve Yardım Derneği

154.Türk Anneler Derneği Buca Şubesi

155.Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi

156.Türk Dünya Kadınlar Dostluk ve Dayanışma Derneği

157.Türk Hemşireler Derneği İzmir Şubesi

158.Türk Kadınlar Birliği Genel Merkezi

159.Türk Kadınlar Birliği Adana Merkez Şube

160.Türk Kadınlar Birliği Seyhan Şubesi

161.Türk Kadınlar Birliği Amasya Şubesi

162.Türk Kadınlar Birliği Antalya Şubesi

163.Türk Kadınlar Birliği Kemer Şubesi

164.Türk Kadınlar Birliği Aydın Şubesi

165.Türk Kadınlar Birliği Kuşadası Şubesi

166.Türk Kadınlar Birliği Söke Şubesi

167.Türk Kadınlar Birliği Bilecik Şubesi

168.Türk Kadınlar Birliği Bolu Şubesi

169.Türk Kadınlar Birliği Bursa Şubesi

170.Türk Kadınlar Birliği Çanakkale Şubesi

171.Türk Kadınlar Birliği Denizli Şubesi

172.Türk Kadınlar Birliği Sarayköy Şubesi

173.Türk Kadınlar Birliği Edirne Şubesi

174.Türk Kadınlar Birliği Erzurum Şubesi

175.Türk Kadınlar Birliği Eskişehir Şubesi

176.Türk Kadınlar Birliği Gaziantep Şubesi

177.Türk Kadınlar Birliği Gümüşhane Şubesi

178.Türk Kadınlar Birliği Antakya Şubesi

179.Türk Kadınlar Birliği İskenderun Şubesi

180.Türk Kadınlar Birliği Isparta Şubesi

181.Türk Kadınlar Birliği Iğdır Şubesi

182.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şubesi

183.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Adalar Şubesi

184.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Beşiktaş Şubesi

185.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Beyoğlu Şubesi

186.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Kadıköy Şubesi

187.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Pendik Şubesi

188.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Maltepe Şubesi

189.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Sarıyer Şubesi

190.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Üsküdar Şubesi

191.Türk Kadınlar Birliği İstanbul Şişli Şubesi

192.Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesi

193.Türk Kadınlar Birliği Bergama Şubesi

194.Türk Kadınlar Birliği Bornova Şubesi

195.Türk Kadınlar Birliği Buca Şubesi

196.Türk Kadınlar Birliği Güzelbahçe Şubesi

197.Türk Kadınlar Birliği Karşıyaka Şubesi

198.Türk Kadınlar Birliği Konak Şubesi

199.Türk Kadınlar Birliği Menemen Şubesi

200.Türk Kadınlar Birliği Urla Şubesi

201.Türk Kadınlar Birliği Bayraklı Şubesi

202.Türk Kadınlar Birliği Kahramanmaraş Şubesi

203.Türk Kadınlar Birliği Karaman Şubesi

204.Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi

205.Türk Kadınlar Birliği Kırklareli Şubesi

206.Türk Kadınlar Birliği Kocaeli Şubesi

207.Türk Kadınlar Birliği Konya Şubesi

208.Türk Kadınlar Birliği Konya Ereğli Şubesi

209.Türk Kadınlar Birliği Manisa Şubesi

210.Türk Kadınlar Birliği Mardin Şubesi

211.Türk Kadınlar Birliği Mersin Şubesi

212.Türk Kadınlar Birliği Tarsus Şubesi

213.Türk Kadınlar Birliği Bodrum Şubesi

214.Türk Kadınlar Birliği Fethiye Şubesi

215.Türk Kadınlar Birliği Nevşehir Şubesi

216.Türk Kadınlar Birliği Ordu Şubesi

217.Türk Kadınlar Birliği Sakarya Şubesi

218.Türk Kadınlar Birliği Samsun Şubesi

219.Türk Kadınlar Birliği Tekirdağ Şubesi

220.Türk Kadınlar Birliği Malkara Şubesi

221.Türk Kadınlar Birliği Trabzon Şubesi

222.Türk Kadınlar Birliği Kuzey Kıbrıs Genel Merkez  

223.Türk Kadınlar Birliği Dip Karpaz Şubesi

224.Türk Kadınlar Birliği Gazi Magosa Şubesi

225.Türk Kadınlar Birliği Girne Şubesi

226.Türk Kadınlar Birliği Lefkoşe Şubesi

227.Türk Kadınlar Birliği Mehmetçik  Şubesi

228.Türk Kadınlar Birliği Yenierenköy Şubesi

229.Türk Kadınlar Konseyi Derneği İzmir Şubesi

230.Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV)

231.Türkiye Home-Net Ev-Eksenli Çalışan Kadınlar Dayanışma Ağı

232.Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi

233.Uçan Süpürge

234.Üreten Kadınlar Kulübü Derneği

235.WINPEACE Barış İçin Kadın Girişimi

236.Van Kadın Derneği (VAKAD)

237.Van Saray Kadın Derneği

238.Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği

239.Yaşam Kadın Merkezi Derneği

240.Van Yaşam Kültür Kooperatifi (YAKAKOP)

241.Yeditepe Kadın Dayanışma Derneği

242.Yeni Asır Kadın Dünyası Kadın Grubu

243.Yüksekova Kadın Derneği 

244.Eşit Yaşam Derneği

245. İstanbul  Eğitim Eğitim-Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Kadın Komisyonu

246.İstanbul İnsan Hakları Derneği Kadın Hakları Komisyonunun

247. Haklı Kadın Platformu

248.Hürriyet Alo Şiddet 

249.İstanbul Feminist Kolektif

250.Kampüs Cadıları

251.Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP) - Kadın Komisyonu  

252.Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik Ve Kadın Sağlığı Kolu

253.Türk Psikologlar Derneği Toplumsal Cinsiyet Ve Kadın Çalışmaları Birimi

254.Yeşil Sol Kadınlar
09 Haziran 2014
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP