Her Yerde Kadın Cinayeti, Meclis Olağanüstü Toplansın!
İmzacıları arasında TODAP Kadın Komisyonu'nun da bulunduğu metni aşağıda paylaşıyoruz. 

Her hafta, kocası, babası, erkek kardeşi, oğlu, boşanmak/ayrılmak istediği kocası/sevgilisi, müşterisi tarafından öldürülen kadınların ve trans kadınların haberlerini duyuyoruz.

Kadınlar her gün kendi hayatları hakkında karar vermek isterken, erkekler tarafından öldürülüyor. Bu cinayetlerin sürekliliği, cinayetleri durdurmayan, gereken önlemleri almayan devletin eril yapısını gözler önüne seriyor. Hukuk sistemiyle cinayetler meşrulaştırılıyor, teşvik ediliyor.

Yaşadığımız erkek şiddeti cezasız kalırken, aileye mecbur bırakıldığımız politikalar oluşturulurken biz kadınlar her gün öldürülüyoruz.

İki gün içinde 6 erkek kadınlar tarafından öldürülseydi, devlet refleksi harekete geçerdi, hükümetten olaganüstü tedbirler alması beklenirdi.

Türkiye’de her gün kadınlar öldürülüyor.

Ve biz soruyoruz: İki gün içinde 6 kadın cinayeti işlenmişken, kadın cinayetleri, evde, işyerinde, sokakta, her yerde, özel ve kamusal alanda her an yaşamımızı tehdit eder hale gelmişken, meclis nerede?

Meclis olağanüstü toplansın!

Kadın cinayetlerine karşı isyanımızı haykırmak için ev işi, çocuk bakımı dayatmalarına kulak asmadan sokaklara çıkıyoruz! Meclisin olağanüstü toplanması için ses çıkarıyoruz;

Siz aile, aile dedikçe kadınlar öldürülüyor!

Siz ses çıkarmadıkça kadın cinayetleri meşrulaşıyor!

Siz haksız tahrik dedikçe, hayatımız tehlikeye giriyor!

Ailenin korunmasına dair değerleriniz boş; kadın bedenini denetleyen, tahakküm altına alan politikalarınız ve erkek şiddeti ile mücadele ediyorMUŞ(!) gibi yapan söylemleriniz erkek şiddetine arka çıkıyor, şiddet uygulayan erkekleri koruyor ve kolluyor.

Devlet kadın cinayetlerinden sorumludur!

Kadınlara ilişkin nadiren konuşurken gördüğümüz Aile Bakanı Ayşenur İslam, erkek şiddeti konusunda konuşmuyor; konuştuğunda ise, kadın cinayetlerini normalleştiren bir dil kullanıyor. “Kadınlar koruma altındayken öldürülmüyor” diyen Aile Bakanı, 6284 Sayılı Yasa’dan habersiz olduğu gibi, aynı zamanda kadın cinayetleri açısından bakanlığını “temize çekmeye” çalışan bir söylem geliştiriyor. Bir sözümüz var Aile Bakanı’na:

Devlet, kadın cinayetlerini gündeme almayan ve etkili mücadele yöntemleri kurmayan yasama ve yürütmesi ile, haksız tahrik indirimleri ile, erkeklere “teşvikler” sunan yargısı ile kadın cinayetilerinden sorumludur.

Hükümet kadın cinayetlerinden sorumludur!

Hükümetin büyük “reklam” çalışmaları ile yürürlüğe koyduğu 6284 sayılı yasa kağıt üzerinde kaldı. İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olmakla övünedursunlar, kadınların öldürülmesi karşısında ne kadar siyasi irade yoksunu olduklarını gördük.

Mekanizmaları hâlâ kurulmamış, cinsiyetsizleştirilmiş 6284 sayılı yasa, şiddete karşı koruma ve önleme talep eden kadınların talepleri karşısında, gereği gibi inceleme ve değerlendirme yapmayan mahkemeler tarafından kopyala-yapıştır kararlarla uygulanıyor. Erkek şiddetine karşı etkili yöntemler ile mücadele etmeyen sisteme , “şiddetle cinayetin ne ilgisi var?” diyen erkek egemen yargı mercilerine, şunu söylüyoruz: Kadın cinayeti bir tokatla, aşağılamakla başlıyor!

Ailenin kadından önce geldiği, kadın yerine ailenin ikame edildiği bir anlayış, aile merkezlerinden, aile avukatlarına, aile hekimlerine kadar herkes tarafından bize dayatılmak isteniyor; kadınların içinde öldürüldüğü, şiddet gördüğü, emeğinin sömürüldüğü, dışına çıkmak istediğinde öldürüldüğü aile, devletin erkek egemenliğinin yansıması olarak bir devlet kurumu olarak işliyor.

Devlet sığınakları, hâlâ bir “mekanizma”ya evrilememiş ve Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadınların ya şiddet ortamına geri dönmesine neden olmuş ya da erkek şiddeti karşısında kadınları daha da savunmasız bırakmıştır.

Hayatlarının her alanında ayrımcılık ile karşı karşıya kalan trans kadınlar, seks işçileri her an öldürülme tehlikesi ile karşı karşıya. Şiddete uğradıklarında sessiz kalan polis devleti seks işçilerini gittikçe daha güvencesiz koşullarda çalışmaya iterek ve keyfi para cezalarına çarptırarak cinayetleri ve şiddeti meşrulaştırıyor.

Bugüne kadar kadın cinayetlerini istatistiksel bilgiye sığdırmaya çalışan devleti göreve çağırıyoruz.

Meclisin, kadın ve trans cinayetleri gündemi ile olağanüstü toplanmasını ve bu toplantıda, kadın örgütlerinin belirlediği cinayetleri önleyebilecek temel şartları doğrultusunda acil bir eylem planı oluşturmasını talep ediyoruz!

Biliyoruz ki biz kadınlar bir araya gelebilirsek cinayetleri önleyebiliriz. Bu yüzden meclis, kadın ve trans cinayetleri gündemiyle olağanüstü toplanana kadar sokakları boş bırakmıyoruz!

20 Temmuz’da kadın cinayetlerine karşı isyanımızı haykırmak için ev işi, çocuk bakımı dayatmalarına da kulak asmadan sokaklara çıkıyoruz! Herkesi de olduğu yerde sokaklara çıkmaya çağırıyoruz! Meclisin olağanüstü toplanması için ses çıkarıyoruz!

İmzacılar:

Adana Ev Hanımları Dayanışma ve Kalkındırma Derneği
AKDAM Kadın Dayanışma Merkezi ve Sığınma Evi Derneği
Antalya Kadın Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği
Ayvalık Bağımsız Kadın İnisiyatifi
Bağımsız Kadın Derneği-Mersin
Buca Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi
Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Evi / ÇEKEV
Demokratik Özgür Kadın Hareketi/ DÖKH
Elder Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği/ ELDER
Eşitsizlik İzleme Kadın Grubu - EŞİTİZ
Filmmor Kadın Kooperatifi
Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği/ GİKAD
Gökkuşağı Kadın Derneği
İmece Ev İşçileri Sendikası
İmece Kadın Dayanışma Derneği
İstanbul Feminist Kolektif
İzmir Amargi
İzmir Bağımsız Kadın İnisiyatifi
İzmir Kadın Dayanışma Derneği
İzmir Feminist Kolektif
Kadın Adayları Destekleme Derneği - KA.DER
Kadın Dayanışması
Kadın Dayanışma Vakfı
Kadın Emeği Kolektifi
Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi
Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği
Kadınlarla Dayanışma Vakfı
Kapadokya Kadın Dayanışma Merkezi
Karadeniz Kadın Dayanışma Derneği
Karya Kadın Derneği
Koza Kadın Derneği
Kürtaj Haktır Karar Kadınların Platformu
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı
Muş Kadın Derneği/ MUKADDER
ODTÜ LGBTİ
Petrol-iş Kadın Dergisi
Smyrna İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Derneği
Sosyalist Feminist Kolektif
Sosyalist Kadın Meclisleri
Şanlıurfa Yaşam Evi Kadın Dayanışma Derneği
Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği
Van Kadın Derneği/ VAKAD
Van Mavi Göl Kadın Derneği
Van Yaşam, Kadın, Çevre, Kültür ve İşletme Koop.
Yeni Demokrat Kadın
EMEK Parti’li Kadınlar
Halkların Demokratik Kongresi/ HDK Kadın Meclisleri
İnsan Hakları Derneği/ İHD Kadın Komisyonu
İnsan Hakları Derneği/İHD Ankara Şubesi Kadın Komisyonu
İstanbul Eğitim-sen 2 Nolu Şube Kadın Komisyonu
İstanbul Eğitim-sen 5 Nolu Şube Kadın Komisyonu
İstanbul Eğitim-sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Kadın Komisyonu
İstanbul Eğitim-sen LGBTİ Komisyonu
İşci Demokrasisi Partisi’nden Kadınlar
Kadın Partisi
Nilüfer Kent Konseyi Kadın Meclisi
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) Kadın Komisyonu
Türk Tabibler Birliği/ TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
Yeşil Sol Kadınlar
11 Temmuz 2014
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP