Önemli Duyuru: Sempozyum Bildiri Özeti Yollama Tarihi Değişikliği

 26-27-28 Eylül tarihlerinde ODTÜ'de düzenlenecek olan IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu için bildiri özeti gönderme tarihi 31 Temmuz'a uzatılmıştır. Katılmak isteyip de henüz bildiri özeti göndermemiş olanların ilgisine sunarız.

IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu   IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu                       

“Direniş, Dayanışma ve Psikoloji”

26–27–28 Eylül 2014

     ODTÜ, Ankara

 

Bir süredir toplumsal muhalefetin sesinin yükselmesine, hak arama, birlik, dayanışma ve mücadele deneyimlerinin çoğalarak hayatın her alanına yayılmasına tanıklık ediyoruz. Haziran direnişi ile Gezi Parkı’nda doruğa ulaşan bu deneyimin gücüyle tüm ülkede her türlü baskıya karşı bir özgürleşme sürecinden geçiyoruz.

 

Eleştirel psikologlar olarak bizler de bu sürece, sokağa ve sokaktaki insana dair bilgi üretme sorumluluğunun hepimizde olduğunu düşünüyoruz.  Direnişi anlamak ve psikolojinin insanların özgürleşmesine katkısını tartışmak amacıyla sizleri IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’na, “Direniş, Dayanışma ve Psikoloji” ye dair söz söylemeye davet ediyoruz.

 

IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu, davetli konuşmacıların konuşmalarından ve serbest bildirilerden oluşacaktır. Bunun yanında, çeşitli alanlarda yaşanan hak ihlallerini tartışmak için LGBTİ bireylere yönelik ruh sağlığı hizmetlerine, mobbinge, çocuk cezaevlerine, göçmenlere ve yeni mücadele olanaklarını değerlendirmek içinkent, doğa ve insan ilişkisine ve eleştirel psikoloji uygulamalarına odaklanacak forumlara ve Soma katliamını konuşacağımız “Kapitalizme Öfke, Soma’ya Destek” oturumuna yer verilecektir. Sempozyum psikoloji ve ilgili disiplinlerde çalışan eleştirel yönelimli araştırmacıları bir araya getirmeyi amaçladığından; toplumsal eleştiriye, psikolojinin eleştirisine ve toplumsal muhalefetin nasıl güçlendirilebileceğine cevap arayan tüm çalışmalara açıktır.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği (ÖED)

 

Sempozyum Bilgileri

Tarih: 26-27-28 Eylül 2014

Yer: Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Bildiri özeti göndermek için e-posta adresi: elestirelpsikoloji2014@gmail.com

Bildiri özetleri 250 kelimeyle sınırlı tutulmalıdır.

Bildiri özetleri için son tarih: 31 Temmuz 2014

Program duyurusu için son tarih: 31 Ağustos 2014

Sempozyum ücretsiz ve herkesin katılımına açıktır.

 

Akran Değerlendirme Ekibi

Zeynep Gülüm

Melek Göregenli

İlker Dalğar

İpek Demirok

Güneş Kayacı Sevinç

Ersin Aslıtürk

Derya Koptekin

Canan Büyükaşık Çolak

Burçin Cihan

Birsen Civelek

Baran Gürsel


15 Temmuz 2014
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP