Kemal Gömi Kapalı Kapılar Ardında Tutulmamalıdır

Kemal Gömi, 1993 yılında tutuklandı ve 21 yıldır hapiste tutuluyor. Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hükmü verildi. Ailesi 2000 yılından itibaren rahatsız olduğunu ifade ediyor. Rahatsızlığı nedeniyle ve teşhis amacıyla 2002 yılından itibaren defalarca hastaneye sevk edilmiş. Rahatsızlığı için önce “psikosomatik bozukluk” ardından “tedavi edilebilir şizofreni” ve bunun sonrasında da “rezidüel şizofreni” teşhisi konulmuş. Eylül 2010 tarihinde Adli Tıp Kurumu tarafından konulan ve Anayasa’nın 104/b maddesi kapsamındaki sürekli hastalık tanımına uyan “rezidüel şizofreni” teşhisi ile beraber Kemal Gömi için “Kesinlikle hapishane koşullarında yaşayamaz, Cumhurbaşkanlığı affına uygundur” şeklinde bir rapor verilmiş. Bu rapora rağmen Cumhurbaşkanlığı, ailesinin Kemal Gömi için yaptığı başvuruyu reddetmiş.

Kemal Gömi, ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü olduğu için hakkındaki raporlara ve defalarca basına yansıyan hastalığına rağmen infazı ertelenmiyor veya aftan yararlandırılmıyor. Şu an için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tutuluyor. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanelerinin adli birimlerinin hapishanelerden de kötü koşullar barındırdığı bilinen bir durumdur.

Kemal Gömi hakkındaki teşhis açıktır. Hapishanede tutulduğunun farkında dahi olmayan, kalıcı psikolojik rahatsızlık yaşayan, yaşadığı rahatsızlık Adli Tıp Kurum raporu ile de belgelenen bir mahpusun hâlâ ailesinden uzakta, kapalı kapılar ardında, hastanelerin adli birimlerinin kötü koşulları içerisinde tutulması yasalara uygun olsa dahi kabul edilemez.

Kabul edilemez çünkü; vicdani bir karar değildir.

Kabul edilemez çünkü; yasal olsa dahi meşru görülmesi imkansızdır. Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri ile ilgili bu yasa yeniden düzenlenmelidir.

Bu nedenle Kemal Gömi’nin ailesinin yanında, sağlığa erişiminin sağlanabileceği, istediği doktor tarafından teşhis ve tedavisinin yapılabileceği koşullarda olması sağlanmalı, kapalı kapılar ardında tutulmasına son verilmelidir.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Dışarıda Deli Dalgalar İnisiyatifi
Eşit Haklar İçin İzleme Derneği (ESHİD)
Görülmüştür.org
Hapiste Sağlık Girişimi
İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi (İHD)
Mahsus Mahal Derneği
MAZLUMDER Cezaevi Komisyonu
Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD)
Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK)
Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV)
Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP)
Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)06 Ağustos 2014
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP