IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Programı

 26-27-28 Eylül tarihlerinde ODTÜ'de düzenlenecek olan IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu'nun programının Türkçe, Kürtçe ve İngilizce hallerini aşağıda bulabilirsiniz.

 Sempozyuma katılım için önceden kayıt yaptırmak gerekmemektedir ve katılım ücretsizdir. 


***

Düzenleyen Kurumlar:

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği (ÖED)

ODTÜ Mezunlar Derneği

Makina Mühendisleri Odası

Elektrik Mühendisleri Odası

İnşaat Mühendisleri Odası

Mimarlar Odası 

Akran Değerlendirme Ekibi:


Zeynep Gülüm

Melek Göregenli

İlker Dalğar

İpek Demirok

Güneş Kayacı Sevinç

Ersin Aslıtürk

Derya Koptekin

Canan Büyükaşık Çolak

Burçin Cihan

Birsen Civelek

Baran Gürsel


***


26-27-28 EYLÜL 2014

ODTÜ

IV. ELEŞTİREL PSİKOLOJİ SEMPOZYUMU: DİRENİŞ, DAYANIŞMA,PSİKOLOJİ


1. GÜN          26.09.2014     CUMA

SAAT

SALON 1: MM25

SALON 2: SOLMAZ İZDEMİR SALONU

09:00 – 09:15

Açılış Konuşması

   IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Düzenleme Kurulu       (TODAP)

 

09:15 – 10:15

“Dayanışmayı Öğrenmek Dayanışmaktır”

   Athanasios Marvakis (Selanik Aristoteles Üniversitesi)

 

10:15 – 10:30

ÇAY MOLASI

10:30 – 12:15  

Oturum 1A.

S1. Bir Olmadan Biz Olmak: Farklı Gruplardan Aktivistlerin Gözüyle Gezi Direnişi

   Özden Melis Uluğ, Yasemin Gülsüm Acar

S2. “Artık Yeter”den “Artık Hatırlamıyorum”a: Gezi Parkı Eylemlerinden Üç Ay ve Bir Yıl Sonra Eylemcilerin İsyan Anlatıları

   Meral Gezici Yalçın

S3. Sosyal Psikolojinin Yeni Yurdu: Gezi

   Hüseyin Can Gürbüz, Serap Akgün

S4. Gezi’ye Narsisizm Açısından Bakmak

   Mehmet Taki Yılmaz           

Kolaylaştırıcı: Öznur Acicbe

Oturum 1B.

S1. "Kızlı Erkekli Öğrenci Evi" Haberlerindeki Ötekileştirme Pratikleri ve Meşru Zemin İnşaları

   Mercan Atakan

S2. Erkeklik Söyleminin Sunduğu Özne Konumları: Zenne Ve İki Genç Kız Filmlerinde Erkeklik Hâlleri

   Aslı Aydemir

S3. Cinsiyetler Arası Statü Farkına Sosyal Kimlik ve Sistemi Meşrulaştırma Kuramları Açısından Bir Bakış

   Seçil Sezen, Serap Akgün

S4. Cinsiyetsizliği Konuşmak

   Umut Şah

Kolaylaştırıcı: Özge Kantaş

12:15 – 13.15

ÖĞLE YEMEĞİ

SAAT

                      SALON: MİMARLIK AMFİSİ                                              SALON:SOLMAZ İZDEMİR SALONU

13:15 - 14.45

Oturum 2A.  Cinsel Tacize Müdahale ve İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

   Birten Çelik (ODTÜ Tarih Bölümü, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, Eğitim-Sen 5 No’lu Şube)

   Canan Sümer (ODTÜ Psikoloji Bölümü)

   Alev Özkazanç (Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü, Ankara Üniversitesi Cinsel Tacize ve Cinsel Saldırıya Karşı Destek Birimi)

Kolaylaştırıcı: Burçin Cihan

Oturum 2B. Roboski, Van, Soma: Psikoloji “Az Gidilen” Yollara Düştüğünde

  Damla Gürkan (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği), Hülya Tarman (Psikolog, Yazar)

 Öznur Acicbe (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)    

Özge Çelebi (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)

  

Kolaylaştırıcı: Aylin Ülkümen

14:45 - 15:00

ÇAY MOLASI

15:00 - 16:30

Parça Başı Ostim (Belgesel & Söyleşi)

Sevgi Türkmen - Ostimli ailelerin katılımıyla

 

16:30 - 16:45

ÇAY MOLASI

16:45 - 18:30

 

Forum A. Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi

   Emrah Kırımsoy (Gündem Çocuk Derneği)

   Sabit Aktaş (İnsan Hakları Derneği)

Kolaylaştırıcı: Burcu Çolak

 

Forum B. Türkiye’de Yaşayan Göçmenler

   Cansu  Turan (Türkiye İnsan Hakları Vakfı)

   Deniz Yılmaz (Türkiye İnsan Hakları Vakfı)

Kolaylaştırıcı: Baran Gürsel

 

2. GÜN          27.09.2014     CUMARTESİ

 

SAAT

SALON 1: MİMARLIK AMFİSİ

SALON 2: SOLMAZ İZDEMİR SALONU

 

09:30 – 10:15

Taksim Dayanışması ve Gezi Direnişi

   Mücella Yapıcı (Mimarlar Odası İstanbul Şubesi)           

 

 

10:15 – 10:30

ÇAY MOLASI

 

10:30 – 12:15  

Oturum 1A.

S1. Gençler ve Politik Katılım: Gezi Parkı Eylemlerinde “Apolitik”  Nesil

   Bahar Tanyaş

S2. Gezi’nin Duvarları

   Özge Yüksel

S3. Gezi, Kitle ve Özneleşme

   Uğur Sezer, İdil Özkurşun, Oğuzhan Sezer

S4. Eylemin Psikolojisi: Video eylem

   Sevgi Türkmen, Sibel Tekin

Kolaylaştırıcı: Çağlar Dölek

Oturum 1B.

S1. Kadın Bedeni Üzerindeki Toplumsal “His”teri

   Sibel Koçbıyık, Sedat Batmaz

S2. Kimin Sorunu, Neyin Çözümü? : Seks İşçiliğinin Varoluş Mücadelesine Genel Bir Bakış

   Cansu Yumuşak

S3. 1992’den 2006’ya Seks İşçiliği: Düş Gezginleri ve Kader Filmlerinde Seks İşçiliği / Fahişeliğin İnşası

   Tuğçe Gündüz

S4. Sosyal Medyada “Yerimi İşgal Etme” Kampanyası ve Toplumsal Cinsiyet

   Fatma Sevgili

Kolaylaştırıcı: Gaye Zeynep Çenesiz

 

12:15 – 13:15

ÖĞLE YEMEĞİ

 

13:15 – 14:45

Oturum 2. Soma Katliamının Ardından

    Ali Söğüt (Soma Maden İşçisi)

   Mehmet Torun (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi)

    Selçuk Kozağaçlı (Çağdaş Hukukçular Derneği)           

Kolaylaştırıcı: Ercüment Cervatoğlu

 

 

 

14:45 - 15:00

ÇAY MOLASI

 

15:00 - 16:45

Oturum 3A.

S1. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Perspektifinden Madencilik Sektörüne Transdisipliner ve Proaktif Adımlar

   İdil Işık

S2. Soma Katliamı Sonrasında Kınık’ta Oluşturulan Dayanışma Evi Deneyimi Üzerinden Psikoloji Pratiğini Yeniden Düşünmek

   Arife Gökçeoğlu, Buket Demirkol Kalafat, Burcu Ovacık, Ceren

   Arslan, Duygu Karademir, Şeyda Yelçi, Tuğba Şen

S3. Toplumsal Travmlarla Başa Çıkmak Üzere Yapılan Psiko-Sosyal Rehabilitasyon Çalışmaları Üzerine Bir Tartışma

   Cemre Güneş Şengül & Yasemin Godri

S4. Suriyeli Sığınmacılara Yönelik Psiko-sosyal Destek Çalışmalarının Eleştirel Değerlendirmesi

   Ufuk Kılıçaslan

Kolaylaştırıcı: Orhan Kaya

Oturum 3B.

 

S1. Kalitesizliğin ve Güvencesizliğin Meşrulaştırılmasına Dair Niteliksel Bir Çalışma: “Sözde” Vakıf Üniversiteleri Psikoloji Bölümlerinden Akademisyenlerin Söylemleri

   Meral Gezici Yalçın

S2. Vakıf Üniversitesinde Psikoloji Eğitimi

   Yudit Namer, Olga Selin Hünler, Ekrem Düzen           

S3. PÖMYAP Psikologluk Meslek Yasası Ve Meslek Örgütü Hakkında Bildiri 

   Asena Kanat, Mert Çil

Kolaylaştırıcı: Özge Yılmaz

 

16:45 – 17:00

ÇAY MOLASI

 

17:00 - 18:45

Forum A.  LGBT Bireyler, Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Örgütlenme

   Selçuk Candansayar (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi)

  Tunca Özlen (Gökkuşağının Kızılı)

Kolaylaştırıcı: Burçin Cihan

Forum B. Soma Çalışmaları

   Büşra Yalçınöz (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)

   Burcu Ovacık (Toplumcu Psikologlar)

 

Kolaylaştırıcı: Banu Bülbül Çam

 

3. GÜN          28.09.2014     PAZAR

SAAT

SALON 1: MİMARLIK AMFİSİ

SALON 2: SOLMAZ İZDEMİR SALONU

09:30 – 10:30

“Kalabalıklar, Çatışma ve Sosyal Değişim”

   Steve Reicher (St Andrews Üniversitesi)   

 

10:30 – 10:45

ÇAY MOLASI

10:45 – 12:00  

Oturum 1. Gezi'nin Kadınları ve Kadınların Gezisi

   Derya Koptekin (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar    Derneği)

   Eser Sandıkçı (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)

   Hilal Eyüboğlu (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)

Kolaylaştırıcı: Aysel Kayaoğlu

 

12:00 – 13:00

ÖĞLE YEMEĞİ

13:00 – 14:15

Oturum 2A.

S1. Pozitivist Paradigmanın Uzağına İteklenen Psikoloji Üzerine

   Canani Kaygusuz

S2.  Hukuka Uymak ya da Uymamak İşte Tüm Mesele Bu: Hukuk ve Sosyal Psikoloji İlişkisi  Çercevesinde Hukuka Uyma Davranışı

   F. Ceren Akçabay

Kolaylaştırıcı: Sedat Yağcıoğlu

Oturum 2B.

S1.Türkiye’de Engelli ‘Hareketi’: Güncel Durum ve Olasılıklar

   Hilal Döner,  Oğuz Karadağ

S2. Depresyon Etiyolojisinde Etnik Köken ve Arkadaşlık Örüntülerinin Etkisi

   Mete Sefa Uysal, Özde Alıcıoğlu, Uğur Tosun

S3. At, Avrat, Silah’tan Silah Ruhsatı Başvurularına Bireysel Silahlanma Gerekçeleri ve Başvuruların Değerlendirilme Güçlükleri

   Sibel Koçbıyık, Sedat Batmaz, Levent Turhan

Kolaylaştırıcı: Öznuır Öncül

14:15 – 14:30

ÇAY MOLASI

14:30 – 15:45

Oturum 3A.

S1. Sınıf İlişkilerinde Psikologların Konumu: Tartışma Noktaları ve Alternatif Bir Kavrayış

   Baran Gürsel

S2. Güvencesizliğin İşçiler Üzerindeki Psikolojik Sonuçları ve İşçilerin Güvencesizlik Karşısında Geliştirdikleri Baş Etme Mekanizmaları

   Eser Sandıkçı

Kolaylaştırıcı: Ekin Erdem Evliya

Oturum 3B.

 S1. İnsanlıktan Uzaklaştırma Eğilimi ile Barış Sürecini Destekleme Düzeyi Arasındaki İlişki

   Ahmet Demirdağ, Derya Hasta

S2. Grupla Özdeşim Ve Politik Görüşün Bir Ürünü Olarak, Sorumluluk Yükleme, Kolektif Suçluluk ve Telafi Eğilimi

   Canan Say, Serap Akgün

S3. Sol Ve Sağın Sosyal Temsilleri: İdeolojilerin İnşası, Kavramsallaştırılması ve Ayrışması

   Elif Sandal Önal

Kolaylaştırıcı: Elif Helvacı

15:45-16:00

ÇAY MOLASI

16:00-17:45

 

Forum A. Eleştirel Psikoloji Uygulamaları

   İpek Demirok (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)

 

Kolaylaştırıcı: Ayten Deniz Tepeli

Forum B. Kent Doğa İnsan

   Aziz Kaplan (Sağlık Emekçileri Sendikası Dersim Şubesi)

  Ceren Gamze Yaşar (ODTÜ Şehir Bölge Planlama)

Kolaylaştırıcı: Birsen Civelek

17:45-18:00

 

Kapanış Konuşması

 

 
***

26-27-28 REZBER 2014

ODTÜ

IV’EMÎN SEMPOZYÛMA DERÛNNASIYA REXNEYÎ: BERXWEDAN; PIŞTGIRÎ; DERRÛNNASÎ

ROJA 1’emîn          26.09.2014     ÎN

SAET

SALON 1: MM25

SALON 2: SALONA SOLMAZ İZDEMİR

09:00 – 09:15

Axaftina destpêkê

Lijneya Amadekar a IV’emîn Sempozyûma Derûnnasıya Rexneyî      

(Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civakî)

 

09:15 – 10:15

“Hînbûna Piştgirîdayînê Piştgirî ye”

'Learning Solidarity is Doing Solidarity'      

   Athanasios Marvakis (Zanîngeha Aristoteles a Selanikê)

 

10:15 – 10:30

NAVBERA ÇAYÊ

10:30 – 12:15  

Rûniştin 1A.

S1. Beyî Yekbûnê Embûn: Bi Nêrîna Çalakvanên Ji Komên Cuda Berxwedana Geziyê

   Özden Melis Uluğ, Yasemin Gülsüm Acar

S2. Ji “Êdî Bes e”yê Ber Bi “Êdî Nayê Bîra Min” Ve: Salek û Sê Meh Paşê Piştî Bûyerên Parka Geziyê Vegotinên Serhildanê yên Çalakvanan

   Meral Gezici Yalçın

S3. Warê Derûnnasiya Civakî yê Nû: Gezî

   Hüseyin Can Gürbüz, Serap Akgün

S4. Ji Aliyê Narsîsîzmê Ve Nirxandina Geziyê

   Mehmet Taki Yılmaz           

Hêsanker: Öznıur Acicbe

Rûniştin 1B.

S1. Di Nûçeyên "Malên Xwendekaran ên Ku Keç û Law Bi Hev Re Tê DeDimînin" De Vederkirin û Avakirina Zemînên Rewa

   Mercan Atakan

S2. Rewşa Subjebûnê Ya Ku Vegotina Mêrane Diafırîne: Di Fîlmên Zenne û İki Genç Kız De Rewşa Mêrantiyê

   Aslı Aydemir

S3. Ji Aliyê Nasnameya Civakî û Teoriyên Ku Pergalê Rewa Dikin Ve Nirxandina Statuya Navbera Zayendan

   Seçil Sezen & Serap Akgün

S4. Axaftina Li Ser Bêzayendiyê

   Umut Şah

Hêsanker: Özge Kantaş

12:15 – 13.15

NAVBERA FIRAVÎNÊ

13:15 - 14.45

Rûniştin 2A.  Destwerdana Li Hemberî Destdirêjiya Derûnî û Destdirêjiya Derûnî ya Li Kargehan (Mobbing)

   Birten Çelik (ODTÜ Beşa Dîrokê, Komeleya Hîndekarên Orta Doguyê, Şaxa 5’emîn a Egitim-Senê)

   Canan Sümer (ODTÜ Beşa Derûnnasiyê)

   Alev Özkazanç (Beşa Rêveberiya Giştî Ya Zanîngeha Enqereyê, Yekeya Piştgirîdayîna Li Hemberî Destdirêjî û êrîşên Zayendî A Zanîngeha Enqereyê)

Hêsanker: Burçin Cihan

Rûniştin 2B. Roboskê, Wan, Soma: Gava Ku Derûnnasî Bi Rêyên Xalî Ve Diçe

   Damla Gürkan (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civakî), Hülya Tarman

   Özge Çelebi (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civak)

   Öznur Acicbe (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civak)

Hêsanker: Aylin Ülkümen

14:45 - 15:00

NAVBERA ÇAYÊ

15:00 - 16:30

Parça Başı Ostim (Pêşandana Belgefîlm & Hevpeyvîn)

Sevgi Türkmen - Beşdariya malbaten OSTİM'e

 

16:30 - 16:45

NAVBERA ÇAYÊ

16:45 - 18:30

 

Forûm A. Hewldana Bila Girtîgehên Zarokan Bên GirtinÇocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi

   Emrah Kırımsoy (Komeleya Zarokan Gündem)

   Sabit Aktaş (Komeleya Mafên Mirovan)

Hêsanker: Burcu Çolak

 

Forûm B. Koçberên Ku Li Tirkiyeyê Dijîn

   Cansu  Turan (Weqfa Mafên Mirovan a Tirkiyeyê)

   Deniz Yılmaz (Weqfa Mafên Mirovan a Tirkiyeyê)

Hêsanker: Baran Gürsel

 

ROJA 2’yemîn          27.09.2014     ŞEMÎ

 

SAET

SALON 1: AMFIYA AVAHÎSAZIYÊ

SALON 2: SALONA SOLMAZ İZDEMİR

 

09:30 – 10:15

Piştgiriya Taksîmê û Berxwedana Geziyê

   Mücella Yapıcı (Şaxa Odeya Avahîsazan a Stenbolê)        

 

 

10:15 – 10:30

NAVBERA ÇAYÊ

 

10:30 – 12:15  

Rûniştin 1A.

S1. Ciwan û Beşdariya Polîtîk: Di Çalakiyên Parka Geziyê de Nivşê “Apolîtîk”

   Bahar Tanyaş

S2. Dîwarên Geziyê

   Özge Yüksel

S3. Gezî, Girse û Subjebûn

   Uğur Sezer, İdil Özkurşun, Oğuzhan Sezer

S4. Derûniya Çalakiyê: Çalakiya Vîdeoyî

   Sevgi Türkmen & Sibel Tekin

Hêsanker: Çağlar Dölek

Rûniştin 1B.

S1. “Hîs”teriya Civakî ya Li Ser Bedena Civakê

   Sibel Koçbıyık

S2. Pirsgirêka kê; çareseriya çi?: Nêrîneke Giştî Li Têkoşîna Hebûnê ya Karkeriya Zayendî

   Cansu Yumuşak

S3. Ji sala 1992’yan heta sala 2006’an karkeriya zayendî:

Di fîlmên Düş Gezginleri û Kader De Karkeriya Zayendî / Avakirina Fahîşetiyê

   Tuğçe Gündüz

S4. Di Medyaya Civakî de Kampanyaya “Cihê Min Dagir Neke” û Zayenda Civakî

   Fatma Sevgili

Hêsanker: Zeynep Gaye Çenesiz

 

12:15 – 13:15

NAVBERA FIRAVÎNÊ

 

13:15 – 14:45

Rûniştin 2. Piştî Qetlîama Somayê

   Ali Söğüt (Karkerê Madenê Soma)

   Mehmet Torun (Endamê Lijneya Rêvebera TMMOB’ê)

    Selçuk Kozağaçlı (Komeleya Hiqûqnasên Hemdem)

Hêsanker: Ercüment Cervatoğlu

 

 

 

14:45 - 15:00

NAVBERA ÇAYÊ

 

15:00 - 16:45

Rûniştin 3A.

S1. Bi Perspektîfa Pîşesazî û Derûniya Rêxistinî Ber Bi Qada Medanvaniyê Ve Gavên Transdîsîplîner û Proaktîf

   İdil Işık

S2. Bi Ezmûna Mala Piştgiriyê ya Ku Piştî Qetlîama Somayê Li Kınıkê Hat Damezirandin Ji Nû Ve Nirxandina Pratîka Derûnnasiyê

   Arife Gökçeoğlu, Buket Demirkol Kalafat, Burcu Ovacık, Ceren

   Arslan, Duygu Karademir, Şeyda Yelçi, Tuğba Şen

S3. Nîqaşeke Der Barê Xebatên Rehabîlîtasyonê yên Derrûnnasiya Civakî yên Ku Ji Bo Çareserkirina Travmayên Civakî Tên Kirin

   Cemre Güneş Şengül & Yasemin Godri

S4. Bi Awayekî Rexneyî Nirxandina Xebatên Piştgiriya Derûnî û Civakî ya Ji Bo Penaberên Sûriyeyî

   Ufuk Kılıçaslan

Hêsanker:  Orhan Kaya

Rûniştin 3B.

 

S1. Xebateke Çawanî ya Der Barê Rewakirina Bêkalîtebûn û Bêewlebûnê De: Vegotinên Akademîsyenên Beşên Derûnnasiyê yên Zanîngehên Weqfan ên “Qaşo”

   Meral Gezici Yalçın

S2. Li Zanîngehên Weqfan Perwerdehiya Derûnnasiyê

   Yudit Namer, Olga Selin Hünler, Ekrem Düzen           

S3. Daxuyaniya Der barê Zagona Pîşeyî ya Zagona Serbixwe ya Derûnnasıyê De ya PÖMYAP’ê 

   Asena Kanat, Mert Çil

Hêsanker: Özge Yılmaz

 

16:45 – 17:00

NAVBERA FIRAVÎNÊ

 

17:00 - 18:45

Forum A.  Kesên LGBT, Xizmetên Derûnnasiyê û Rêxistinbûn

   Selçuk Candansayar (Zankoya Tibê ya Zanîngeha Gaziyê)

  Tunca Özlen  (Gökkuşağının Kızılı)

Hêsanker: Burçin Cihan

Forum B. Xebatên Somayê

   Büşra Yalçınöz (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civakî)

   Burcu Ovacık (Toplumcu Psikologlar)

 

Hêsanker: Banu Bülbül Çam

 

ROJA 3’yemîn          28.09.2014     YEKŞEM

SAET

SALON 1: AMFIYA AVAHÎSAZIYÊ

SALON 2: SALONA SOLMAZ İZDEMİR

09:30 – 10:30

“Girse, Pevçûn û Veguherînên Civakî”

'Crowds, Conflict and Social Change'

   Steve Reicher (Zaningeha St Andrews)

 

10:30 – 10:45

NAVBERA ÇAYÊ

10:45 – 12:00  

Rûniştin 1. Jinên Geziyê û Geziya Jinan

   Derya Koptekin (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civakî)

   Eser Sandıkçı (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civakî)

   Hilal Eyüboğlu (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civakî)

Hêsanker: Aysel Kayaoğlu

 

12:00 – 13:00

NAVBERA FIRAVÎNÊ

13:00 – 14:15

Rûniştin 2A.

S1 Li Ser Derûnnasiya Ku Ji Paradîgmaya Pozîtîvîst Hatiye Dûrxistin

   Canani Kaygusuz

S2.  Li Gor Hiqûqê Tevgerîn an Jî Tevnegerîn Tevahiya Meseleyê Ev e: Di Çarçoveya Têkiliya Hiqûq û Derûniya Civakî De Tevgerîna Li Gor Hiqûqê

   F. Ceren Akçabay

 Hêsanker: Sedat Yağcıoğlu

Rûniştin 2B.

S1. Li Tirkiyeyê “Tevgera” Berastengan: Em Di Kîjan Asta Têkoşîna Mafan De ne?

   Hilal Döner & Oğuz Karadağ

S2. Di Sedemnasiya Depresyonê De Hêmanên Çandî

   Mete Sefa Uysal, Özde Alıcıoğlu, Uğur Tosun

S3. Ji At, Avrat, Silahê Ber Bi Serlêdanên Destûra Çekan Rastiyên Çekdarbûna Takekesî û Astengiyên Nirxandina Serlêdanan

   Sibel Koçbıyık, Sedat Batmaz, Levent Turhan

Hêsanker: Öznur Öncül

14:15 – 14:30

NAVBERA ÇAYÊ

14:30 – 15:45

Rûniştin 3A.

 

S1.Di Têkiliyên Çînî De Rewşa Derûnnasan: Xalên Bi Nîqaş û Têgihîştineke  Alternatîf

 

 Baran Gürsel

 

S2. Bandorên Derûnî yên Bêewlebûnê yên Li Ser Karkeran û Mekanîzmayên Ku karker Li Hemberî Bêewlebûnê Bi Pêş Dixin

   Eser Sandıkçı

Hêsanker: Ekin Erdem Evliya

Rûniştin 3B.

 S1. Têkiliya Di Navbera Daxwaza Dûrxistina Ji Mirovbûnê û Asta Piştgirîdayîna Pêvajoya De

   Ahmet Demirdağ, Derya Hasta

S2. Wek Berhemeke Xwe Yekkirina Bi Komê Re û Nêrîna Polîtîk, Lê Barkirina Berpirsiyariyê, Twanbariya Kolektîf û Daxwaza Telafîkirinê

  Canan Say & Serap Akgü

S3. Nimandinên Çepgirî û Rastgiriyê: Avakirina Bîrdoziyan, Têgihkirin û Veqetîn

Elif Sandal Önal (Zanîngeha Bilgiyê ya Stenbolê, Zanista Siyasetê)

Hêsanker: Elif Helvacı

15:45-16:00

NAVBERA ÇAYÊ

16:00-17:45

 

Forûm A. Sepanên Derûnnasiya Rexneyî

   İpek Demirok (Komeleya Derûnnasan a Piştgiriya Civakî)

 

Hêsanker: Ayten Deniz Tepeli

Forûm B. Bajar Xweza Mirov

   Aziz Kaplan (Şaxa Dêrsimê ya Sendîkaya Kedkarên Tenduristiyê)

  Ceren Gamze Yaşar (ODTÜ Plansaziya Bajar û Herêman)

Hêsanker: Birsen Civelek

17:45-18:00

 

Axaftina Bidawîkirinê

 

 

 ***

 

26-27-28 SEPTEMBER 2014

METU

IV. CRITICALPSYCHOLOGY SYMPOSIUM:

RESISTANCE, SOLIDARITY, PSYCHOLOGY

  

26-27-28 SEPTEMBER 2014

METU

IV. CRITICALPSYCHOLOGY SYMPOSIUM:

RESISTANCE, SOLIDARITY, PSYCHOLOGY

 

DAY   1     26.09.2014    FRIDAY

TIME

HALL 1: MM 25

                    HALL 2: SOLMAZ İZDEMİR

09:00 – 09:15

 

Opening Ceremony

Symposium Organizing Committee

(TODAP)

 

09:15 – 10:15

 

'Learning Solidarity is Doing Solidarity'

 

Athanasios Marvakis (Aristotle University of Thessaloniki)

 

10:15 – 10:30

COFFEE BREAK

10:30 – 12:15

Session  1A.

 

S1. Becoming One Without Becoming Us: The Gezi Resistance From The Perspectives of Different Activists

Özden Melis Uluğ, Yasemin Gülsüm Acar

 

S2. From “Enough Is Enough” To “Don't Remember Any More”: Narratives Of Gezi Park Protests After Three Months And One Year Later of The Rebel

Meral Gezici Yalçın

 

S3. The New Home of Social Psychology: Gezi

Hüseyin Can Gürbüz, Serap Akgün

Session  1B.

 

S1. The Practices of Otherizing and Construnctions of Legimate Grounds in the News of Residences with Girls and Boys

Mercan Atakan

 

S2. Subject Positions Presented by the Discourse of Masculinity: States of Masculinity in the Films of “Zenne” and “İki Genç Kız”

 Aslı Aydemir

 

S3.  Gender Status Differences From the Perspectives of Social Identity and System Justification Theories

Seçil Sezen ,Serap Akgün


 

 

 

S4. Looking Gezi through Aspect of Narcissism

Mehmet Taki Yılmaz

Moderator: Öznur Acicbe

 

S4. Speaking about Agender

Umut Şah

Moderator: Özge Kantaş

12:15 – 13.15

LUNCH

TIME

HALL 1: ARCHITECTURE HALL

HALL 2: SOLMAZ İZDEMİR

13:15 - 14.45

Session 2A. Intervention to Sexual Harrasment and  Mobbing at Workplace

 

Birten Çelik (Department of History, METU & ÖED & Eğitim-Sen)

 

Canan Sümer (Department of Psychology, METU)

 

Alev Özkazanç (Department of Public Administration, Ankara University & The Support Unit Against Sexual Harassment and Sexual Assault, Ankara University)

 

Moderator: Burçin Cihan

Session 2B. Roboski, Soma, Van: Thinking about Psychosocial Support Again

 

Damla Gürkan (Association of Psychologists for Social Solidarity), Hülya Tarman (Psychologist/Author)

Özge Çelebi (Association of Psychologists for Social Solidarity)

Öznur Acicbe (Association of Psychologists for Social Solidarity)

Moderator: Aylin Ülkümen

 

14:45 - 15:00

COFFEE BREAK

 

15:00 - 16:30

 

 Parça Başı Ostim (Documentary  & Interview) 

Sevgi Türkmen - with the participation of the families of Ostim

 

 

16:30 - 16:45

COFFEE BREAK

 

16:45 - 18:30

 

Forum A. Initiative of Abolish the Juvenile Detention Centers

 

 

Emrah Kırımsoy (Agenda Children Association)

Sabit Aktaş (Human Rights Association)

Moderator: Burcu Çolak

 

Forum  B. Migrants in Turkey

 

 

Cansu  Turan (Human Rights Foundation of Turkey)

Deniz Yılmaz (Human Rights Foundation of Turkey)

Moderator: Baran Gürsel


 

DAY   2     27.09.2014    SATURDAY

TIME

HALL 1: ARCHITECTURE HALL

HALL 2: SOLMAZ İZDEMİR SALONU

09:30 – 10:15

 

Taksim Solidarity ve Gezi Resistance

 

Mücella Yapıcı (Chamber of Architects of Turkey, İstanbul Branch)

 

10:15 – 10:30

COFFEE BREAK

10:30 – 12:15

Session 1A.

 

S1. Young People and Political Participation: The “Nonpolitical” Generation in the Gezi Park Movements

 

Bahar Tany

 

S2. The Walls of Gezi

 

Özge Yüksel

 

S3. Gezi, Mass and Becoming Subject

 

Uğur Sezer, İdil Özkurşun, Oğuzhan Sezer

 

S4. The Psychology of Protestation

 

Oktay İnce, Sevgi Türkmen, Sibel Tekin

 

Moderator: Çağlar Dölek

Session 1B.

 

S1. Social Hysteria On Woman’s Body

 

Sibel Koçbıyık, Sedat Batmaz

 

S2. Problem of Who, Solution of What?: A General View to the Struggle of Existence of The Sex Work

Cansu Yumuşak

 

S3. From 1992 To 2006 Sexwork: Construction Of Sexworkers / Prostitutes in Düş Gezginleri and Kader Movies

 

Tuğçe Gündüz

 

S4. “Don’t Occupy My Space” Campaign on the Social Media and Gender

 

Fatma Sevgili

 

Moderator: Gaye Zeynep Çenesiz

12:15 – 13:15

LUNCH

13:15 – 14:45

Session 2. After The Soma Massacre

 

Ali Söğüt (Mine Worker from Soma)

Mehmet Torun (Member of Executive Committee of TMMOB)

Selçuk Kozağaçlı (Progressive Lawyers Association)

 

Moderator: Ercüment Cervatoğlu

 


 

 

14:45 - 15:00

COFFEE BREAK

 

15:00 - 16:45

 

Session 3A.

 

S1. Transdiciplinery And Proactive Approach To Mining Industry From Industrial Psychology Perspective

İdil Işık

 

S2. Rethinking Psychological Practices In Terms Of Solidarity House Experiences Which Is Founded  in Kınık After Soma Massacre

 

Arife Gökçeoğlu, Buket Demirkol Kalafat, Burcu Ovacık, Ceren Arslan, Duygu Karademir, Şeyda Yelçi, Tuğba Şen

 

S3. A Discussion on Psycho-Social Rehabilitation Aiming to Cope with Social Traumas

 

Cemre Güneş Şengül , Yasemin Godri

 

S4. Critical Evaluation of Psychosocial Support work for Syrian Refugees

 

Ufuk Kılıçaslan

 

Moderator: Orhan Kaya

 

Session 3B.

 

 

S1. A Qualitative Inquiry on Legitimizing Unqualified Higher Education and Precarious Working Conditions: Discourses of Psychology Academics at So-called Foundation Universities

 

Meral Gezici Yalçın

 

S2. Psychology Education in Foundation Universities

 

 

Yudit Namer, Olga Selin Hünler, Ekrem Düzen

 

 

S3. The Proclamation about The Occupation Law of Psychologist

 

Asena Kanat, Mert Çil

 

Moderator: Özge Yılmaz

 

16:45 – 17:00

COFFEE BREAK

 

17:00 - 18:45

Forum A. LGBT Individuals, Mental health Services and Becoming Organized

 

   Selçuk Candansayar (Gazi University Medical School)

 

Tunca Özlen (Gökkuşağının Kızılı)

 

Moderator: Burçin Cihan

Forum  B. Works on Soma

Büşra Yalçınöz (Association of Psychologists for Social Solidarity)

 

Burcu Ovacık (Socialist Psychologists)

 

Moderator: Banu Bülbül Çam


 

DAY 3    28.09.2014     SUNDAY

TIME

HALL 1: ARCHITECTURE HALL

HALL 2: SOLMAZ İZDEMİR

09:30 – 10:30

 

 

'Crowds, Conflict and Social Change'

 

Steve Reicher (University of St. Andrews)

 

10:30 – 10:45

COFFEE BREAK

10:45 – 12:00

 

Session 1. Women of Gezi and Women’s Gezi

 

Derya Koptekin (Association of Psychologists for Social Solidarity)

 

Eser Sandıkçı (Association of Psychologists for Social Solidarity)

 

Hilal Eyüboğlu (Association of Psychologists for Social Solidarity)

 

Moderator: Aysel Kayaoğlu

 

12:00 – 13:00

LUNCH

13:00 – 14:15

Session 2A.

 

S1. About Psychology That is Pushed Away From the Positivist Paradigm

 

Canani Kaygusuz

 

S2.  To Obey or Not To Obey The Law, That’s The Question: The Behavior of Obeying The Law in the Context of Law and Social Psychology Relationship

 

F. Ceren Akçabay

Session 2B.

 

S1. The Disabled People’s ‘Movement’ in Turkey: The Current Situation and Future Prospects

Hilal Döner ,Oğuz Karadağ

 

S2. Cultural Factors In Etiology Of Depression Impact of Ethnic Originand Friendship Patternon Depression Etiology

Mete Sefa Uysal, Özde Alıcıoğlu, Uğur Tosun

 

S3. From Man’s holy concepts on “Horse, Spouse, Gun' to Application for Gun Licenses:


 

 

 

 

Moderator: Sedat Yağcıoğlu

Evaluation of the Rationale and Difficulties in the Current Practice

 

Sibel Koçbıyık, Sedat Batmaz, Levent Turhan

 

Moderator: Öznur Öncül

 

14:15 – 14:30

COFFEE  BREAK

 

14:30 – 15:45

 

Session 3A.

 

S1. Position of The Psychologists in the Class Relations: Points of Discussion and an Alternative Reading

 

Baran Gürsel

 

S2. The Psychological Effects of Unsecured Employment on Workers and the Defense Mechanisms Developed by Workers

 

Eser Sandıkçı

 

Moderator: Ekin Erdem Evliya

Session 3B.

 

S1. The Relationship Between Infrahumanization Tendency and Level of Support on the Peace Process (Regarding the Kurdish Question)

 

Ahmet Demirdağ, Derya Hasta

 

S2. The Relationships Between Political Ideology, Identification, Responsibility Attributions, Collective Guilt, And Desire For Reparation

 

Canan Say, Serap Akgün

 

S3. Social Representations of Left And Right: The Social Construction, Conceptualization and Differentiation of Ideologies

 

Elif Sandal Önal

 

Moderator: Elif Helvacı

 

15:45-16:00

COFFEE BREAK

 

16:00-17:45

Forum A. Critical Psychology Applications

 

İpek Demirok (Association of Psychologists for Social Solidarity)

 

 

Moderator: Ayten Deniz Tepeli

Forum  B. City, Nature, Human

 

Aziz Kaplan (Health Laborar Union, Dersim Branch)

Ceren Gamze Yaşar (Department of City and Regional Planning, METU)

Moderator: Birsen Civelek

 

17:45-18:00

 

 

Closing Ceremony

 

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP