IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Katılımcılarından Kamuoyuna

IV.Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Katılımcılarından Kamuoyuna;

 IV.Eleştirel Psikoloji Sempozyumu sürerken eş zamanlı olarak Kobane’de süren savaşa karşı Türkiye Devleti’nin ve kamuoyunun sessiz tutumundan dolayı büyük bir endişe duymaktayız.


 Türkiye’nin Ezidi halkına yönelik  fiziksel (barınma, temel ihtiyaçlar) ve psikososyal destek verme  konusundaki ayrımcı politikaları,  Diyarbakır Ezidi kampındaki Psikolojik Danışmanlar Derneği’nin çalışmalarına ilişkin oturumda da gündeme gelmiştir. Bu durum bu konudaki endişelerimizi artırmış ve  kamuoyuna bir çağrı yapma ihtiyacı doğurmuştur.


 Ağustos ayından bugüne kadar İŞİD saldırısına uğrayan ve birebir tanık olan Ortadoğu halklarının yaşadıkları bölgeleri terk etmek zorunda kalarak Türkiye’nin farklı bölgelerine sığınmalarıyla başlayan sürece, Türkiye’de ruh sağlığı alanında bulunan meslek örgütlerinin ve devletin ruh sağlığı hizmeti sunan birimlerinin, sessiz duyarsız ve tepkisiz kalışını IV.Eleştirel Psikoloji Sempozyumu katılımcıları olarak kınıyoruz. Bu ötekileştirip duyarsızlaştırma sürecini tersine çevirmek ve kamuoyunda farkındalık yaratmak için çabalayacağımızı ve sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.

IV.Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Katılımcıları

30 Eylül 2014
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP