Soma'yı Hatırlamak: Hakikat, Adalet, Mücadele

TODAP'ın da Soma deneyimlerini paylaşarak katkı sunacağı, Boğaziçi Soma Dayanışması tarafından 24-25 Ekim tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan sempozyumun çağrı ve programını aşağıda bulabilirsiniz.


Soma: Hakikat, Adalet ve Anma Sempozyumu


24-25 Ekim 2014 Cuma-Cumartesi
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs

Boğaziçi Üniversitesi çalışanları, öğrencileri ve öğretim üyeleri tarafından Soma’daki iş cinayetinin hemen ardından oluşturulan Boğaziçi Soma Dayanışması 24-25 Ekim 2014 tarihlerinde “Soma: Hakikat, Adalet ve Anma Sempozyumu” düzenliyor.

Üzerinden aylar geçmesine rağmen 301 madencinin iş cinayetinde hayatını kaybettiği  Soma’da adalet adına olmazsa olmaz adımlar atılmadığı gibi, Türkiye emek tarihinin en vahşi cinayetlerinden birisi olan bu olay gündemden düşmeye, unutulmaya karşı direniyor.

Meslek örgütlerinin ve bu alanda çalışmalar yapan kuruluşların gösterdiği gibi, Türkiye iş cinayetlerinde Avrupa’da birinci, dünyada üçüncü sıradadır. Torunlar inşaat örneğinde de gördüğümüz üzere, ülkemizde her yıl yüzlerce işçi iş verenlerin işçi güvenliğini yok sayan tutumları yüzünden hayatını kaybetmektedir. Hükümetin Soma’daki işçi kıyımını “doğal afet” şeklinde sunma çabası, ölümün bu işin fıtratında olduğunu savunması ise işçi sağlığı ve iş güvenliğinin gerekliliklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan ölümleri meşru göstermekte, aynı zamanda sorumluların ortaya çıkarılmasını da engellemektedir. İnsan yaşamını metalaştıran bu yaklaşım iş güvenliği ve işçi sağlığını maliyet olarak görmekte, işçi yaşamlarını “ekonomide hızlı büyüme” propagandasının gölgesine itmektedir.

Boğaziçi Soma Dayanışması’nın kazadan bugüne geride bıraktığımız aylarda düzenlediği atölye çalışmalarına ve bölgedeki işçiler, aileler, sendikalar ve mühendislerle gerçekleştirilen görüşmelerde edindiği bilgilendirmelere dayanan sempozyum Soma ve benzeri iş cinayetlerinin Türkiye’nin 1980 sonrası ekonomi alanındaki yapısal sorunlarıyla iç içe geçtiği fikrinden hareketle planlanmaktadır.
Bu bakımdan Somalı işçilerin, kadınların ve ailelerin de katılım göstereceği sempozyumda taşeronlaşma, sendikalar, tarım alanındaki dönüşümler, çalışma koşulları ve kaza analizi, hukuki alandaki engeller, kaza sonrası kadınların durumu ve yaşadıkları sorunlar, eğitim gibi başlıkların derinlemesine tartışılması ümit edilmektedir.

Boğaziçi Soma Dayanışması olarak en başından beri bu alandaki her türlü çalışmanın bilgi üretip, adalet, hafıza ve hakikat mücadelesine katkı sunmasının ötesine geçerek, olası seçenekler üzerine kafa yorması gerektiği inancındayız. Sempozyum, yukarıda anılan alanlarda alternatifleri düşünme, Soma’da kaybettiğimiz işçileri anma daveti olduğu gibi aynı zamanda iş cinayetlerinin bir daha yaşanmaması için harekete geçme çağrısıdır da. Katılımlarınızı bekliyoruz.

Boğaziçi Soma Dayanışması
bogazicisomadayanismasi.boun.edu.tr
e-mail: bogazicisomaya@gmail.com
Twitter: @bogazicisomaya
Facebook: Boğaziçi Soma Dayanışması


---


24 EKİM 2014 CUMA – ÖFB & KIRMIZI SALON


12:00-12:30 Açılış
Zeynel Gül, Boğaziçi Soma Dayanışması


12:30-13:30 Genel Görünüm
Türkiye’de Birikim Rejimi ve Sosyal Politikalar
Ayşe Buğra, Boğaziçi Üniversitesi, Atatürk Enstitüsü
Fikret Adaman, Boğaziçi Üniversitesi, Ekonomi
Boğaziçi Soma Dayanışması Raporu Sunumu
Fethiye Erbil, Boğaziçi Soma Dayanışması


13:30 Anma
Boğaziçi Üniversitesi Folklör Kulübü ile birlikte

14:00- 15:45 Emeğin Esnekleşmesi: Taşeronlaşma ve Sendikal Mücadele
Kolaylaştırıcı: Mine Eder, Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler
Erhan Bilgin, İktisatçı
Alpkan Birelma
Ethem Akdoğan, Dev-Maden-Sen Eğitim Örgütlenme Uzmanı
Soma’dan gelen işçilerin katılımlarıyla


16:15-18:15 Tarımda Serbestleşme ve Çiftçilerin Yoksullaştırılması
Kolaylaştırıcı: Zafer Yenal, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji
Abdullah Aysu: Çiftçi-Sen Genel Başkanı
Ali Bülent Erdem: Tütün-Sen Genel Başkanı
Huricihan İslamoğlu: Boğaziçi Üniversitesi, Tarih
Somalı bir çiftçi ailenin katılımlarıyla

25 EKİM 2014 CUMARTESİ
REKTÖRLÜK TOPLANTI SALONU


09:30-10:30 Yer Altında Çalışma Koşulları ve Olayın İncelenmesi
Kaza İncelenmesi Raporunun Sunumu: Nuri Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi, Makine Mühendisliği
Maden Mühendisleri Odası Soma Ön Raporu: Ayhan Yüksel, Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Soma’dan gelen işçilerin katılımlarıyla

10:45-12:30 İş Cinayetleri/Kazaları ve Hukuki Boyut
Kolaylaştırıcı: Erhan Bilgin, İktisatçı
Ceren Uysal: Adalet Komisyonu
Aziz Aytaç: Halkevleri Hukuk Dairesi
Özgür Özel: CHP Manisa Milletvekili

10: 45 – 12:30 Atölye: Soma’yla Dayanışma Deneyimleri: Gözlem ve Aktarımlar
Yer: Rektörlük Senato Toplantı Odası
Kolaylaştırıcı: Deniz Albayrak-Kaymak, Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Halkevleri Soma Madenci Evi Yaz Okulu Programı
Büşra Yalçınöz, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
Ayşegül Ersoy, Öğretmen, Soma Eğitim-Sen
Serap Çakıcı Alpaslan, Boğaziçi Üniversitesi, Psikiyatri Uzmanı
Soma’dan ve Kınık’tan iki genç

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği


13:30-13:15 Forum: Soma’da Kadın Olmak
Kolaylaştırıcılar: Damla Gürkan ve Hilal Eyüboğlu, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği
Giriş Konuşması, TODAP, Toplumcu Psikologlar, Yoğurtçu Kadın Forumu ve
Soma ve Kınık’tan kadınların deneyim aktarımlarıyla başlayacak


15:15-16:45 Ekonomiyi, Emeği, Sendikayı Yeniden Düşünmek
Ceren Özselçuk, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji
Bahadır Altan, Gökkuşağı Hareketi
Bengi Akbulut, Bağımsız Araştırmacı, Müştereklerimiz


17:00 – 19:00 Forum ve Kapanış
Kolaylaştırıcı: Ayfer Bartu Candan, Boğaziçi Üniversitesi, Sosyoloji
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP