Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk
Türkiye’de Çocuklara İlişkin Sorunlar ve Alternatif Politika Arayışı Uluslararası Sempozyumu
 
29-30 Kasım 2014, Malatya

Birinci Gün

09.00-09.30 Açılış Konuşmaları

09-30-10.15
Tematik Açılış Konuşması: Prof. Dr. Peter Mayo 
                                                (University of Malta)

10.30-12.30  Birinci Oturum:
 Çocukluğun ve Çocuklara İlişkin Sorunların Ekonomi Politiği

Oturum Başkanı: Prof. Dr. İzzettin Önder 
                              (Emekli Öğretim Üyesi)
Çocuk Emeğinin Kullanımını Yaygınlaştıran Yapısal Koşullar
Prof Dr. Mustafa Durmuş (Gazi Üniversitesi)
Sosyal Refah Devletinin Gerilemesinin Çocuklar Açısından Doğurduğu Sonuçlar 
Prof Dr. H. Bayram Kaçmazoğlu (İnönü Üniversitesi)
Toplumsal Cinsiyet Ayrımını Besleyen Toplumsal ve Kültürel Yapılar 
Doç Dr. Saniye Dedeoğlu (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)
Bahşedilmiş Demokrasi ve Paternalist Devlet Karşısında Çocuk
Doç Dr. Filiz Kartal (TODAİE)
                                                  
13.30-15.30  İkinci Oturum:
 Türkiye’de Emek Politikaları ve Çocuk Emeği

Oturum Başkanı: Kamuran KARACA
                               (Eğitim Sen Genel Başkanı )
Türkiye’de Emek Politikaları Açısından Çocuk Emeği
Yrd. Doç. Dr.Özgür Müftüoğlu (Marmara Üniversitesi)
Çocuk Emeği Sömürüsü (Sanayi ve Tarım Sektörlerinde, Aile İçinde Ücretsiz İşçi Olarak) 
Dr. F. Serkan Öngel (DİSK- AR Müdürü)
Paternalizm ve Kapitalizm Kıskacında Çocuk Emeği Sömürüsü: Türkiye’de Çıraklık 
Arş. Gör. Ezgi Akyol (İstanbul Üniversitesi)
Çocuk Emeği Sömürüsü Açısından Mesleki Eğitim 
Dr.Çetin Çelik (Koç Üniversitesi)
Sokakta Çocuk Emeği 
Doç Dr. Betül Altuntaş (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi)

13.30-15.30  Üçüncü Oturum: 
Türkiye’de Paternalist Kurumlar ve Eğitim Politikaları Karşısında Çocukluk

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Rıfat Okçabol 
                              (Emekli Öğretim Üyesi)
Paternalist Kurumlar (Devlet, Aile) Karşısında Çocukluk 
Doç.Dr. Yücel Demirer (Kocaeli Üniversitesi)
Sanatsız, Felsefesiz Toplumda Çocukluk
Prof. Dr. Zafer Gençaydın  (Emekli Öğretim Üyesi)
Eğitimde Sınıfsal Ayrışma
 Yrd. Doç. Dr. Zafer Kiraz (Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi)
Türkiye’de  Eğitimde Kimliğe Dayalı Ayrışma  
Prof. Dr. Serdar Değirmencioğlu (Doğuş Üniversitesi )
Türkiye’de Yarışmacı Eğitim Politikaları ve Sonuçları
 Yrd. Doç. Dr. Ayhan Ural (Gazi Üniversitesi)                                                                                                                                 
                                        
15.45- 17.45   Dördüncü Oturum: 

Türkiye’de Toplumsal Yaşamın Değişik Boyutları Açısından Çocukluk

Oturum Başkanı: Prof Dr.  Adalet Bayramoğlu Alada  
                              (İstanbul Üniversitesi )
Neoliberal Sermayenin Kentsel Dinamikleri Açısından Kentsel Mekânda Çocukluk
Yrd. Doç. Dr. Sultan Kavili Arap (Dokuz Eylül  Üniversitesi)
Doğadan Koparılan Çocukluk (Çocukların Doğaya Erişiminde Eşitsizlik)
Doç. Dr. Mihriban Şengül (İnönü Üniversitesi)
 “Korunmaya Muhtaç  Çocuklar”ın Karşılaştığı Sorunlar 
 Yrd. Doç. Dr. Sevgi Usta (Özyeğin Üniversitesi)          
Piyasa ve Medya Karşısında Çocukluk 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Arı (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Dil ve Kültür Bağlamında Çocukluk
Öğretim Görevlisi Şerif Derince (Koç Üniversitesi)

15.45- 17.45 Beşinci Oturum:
 Çocuk, Suç ve Adalet

Oturum Başkanı: Sakine Esen Yılmaz 
                                ( Eğitim Sen Genel Sekreteri )
Çocuk Cinselliğinin İstismarı
Birsen Civelek  (Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği)
Suç ve Çocuk Nasıl Yan Yana Gelir? Çocuk Suçluluğu ve Suçun Nesnesi Olarak Çocuklar 
Malatya Cumhuriyet Savcısı Kurtuluş Tayanç Çalışır (Malatya Adliyesi)
Hapishanede Çocukluk: Özgürlüğünden Yoksun Çocuklar
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Arap   (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Mültecilik, Göç ve Savaş Koşullarında Çocukluk
Av.Volkan Görendağ (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Mülteci Hakları Koordinatörü)

Hukuk Çocuklar İçin Adalet Sağlamaya Yeter mi?
Av.Hasan Erdoğan (Ankara Barosu)

İkinci Gün

09.30-12.00 Altıncı Oturum: 
Çocukluk ve Çocuklara İlişkin Sorunlar Konusunda Alternatif Arayışı

Oturum Başkanı:  Doç Dr. Fikret Başkaya ( Özgür Üniversitesi )
                                Prof.Dr. Kuvvet Lordoğlu (Kocaeli Üniversitesi ) 
                        Dr.Zafer Ganioğlu (Bilim Kurulu Danışmanı)
                        Pro.Dr. Nejla Kurul  (Ankara Üniversitesi )
                        Prof. Dr.Serdar Değirmencioğlu (Doğuş Üniversitesi)                                     
13.30-15.30 Yedinci Oturum: 
Çocukluk ve Çocuklara İlişkin Sorunlar Konusunda Sendikaların ve Demokratik 
                               Kitle Örgütlerinin Sorumlulukları Nelerdir?

Oturum Başkanı:  Şaziye Köse (KESK Eş Genel Başkanı )
                                Av. Şahin Antakyalıoğlu  (Gündem Çocuk Derneği)
                                Ertan Karabıyık  (Kalkınma Atölyesi Direktörü )
                                 Doç Dr. Hasan Demirtaş (İnönü Üniversitesi –İNÖDER Başkanı )
                               
                               Nevruz Kaptelli
                               (Arnuvutluk Sendika Genel Başkanı) 

16.00-18.00 Sekizinci Oturum: 
Genel Değerlendirme ve Sonuç Bildirgesinin OkunmasıTwitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP