Psikoloji Lisans Eğitimi Üzerine Öğrenci Forumları

 Mesleki alana dair yapılan tartışmalarda Psikoloji bölümlerinde verilen lisans eğitimlerinin niteliği, işleniş biçimleri, yeterliliği oldukça önemli bir yer kaplıyor. Biz de bugüne kadar bu konuyu gündemlerimiz arasına aldık ve lisans eğitimlerinin çeşitli özelliklerden yoksun olduğunu düşünüp bunlar üzerine yapılabilecekleri konuştuk.

 Bu tartışmalarda lisans eğitimi sırasında ana akım psikoloji içerisindeki yaklaşım çeşitliliğinin sınırlılığı, eleştirel yaklaşımların, disiplinler arası bakış açısının ve uygulama deneyimin bulunmaması sık sık belirtilen temel eksiklikler olarak karşımıza çıktı. Bu eksikliklerin, alanda çalışan psikologların, mesleğini yapamama, başka işler yapmak zorunda kalma, düşük ücret alma, çalıştıkları kurumlarda diğer meslek elemanlarıyla eşit konumda bulunamama, kendini yeterli hissetmeme gibi sorunlar yaşamalarına sebep olduğunu söyleyebiliriz. Bu sorunlar aynı zamanda, psikoloji disipliniyle diğer disiplinlerin, psikologlarla diğer çalışanların, psikoloji ve psikologlarla toplumun ilişkisinin düşünülmesinin önünde de büyük bir engel oluşturmaktadır. Psikolog unvanının lisans eğitimiyle ilişkisinin koparılması, yüksek lisansın bir tercih değil zorunluluk haline gelmesi ve sayısı gittikçe artan, niteliği tartışmalı ücretli yüksek lisans programları gündemleri de psikoloji lisans eğitiminin sorunları başlığı altında ele alınması gereken konular arasında yer almaktadır.

 Bugüne kadar bizim yaptığımız veya başkaları tarafından yapılan tespit ve önerilerin geliştirilmesi ve gerekiyorsa değiştirilmesinin önünü açmak için lisans eğitiminin sorun ve ihtiyaçlarının, daha geniş katılımlarla ve daha üretici ortamlarda tartışılmasının anlamlı olacağını düşünüyoruz. Bunun için TODAP olarak gönüllü diğer kurum ve gruplarla birlikte forumlar düzenlemeyi ve ilk aşamada bunların öğrenci forumları olmasını planlıyoruz.

 2014’ün Aralık ayı ile 2015’in Haziran ayları arasında İstanbul, İzmir, Mersin ve Ankara illerindeki üniversitelerde düzenlenmesi planlanan ve psikoloji lisans bölümü öğrencilerinin davetli olduğu bu forumlarda lisans eğitiminin sorunları ve çözüm ve eylemlilik önerileri tartışılacak ve sürecin sonunda, bunlar raporlaştırılarak sürecin sonraki aşamaları planlanacaktır.

 Her bir forumun kesinleşen çağrıcıları, yeri ve zamanı, tarih yaklaştıkça duyurulacaktır. Bu konudaki gelişmeleri web sitemiz ve sosyal medya adreslerimizden takip edebilir, iletişim adreslerimizden bizimle iletişime geçebilirsiniz. TODAP dışındaki psikolog meslek örgütleri, psikoloji öğrenci grupları, psikoloji öğrenci kulüpleri, eğitim alanındaki sendikalar ve kişiler de çağrıcı olma, planlama ve katılımcı olma dâhil, bu sürecin tüm aşamalarına davetlidir.

NOT: İlk forum 13 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'te Boğaziçi Üniversitesi'nde Eğitim-Sen Temsilciliği'nde yapılacaktır.  

İletişim: todap.der@gmail.com, 05332658986

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

Web sitesi: todap.org
Facebook: facebook.com/todapder
Twitter:  twitter.com/todapder


03 Aralık 2014
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP