Mülteci Kamplarında Çocuk Tecavüzlerinin Meşrulaştırılmasına Hayır!
Her zaman olduğu gibi bu kez de savaştan en çok etkilenenler kadınlar ve çocuklar. Özellikle son bir yıldır Suriye, Şengal ve Kobanê'deki savaştan kaçmak zorunda kalarak Türkiye’ye sığınan ve gerek şehirlerde yaşayan, gerekse devlet eliyle kamplara yerleştirilen binlerce kişi, en temel ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığı koşullarda, her gün ayrımcılık ve şiddetle yüz yüze gelerek hayatta kalma mücadelesi sürdürmekte. 

Böylesi kırılgan durumlarda ilk gözden çıkarılan ya da ilk “göz koyulan” kız çocuklarının, tecavüz tehlikesine karşı koruma, başlık parası, bakım yükünden kurtulma gibi bahane ve nedenlerle Türkiye vatandaşları ya da kendi vatandaşlarıyla evlendirildiklerine ilişkin iddialar basın haberleri, araştırma raporları ve soru önergelerinde sık sık gündeme gelmektedir. Söz konusu iddiaların araştırılması yönünde herhangi bir çalışmanın başlatılmamış olması, devlet yetkililerinin bilgisi dâhilinde gerçekleştiğine dair kamuoyu nezdinde şüphe uyandırmaktadır. Savaşın, zorla yerinden edilmiş olmanın, yakınlarını kaybetmenin ağır ruhsal yükünün üzerine bir de devletin göz yummasından dolayı gerçekleşen ve evlilik kurumuyla perdelenen tecavüzün, erken yitirilen çocukluğun, hazır olmadan çocuk sahibi olmanın travmatik etkileri kız çocuklarının ruh ve bedenlerinde yaşamları boyunca taşıyacakları izler bırakıyor.

Devlet, baskılar sonucunda yeni çıkardığı Geçici Koruma Yönetmeliği'ni yayınlayana kadar sığınmacılara "misafir" diyerek uluslararası sözleşmelerle belirlenmiş sorumluluklarından kaçmak istese de, başta Çocuk Hakları Sözleşmesi olmak üzere uluslararası sözleşmeler gereğince ülkemiz sınırlarında bulunan tüm çocukların korunmasından sorumludur. Çocuk haklarının uygulanmasından ve izlenmesinden sorumlu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı başta olmak üzere Çocuk Koruma Kanununda belirtildiği üzere adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, korunma ihtiyacı olan çocuğu bildirmekle yükümlüdür. Dolayısıyla Türkiye sınırları içerisinde gerçekleşen, çocuk ve kadın hakları açısından çok ciddi bir ihlal alanı olan çocuk yaşta evlendirilmeler- ister TC vatandaşı, ister sığınmacı olsun- Türkiye Cumhuriyeti devletinin yetki alanına girmekle birlikte bu suçu işleyenler kadar suçun işlenmesine göz yuman ilgili kurumların da suçun müşterek faili olduğunu/olacağını göstermektedir. Buradan hareketle, medyada konuyla ilgili yayınlanan haberlerin ve ALO183, BİMER gibi yollarla yapılan şikâyetlerin ihbar kabul edilerek gerekli inceleme ve soruşturmaların yapılması gerekmektedir.

Kız çocuklarının evlendirilmesine göz yummak, evlilik içi tecavüze uğramalarına seyirci kalmak demektir. Çocuk ve kadın hakları alanında çalışan örgütler olarak, konuyla ilgili bağımsız ya da resmi tüm kuruluşları bu insanlık suçuna ortak olmamaya; sorumlu devlet kuruluşlarını böylesine büyük ve açık bir çocuk hakkı ihlalini önlemeye yönelik tedbirleri almaya ve gerekli yaptırımları uygulamaya çağırıyoruz.

Başak Kültür ve Sanat Vakfı
Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği 
Çekirdek Çocuk 
Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği Derneği 
Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği 
Çocuk Bedenime Dokunma
Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)
Diyarbakır Barosu 
Eşit Haklar İzleme Derneği 
Gündem Çocuk Derneği 
Hayata Destek
Hititspor 
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi 
İnsan Hakları ve Göç Araştırmaları Derneği
Kadın Dayanışma Vakfı
Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği
Kadınlarla Dayanışma Vakfı
Kaos GL
Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği
Lambdaistanbul LGBTİ Dayanışma Derneği
Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
Psikolojik Danışmanlar Derneği
Pembe Hayat LGBTİ Dayanışma Derneği
Sınır Tanımayan Kadınlar/ Kadın Göçmenlerle Dayanışma Grubu
Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği
Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği
Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği
Sulukule Gönüllüleri Derneği 
Tarlabaşı Toplumunu Destekleme Derneği
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği
Türk Kadınlar Birliği
Türk Psikologlar Derneği
Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
Türkiye Gençlik Federasyonu
Uçan Süpürge
10 Aralık 2014
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP