Rehabilitasyon Psikologları Blog ve Anketi

 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan psikologlar olarak çalışma koşullarımıza ve yaptığımız işe dair değiştirmek istediğimiz birçok şey var. Bizler de, bunları birbirimizle paylaşabilmek, yan yana durabilmek ve bu alanı dönüştürmenin yollarını aramak için Rehabilitasyon Psikologları Dayanışma Ağı çalışmasını başlattık. Daha yolun başında olsak da temel amacımız bu ağı genişletmek ve burayı rehabilitasyon merkezlerinde çalışan psikologların örgütlü gücü haline getirmek.

 Çağrılarını mümkün olduğunca yaygın yapmaya çalıştığımız birkaç toplantıda alanımızdaki bazı temel sorun ve talep alanlarının listesini oluşturduk ve bunları önem sırasına sokmanın, bu sıraya göre madde madde ne yapacağımızı düşünmenin anlamlı olacağına karar verdik. Bu sorunlardan hangisini ilk olarak ele alacağımıza karar vermek için meslektaşlarımızın fikirlerine ihtiyacımız var. Aynı zamanda bu girişimi, tüm fikir üretme süreçlerimizi ortaklaştırmanın ilk aşaması olarak da düşünebiliriz.

 Bu doğrultuda özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışan ya da çalışmış olan meslektaşlarımızdan aşağıdaki blogda yer alan anketi öncelikli sorun olarak gördükleri 3 maddeyi seçecek şekilde doldurmasını rica ediyoruz. Bu anketin sonuçlarının duyurusunu bloğumuzdan takip edebileceksiniz.

 Aynı zamanda 14 Şubat Cumartesi günü 19.00’da yapılacak olan toplantımızda ele alacak ve sonraki duyuruları yine blogdan ve buradan sizlerle paylaşacağız.

Blog:  http://rehabilitasyonpsikologlari.blogspot.com.tr/2015/02/rehabilitasyon-psikologlar-dayansma-ag.html

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP