Özgecan ve Kadın Cinayetleri için İstanbul ve İzmir'de Basın Açıklamaları

 Çağ Üniversitesi Psikoloji 1. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Özgecan Aslan’ın üç erkek tarafından katledilip yakılmasını protesto etmek; hem bu vahşetin hem de genel olarak kadın cinayetlerinin failinin erkek olduğunu, bunun güç ilişkileri, ataerki ve erkeklik kurgularıyla ilişkisi göz ardı edilerek erkeklerde bulunan bir bozukluk ve sapkınlıkla açıklanmaya çalışılmasını reddettiğimizi duyurmak için,

20 Şubat Cuma günü,

İstanbul'da; Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Türk Psikologlar Derneği (TPD), Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER) ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) İstanbul Şubesi olarak 18.00'de TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nde,

İzmir'de; Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) ve Türk Psikologlar Derneği (TPD) İzmir Şubesi olarak 19.00'da Sevinç Pastanesi'nin önünde birer basın açıklaması gerçekleştireceğiz. Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP