Hastanelerde Manevi Destek Protokolüne Dair

7 Ocak 2015 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı imzaladıkları "Hastanelerde Manevi Destek Sunmaya Yönelik İşbirliği Protokolü” ile hastanede imamların manevi danışman olarak görevlendirileceğini duyurdu. Sağlık kurumlarında ruh sağlığı hizmetlerinin yetersiz kaldığı ve psikologların istihdamının sınırlı olduğu bu ortamda, imamların dini destek sunmaları için hastanelerde görevlendirilmelerine Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği olarak karşı çıkıyor ve bu protokolün iptal edilmesini talep ediyoruz.

Her alanda olduğu gibi sağlık alanında da diğer inançları yok sayan,  sadece Sunni İslam inancına sahip olanların haklarını gözeten uygulamalar yaşama geçmektedir. Ölüme yaklaştığı düşünülen hastaların dini inançlarını önemsemesi bu nedenle din görevlilerinden istekleri doğrultusunda destek istemesi anlaşılabilir ve bununla ilgili düzenlemeler yapılabilir;  ancak sağlık alanının önceliklerini ihmal etmemek esas olmalıdır. Seçilen pilot bölgelerde gerçekleştirilen uygulamalar sağlık önceliklerinin yok sayıldığını göstermektedir.

Ayrıca hastanede çalışacak imamların meslek ve görev tanımları henüz netlik kazanmamışken, yoğun bakım üniteleri dışında imamların ve muhafazakâr anlayışın hastanelerdeki ve hastalar üzerindeki etkilerinden de endişe duymaktayız. Bu projeyi takip edip katkı sunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Din Psikolojisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Köse’nin "Kürtaj çağın hastalığı" ,  "Hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmak, dertlerle sıkıntılarla, depresyonla boğuşan bir insan için en iyi terapidir.”, “Bizim toplum hala psikolog olayına sıcak bakmaz. Temelde ihtiyaç duymaz. Çünkü; komşusudur, arkadaşıdır, eşidir psikolog. Dertleşmektir psikoloğa gitmenin gerisinde yatan temel motivasyon.” gibi  sözlerini es geçemiyor ve imzalanan bu protokolün niyetini sorguluyoruz.

Bu nedenlerle Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği olarak imamların hastanelerde manevi danışman unvanıyla çalıştırılmasını kabul etmiyoruz. Öncelikli olarak ruh sağlığı uzmanlarının hastanelerde istihdam edilmesini ve en temelde ruh sağlığı hizmetlerinin yeterli, daha nitelikli ve herkes için ulaşılabilir olmasını talep ediyoruz.

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği (TODAP )

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP