Elazığ Son Olsun!
#Elazığ Son Olsun!

BASINA VE KAMUOYUNA

Elazığ ilinde bulunan Harput Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezinde yaşanan çocuk istismarı ve ihmali olayları basına yansımış durumda. 

Biz bugün bir kere daha çocukların toplumdan, şehirden ve denetimden uzak bir şekilde yaşadıkları kurumlarda birçok olumsuzluklarla başbaşa kaldığını görüyoruz.

Bizler, devlet koruması altında bulunan çocukların yaşamını kâbusa çeviren bu olayları bir kez daha ayrıntılarıyla anlatmak istemiyoruz. Biliyoruz ki, aile ve toplum temelli hizmetler yeterince yaygınlaştırılmadan, çocukların aldıkları hizmete ilişkin izleme ve denetim kapasitesi geliştirilmeden, çocukların kapatıldıkları kurumlarda bu yaşananlar ne ilk ne de son olacak. 

Bizler, çocuğa karşı her türlü şiddetin kabul edilemez olduğuna inanan çocuk hakları ve insan hakları alanında çalışan örgütler olarak yıllardır sesimizi duyurmaya çalıştık, çalışıyoruz. Bu çerçevede,

Devlet korumasında bulunan tüm çocukların öncelikle;
başvuru ve hak arama mekanizmalarına erişimlerinin sağlanmasını,
şiddet gören çocukların zararlarının bütüncül (asgari olarak psiko sosyal ve hukuki düzeyde) olarak tazmin edilmesini, 

Ailelerin ekonomik yoksunluğu gibi  kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle çözülebilecek sosyoekonomik ve psikososyal problemlerin kalıcı ve yapıcı şekilde çözülmesi sağlanarak kurum bakımına çocukların alınmasının son çare olmasını,

İhmal ve istismar gibi nedenlerle biyolojik ailesinin yanına döndürülemeyecek  çocuklar için aile temelli hizmetler başta olmak üzere alternatif bakım modellerinin niteliğinin ve ulaşılabilirliğinin arttırılmasının sağlanmasını, 

Çocuk Evi, Sevgi Evi, Çocuk Destek Merkezi, Koruma Bakım Rehabilitasyon Merkezi, Bakım Sosyal Rehabilitasyon Merkezi gibi farklı isimlerle varolan tüm kurumlar ile aile temelli hizmetlere ilişkin kapsamlı bir şekilde izleme ve denetim kapasitesinin geliştirilmesini,

Bu kurumlarda verilen hizmetlere ilişkin belirli iş standartlarının ve süreçlerinin netleştirilmesini, kurumların sertifikalandırılmasını, bu standart ve sertifikaların sivil toplumla işbirliği içinde denetlenmesini,

Çocukların kurumlarda çalışan personelin dışında ast-üst ilişkisi olmadan ulaşabilecekleri sosyal hizmet uzmanları ve  psikologların bulundurulmasını,

Bakanlığın internet sitesine konulacak Çocuğa Karşı Şiddetin Önlenmesi Formu ile çocukların aldıkları hizmetlerle ilgili sorunları doğrudan Denetim Hizmetleri Başkanlığına ve Çocuk Ombudsmanına aktarmalarının sağlanabilmesini,

Çocukların haklarının farkında olmalarını sağlamak için hakları konusunda kapsamlı bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasını,

Kurumlarda yaşanan taciz ve istismar olaylarıyla ilgili sorunların üzerinin örtülmemesini, sorunlara ilişkin kapsamlı istatistiklerin kamuoyuyla paylaşılmasını ve sorunun çözümünde toplumun işbirliğinin aranmasını,

Kurumlarda çalışan personele yönelik hizmetiçi eğitimlerin yaygınlaştırılmasını ve niteliğinin artırılmasını, bakıcı personel dahil tüm personelin kadroya geçirilmesini,

Çocuklara karşı yapılan sosyal dışlayıcı ve ayırımcı tutumlarla mücadele edilmesini ve kamuoyunda farkındalık oluşturulmasını,

Çocuğa karşı şiddetle ilgili cezasızlık politikalarına derhal son verilmesini
istiyoruz.

Bizler biliyor ve istiyoruz ki, çocukların hak sahibi kişiler olarak kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmesi, özbenlik saygılarının zarar görmemesi, ruhen ve bedenen sağlıklı bir şekilde hayata atılabilmesi için ŞİDDETTEN ARINDIRILMIŞ HİZMET MODELLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ŞARTTIR!

Çocuk Koruma Sistemindeki Şiddet Son Bulsun. Hemen Şimdi!

#Susma #Elazığ Girişimi (Şu an itibariyle dahil olan örgütler)

Adana Koruyucu Aile Derneği
Aksaray Yurtayder
Amasya Yurtayder
Ağrı Yurtayder
Balıkesir Yurtayder
Başka Bir Okul Mümkün Derneği
Bebek Ruh Sağlığı Derneği
Bingöl Yurtayder
Bizim Çocuklar Gençlik Akademisi Derneği
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
Çankırı Yurtayder
Çobanyıldızı Derneği
Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv)
Çocuk Bedenime Dokunma 
Çocuk ve Haklarını Koruma Platformu
Çocuklara Yönelik Ticari ve Cinsel Sömürüyle Mücadele Ağı
Denizli Koruyucu Aile Derneği
Edirne Yurtayder
Eğitimde Görme Engelliler Derneği
Elazığ Yurtayder
Engel Siz Yaşam Derneği 
Gaziantep Yurtayder
Gelecek İçin Gençlik Derneği 
Genç Dönüşüm Derneği
Gönüllü Kalem Derneği
Gündem Çocuk Derneği
Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği
Hep Birlikte Geleceğe
Karabük Yurtayder
Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği
Malatya Yurtayder
Mersin Yurtayder
Muğla Yurtayder
Muş Yurtayder
Niğde Yurtayder
İstanbul Koruyucu Aile Derneği
İstanbul Yurtayder
İyilik Melekleri Derneği
Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK) 
Solhan Eğitim Derneği
Sosyal Hizmet Araştırma Belgeleme ve Eğitim Vakfı
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
Sosyal İnovasyon Merkezi 
Sosyal Kültürel Yaşamı Geliştirme Derneği
Sivas Yurtayder
Şişli İşitme ve Konuşma Engelliler Derneği
Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği
Toplumsal Haklar ve Araştırmalar Derneği
Türk Psikologlar Derneği
Türkiye Sakatlar Derneği
Tunceli Yurtayder
Umut Işığı Zihinsel Engelliler ve Otizmlileri Destekleme Derneği
Umutlu Yarınlar Derneği
Yozgat Yurtayder
Yozgat SHÇEK Spor Kulübü
Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
Yurtayder Genel Merkezi
Yurtay Büro Çalışanları Sendikası
Yurtay Eğitim Çalışanları Sendikası
Yurtay Sağlık Çalışanları Sendikası
Yurtay Tarım Çalışanları Sendikası
#Susma #Elazığ Girişimi
e-posta: susmaelazig@gmail.com
https://www.facebook.com/events/786041301478687/

05 Nisan 2015
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP