Açık Öğretim'de Psikoloji Bölümü Girişimine Dair
Açık Öğretim'de Psikoloji Bölümü Girişimi: 
Nitelikli Eğitim ve Çalışma Hakkımızdan Daha da Uzağa

 Açık Öğretim Fakültesi'nde Psikoloji Bölümü'nün açılacağı ve bunun için bir çalıştay toplandığı haberlerini duymuş bulunuyoruz. Öncelikle, her türlü bilgiye eşit ve adil erişim hakkını savunan ve rekabetçi ve adaletsiz bir sınav ile üniversiteye girme sisteminin karşısında yer alan bir meslek örgütü olarak, bu girişiminin adalet sağlayıcı bir nitelik taşıyacağına inanmıyoruz. Bu girişimi, başka lisans eğitimi alanlarına benzer olarak, psikoloji eğitimi için de uygulanan neoliberal politikaların bir parçası olarak görüyoruz. Bu çabanın, psikoloji disiplininin teknik bir uygulamaya indirgenmesi, üniversitelerin salt meslek okullarına çevrilmesi, üniversitelerde salt uygulayıcılar yaratılması ve ihtiyaç duyulan bilginin ücretli olarak kişilere lisans içinde ve/veya dışında sunulması süreçlerinin bir parçası olarak gündeme geldiğini düşünüyoruz. 

 Türkiye'de üniversitelerde verilen psikoloji lisans eğitimine dair birçok sorun gün gibi ortada durmaktayken, bu girişim, bunları göz ardı etmek bir yana daha da derinleştirme riski taşıyor. Mevcut durumda niteliksiz ve ücretli eğitimlere mecbur bırakılırken bu tip uygulamalar sonucunda, tüm psikologlar olarak, hak ettiğimiz eğitimlere eşit ve adil bir şekilde ulaşmaktan daha da uzaklaşıyoruz. 

 Türkiye'deki psikoloji bölümlerinde,

-Psikoloji kuramlarını ve uygulama deneyimini sunma konusundaki yetersizlikler gün gibi ortadayken; kuramsal derinleşme ve zenginleşme potansiyeli taşıyan tartışma ortamları barındırmayan, uygulama aktarımını zorlaştıracak bu yöntem, bizi nitelikli ve yeterli bir eğitime yaklaştırmaz.

- Hali hazırdaki lisans programlarında disiplinlerarası ve eleştirel yaklaşımlar barındırma konusundaki eksiklikler ciddi bir sorunken; disiplinlerarası etkileşimi oldukça sınırlayan, kaynak sunma potansiyeli zayıf bu yöntem, bizi nitelikli ve yeterli bir eğitime yaklaştırmaz.

- Mevcut lisans programlarında öğrenci-akademisyen ilişkileri çoğunlukla geliştirici bir şekilde kurulmuyor, bölüm ve okul sorunlarına karşı öğrenciler arasındaki dayanışma istenildiği kadar gelişemiyorken; öğrencilerle akademisyenlerin arasındaki ve öğrencilerin kendi aralarındaki etkileşim olanaklarını yok eden bu yöntem, bizi nitelikli ve yeterli bir eğitime yaklaştırmaz.

-Akademisyen sayısı ve üniversite olanakları bölümlere giren öğrencilerin sayısı karşısında yetersiz kalmaktayken; akademisyenlerle öğrencilerin kurduğu verimli etkileşimin ve üniversite olanaklarının önünü kesen bu yöntem, bizi nitelikli ve yeterli bir eğitime yaklaştırmaz.

 AÖF'de bir Psikoloji Bölümü kurulması hem eğitimin niteliğiyle alakalı sebeplerden hem de en az bunlar kadar önemli başka bir sebepten ötürü hatalı bir girişimdir. Eğer bu fikir hayata geçerse bu bölümden mezun olacak meslektaşlarımızın, görece daha donanımsız bir şekilde alana girmeleri söz konusu olacaktır. Bu da hepimizin yaşadığı sorunların daha da genelleşmesi, alanda çalışırken düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşulları karşısında daha da korumasız olmak, psikologların çalışma koşullarının kötüleşmesi ve toplumun aldığı hizmetin niteliğinde telafisi zor eksilmeler anlamına gelecektir.

 Biz TODAP olarak, AÖF'de Psikoloji Bölümü açılması girişimini, vakıf üniversitelerinde psikoloji bölümlerinin hızla artması, eğitim niteliğinin hızla düşmesi, bölüm kontenjanlarının nitelik ve istihdam olanaklarından bağımsız olarak arttırılması, meslek eğitimlerinin sertifikalar yoluyla bize satılmaya çalışılması ve emeğimizin değeri ve niteliğinin düşürülmesi yönündeki uygulamaların bir devamı olarak görüyoruz. Psikologlar ve psikoloji öğrencileri olarak tüm bunların karşısında durmayı önemsiyoruz. Bu nedenle bu girişimden vazgeçilmesini ve mevcut eğitim ve istihdam sorunlarımızın çözülmesine yönelik sözlerimizin duyularak bu konularda adımlar atılmasını talep ediyoruz. 

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

Not: Öğrencilerin bir araya gelip bölümlerdeki sorunlar üzerine konuşuğu Lisans Eğitimi Öğrenci Forumları'nın ilk ikisinin raporunu aşağıdaki bağlantılarda bulabilirsiniz:
http://todap.org/bolum_detay.aspx?link=3&yaziId=1514
http://todap.org/bolum_detay.aspx?link=3&yaziId=1525
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP