Can Güvenliği ve Eğitim Hakkımızı İstiyoruz!
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Psikoloji Bölümü öğrencileri olarak can güvenliği ve eğitim hakkımızı istiyoruz!
           
            Hakkında pek çok yaralama dosyası bulunan ve son olarak da 21 Mayıs'ta Ziya Gökalp Caddesi üzerinde Ankara Üniversitesi'nin iki öğrencisini bıçaklayan DTCF öğrencisi Selçuk Ulaş hakkında soruşturma başlatılıp, gerekli cezanın verilmesini istediğimizi hocalarımızla beraber defalarca okul yönetimine belirttik; ancak bu taleplerimiz dikkate alınmadı. Daha önce de benzeri sorunlar yaşanan okulumuzda yönetim sorunu çözmenin yolunu suçluları cezalandırmakta değil, okulu tatil etmekte bulmuştu. İki arkadaşımızın bıçaklanması üzerine öğrencilerin yoğun tepkisiyle karşılaşan okul yönetimi çözümü bu kez fakülteyi tatil etmekte değil, okulu kapatmakta buldu.
           
        Yapılması gerekenin bu kadar açık ve net olduğu bir durumda Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ve Dekanlığı'nın durumu inkar edercesine aynı işlevsiz çözüm yolunu tercih etmesi öğrencilerin okul yönetimine karşı güvenini oldukça sarsmaktadır. Son yaşanan olaylara yönelik fakülte öğrencilerinin değerlendirmeleri şiddete maruz kalan öğrencilerin suçlanmasına kadar gitmektedir; ancak bu durum bir siyasi kavga ya da sağ sol çatışması değildir: bir grup çetenin okul öğrencilerine fikirlerinden dolayı saldırması, tehdit etmesi, yaralayarak canına kast etmesidir. Aynı kişiler daha önce fakülteye soktukları silahla okulumuz güvenlik görevlisini yaralamış ve yakın bir zamanda Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencisi bir arkadaşımıza da satırlı saldırıda bulunmuştur. Rektörlük aynı tavrını bu durumda da sürdürerek okulu tatil etmiştir. Can güvenliğimiz ve eğitim hakkımız böylece defalarca sekteye uğramıştır. Can güvenliğimizin sağlanması ve eğitim  hakkımızın devam etmesinin yolu ise öğrencilerin bu vahşet karşısında susması ve bütün olanları yadsıyarak devam etmesi ya da susturulmanın bir yolu olarak okul yönetimince okulun tatil edilmesi, kapatılması değil; gerekli işlemlerin yapılmasıdır.
           
        DTCF psikoloji öğrencileri olarak; suç işleyenler hakkında okul yönetimince soruşturma açılmasını ve gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasını bir kez daha talep ediyoruz.

DTCF'den TODAP'lı Psikoloji Öğrencileri
10 Haziran 2015
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP