Direnen ODTÜ Emekçilerinin Yanındayız!
 Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Aralık 2014’te maaş promosyonu ihale sürecinde üç gün süreyle gerçekleşen grev sonucu sendika eylem komitesinden iki Eğitim-Sen üyesine açılan rektörlük soruşturması “memuriyetten çıkarma” kararının YÖK Disiplin Kurulu’na sunulmasıyla sonuçlanmış ve Eğitim-Sen Ankara 5 No’lu Üniversiteler Şubesi Örgütlenme Sekreteri Araştırma Görevlisi Mert Kükrer ve Şube Denetleme Kurulu üyesi teknisyen Barış Çelik işten atma tehdidi ile karşı karşıya kalmıştır. Üç sendika üyesine ise eğitim öğretimi engelleme suçlaması ile kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiştir.

 Eğitim-Sen 5 No’lu Üniversiler Şubesi ODTÜ İş Yeri Meclisi’nin açıklamasına göre; suçlanan üyelerin hangi maddeye göre suçlandığı belirtilmeyerek savunma haklarını kullanmalarının engellenmesi, savunma sırasında sendika avukatının bulunmasına izin verilmemesi ve kararların alındığı üniversite Yönetim Kurulu toplantısına sendika temsilcisinin çağrılmaması gibi uygulamalarla soruşturmaların adil bir zeminde yürütülmesine gölge düşürülmüştür.

 Emeğe, çalışanların haklarına saygı ve duyarlılığıyla nam salmış bir üniversite olarak ODTÜ’de karşımıza çıkan bu uygulamalar, tüm üniversite personeli ve öğrencileri için eşitlik ve adaletin var olduğu bir üniversite ortamına dair inancı zedelemektedir. Üniversitede yaşanan hak ihlali, taciz, mobbing gibi durumlarda üniversite yönetiminin öğretim üyelerinden yana taraflı davrandığına dair var olan kanıyı güçlendirerek, üniversitedeki özgürlük ortamına ve birlik duygusuna zarar vermektedir. ODTÜ’de yaşanan promosyon grevi, sandık eylemleri ve büyük emekçi yürüyüşünün çalışanların kendisini örgütlü biçimde ifade etmesi açısından anlamlı olduğu kadar, genel üniversite çalışanları arasında eşitliğin sağlanmasına ilişkin bir talebi ifade etmesi açısından da değerlidir. Öğretim üyelerinin de örgütlendiği STK çalışmalarından da bilinmektedir ki öğretim elemanlarının da hak ihlalleri, özlük hakları, mobbing gündemli pekçok sorunu vardır. Ancak bu tarz soruşturma ve cezalar ortak sorunlara karşı birlikte mücadele etme adına var olan güven zeminini sarsarak ODTÜ’ye de zarar vermektedir.

 İmzası bulunan kurumlar olarak; özgürlüklerin ve haksızlığa karşı mücadelenin desteklendiği,  tüm üniversite bileşenlerinin haklarının güvence altına alındığı ve emeğin korunduğu bir üniversite anlayışı için ODTÜ emekçilerinin yanında olduğumuzu bildirerek, tüm kamuoyunu dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği
Beyaz Yaka Dayanışması
Beyaz Yakalı İşçiler
Bilişim Çalışanları Dayanışma Ağı (BİÇDA)
Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Ankara Şube
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD)
Çocuk İstismarını ve ihmalini Önleme Derneği
Dev İletişim-İş
DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği
Diyarbakır Tabip Odası
Dokuz Eylül Öğretim Elemanları Derneği
Eğitim Sen Anadolu Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim Sen Hacettepe Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim Sen İstanbul 7 No'lu Şube
Eğitim Sen İzmir 3 No'lu Şube
Eğitim Sen Mersin Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim Sen Ordu Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim Sen Tunceli Üniversitesi Temsilciliği
Eğitim Sen Yüzüncü Yıl Üniversitesi Temsilciliği
Gündem Çocuk Derneği
Güvencesiz İşsiz İşçiler Sendikası (UMUT-SEN)
Hacettepe Asistan Platformu
Hukukta Sol Tavır Derneği
İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şube
İnsan Hakları Derneği (İHD) Genel Merkez
İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi
İstanbul Tabip Odası
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG)
İTÜ Asistan Dayanışması
Kaç Bize Gel
Mülkiyeliler Birliği
ODTÜ Asistan Dayanışması
Özgür Hukukçular Derneği (ÖHD)
Pratisyen Hekimlik Derneği Diyarbakır Şubesi
Sosyal Araştırmalar Vakfı
Sosyoloji Mezunları Derneği (SOMDER)
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER)
TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)
Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) Ankara Şube
Tüm Emek Sen
Türk Psikologlar Derneği (TPD)
Türk Tabipleri Birliği (TTB)
Türkiye'de Araştırma ve Öğretim Özgürlüğü Uluslararası Çalışma Grubu (GİTtürkiye)
Üniversite Konseyleri Derneği (ÜKD)
Vakıf Üniversitesi Emekçileri Dayanışma Ağı (VÜEDA)


26 Haziran 2015
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP