Lambda Ruh Sağlığı Komisyonu Eylül Ayı Etkinliği
12 Eylül 1980 Darbesini, sermaye birikimin sürekliliğinin sağlanması, işçi sınıfının örgütsüzleştirilmesi, toplumsal mücadelelerin zayıflatılması, siyasal temsil sistemlerinin olduğundan bile kısıtlı hale getirilmesi, ayrımcılık, baskı ve devlet şiddetinin ciddi anlamda yaygınlaşması olarak düşüneceksek; darbe günleri ile yaşadığımız günler arasında ciddi benzerlikler bulabiliriz. Darbenin neoliberal ve otoriter ruhunun canlılığını hayatımızın birçok alanında hissetmekteyiz.

Bir yanda örgütsüzlük ve güvencesizlik, diğer yandan devletin fiziki araçlarla ve tanım ve damgalamalarla uyguladığı şiddet, hem LGBTİ bireylerin hem de toplumun geniş kesimlerinin deneyimin bir parçası haline gelmiş durumda. Biz de, 12 Eylül’e rastlayan ve darbe gündemini vesile bilsek de onu aşacağımız bu etkinliğimizde, neoliberal ve otoriter uygulamaların bize temaz ettiği noktalar ve hayatlarımız üzerindeki etkileri üzerine birlikte düşünelim istedik. Etkinliğin, bu çerçeve içerisinde birlikte fikir üreteceğimiz, konuya dair kendi bakış ve deneyimlerimizden katkılar sunabileceğimiz bir forum şeklinde olmasını planlıyoruz.

Konuyla ilgilenen herkesi, Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) ve Lamdaistanbul Ruh Sağlığı Komisyonu olarak düzenlediğimiz etkinliğe bekliyoruz.

Moderasyon:

Baran Gürsel (TODAP)

Görkem Aypar (Lambdaistanbul Ruh Sağlığı Komisyonu)

Kerem Dülger (Lambdaistanbul Ruh Sağlığı Komisyonu)

Not: Katılım ücretsizdir.
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP