Vicdani Ret Açıklaması - Evren Evrim Önal
Derneğimiz üyesi Evren Evrim Önal 6 Eylül'de okuduğu metni aşağıda bulabilirsiniz. 

Toplumsal dayanışmayı ve eşitliği, hayvan özgürlüğünü ve refahını, çocukların, kadınların, işçinin ve emekçinin, LGBTİ bireylerin, halkların ve türlerin barış ve dayanışma içinde yaşama hakkını, hiyerarşinin olmadığı yatay örgütlenmenin esas alındığı bir yaşamı savunan ve hayalini kuran bir insan, bir emekçi, bir kadın olarak vicdani reddimi açıklıyorum…

Dil, ırk, cinsiyet, tür, statü gözeten her türlü iktidarın ve devletin zor kullanmasına, keyfi ve hukuksuz uygulamalarına, ötekileştirmesine, baskı altına almasına, şiddet uygulamasına, hak ihlallerine, cinayetlerine ve zorla silah altına almasına karşı vicdani reddimi açıklıyorum…

LGBTİ, kadın, çocuk tecavüzlerine ve cinayetlerine, çocuk cezaevlerine, iş cinayetlerine, Kürdistan’da ve Anadolu’da devletin ve iktidarların ideolojileriyle yıllardır katledilenlere, Roboski Katliamı’na, Gezi’de öldürülenlere, Reyhanlı Katliamı’na, Soma Katliamı’na, Diyarbakır Katliamı’na, Suruç Katliamı’na, Hopa Katliamı’na, hayvan dostlarımızın katliamlarına ve daha burada saymakla bitiremeyeceğim bir çok yaşamın katledilmesine ve bu katliamların iktidarlar ve saraylar tarafından meşrulaştırılma ve üzerlerinin kapatılma çabalarına karşı vicdani reddimi ilan ediyorum…

Tüm bu katliamların ardından yine dil, ırk, cinsiyet, tür, statü gözeten iktidarın eliyle, hukuksuz ve keyfi uygulamalar sürerken,  bugün saraylarından emirler yağdırarak halkı yok sayan, halkın üzerine yine halk olan askeri, polisi öldürmeye ve ölmeye gönderen bir iktidarın, halkın ölmesini ve öldürmesini meşru kılma çabasını, yine halkı zorla silah altına almasını, vicdani olarak reddediyorum…

Halkların ve türlerin barış içinde yaşam hakkı için vicdani reddimi ilan ediyorum!


Evren Evrim Önal

10 Eylül 2015
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP