Cizre'de Devlet Şiddeti, Abluka ve Yasaklar Sonlandırılmalıdır!
Cizre'de devlet şiddeti, abluka ve sokağa çıkma yasakları devam ediyor. Bu durum, ağır insan hakkı ihlalleri içerdiği ölçüde yaşam hakkını tanımıyor; bölgeden art arda sivil ölüm haberleri geliyor. Bu yasak, temel yaşamsal ihtiyaçlardan mahrumiyet anlamına geliyor; sağlık, beslenme, barınma hakları şiddetle ihlal ediliyor. Bu abluka, tecrite yol açıyor. İnsanların birbiriyle olan bağlantı ve iletişimlerinin, Cizre'nin Türkiye'nin geri kalanıyla olan ilişkisinin şiddetli bir biçimde kesilmesi anlamını taşıyor.
 
TODAP olarak devlet şiddetinin, ablukanın ve sokağa çıkma yasaklarının acilen sonlandırılması için verilen mücadelenin tarafı olduğumuzu ilan ediyoruz. Aynı zamanda, bunların sonlandırılmasının yeterli olmayacağını, bugüne kadar yaşanan ölümlerin, devlet şiddetinin ve ablukanın tüm sorumlularının yargılanmasının, toplumsal barış ve bir arada yaşamın tesis edilmesinde yaşamsal önemde olduğunu vurguluyoruz. 
 
Cizre'de ve başka illerde ilan edilen sokağa çıkma yasakları, abluka, çatışma ve insan hakları ihlalleri savaş politikalarının ürünü olarak önümüzde duruyor. Aynı zamanda toplumsal ayrışmaları derinleştirme ve şiddete dönüştürme çabalarını da içeren tüm bu savaş politikalarının karşısında olduğumuzu tekrar ilan ediyoruz. Sevenlerinden koparılan her bir insanın acısını paylaştığımızı, yaşanan acıları derinleştiren her şiddetin karşısında olduğumuzu dile getirirken, tüm meslektaşlarımızı, barış ve adalet isteyen kesimlerin yanında olmaya davet ediyoruz. Psikolojik iyilik halinin yeşerme koşulunun nefret ve şiddetten azade bir toplumsal yaşam olduğunun altını tekrar çizmek istiyoruz. 
 
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Barış Bloku Bileşeni
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP