Ankara Psikososyal Dayanışma Ağı'nı Birlikte Kuralım!

Ankara’da 10 Ekim 2015 tarihinde yaşanan katliam, ölümler ve fiziksel yaralanmaların yanı sıra çok ciddi psikososyal sorunlara yol açmıştır.

10 Ekim Ankara Katliamının, Dünya’da ve bölgemizde yaşanan savaşlardan, kitlesel göçlerden ve son dönemde yaşanan benzer olaylardan Diyarbakır mitingindeki patlama, Suruç’taki katliam, barış sürecinin krize girişi ile yoğunlaşan çatışmalar sonucu artan ölümler, sokağa çıkma yasakları, sivil ölümler, linç girişimleriyle zehirlenen toplumsal ortamdan bağımsız olmadığını görüyoruz.

Daha fazla dayanışma, daha örgütlü çalışma için...

Ruh sağlığı alanında çalışanlar olarak, katliamın yarattığı etkilerin psikolojik boyutuyla baş etmek için katliam tanıklarına, yaralılara, yaralı ve kayıp yakınlarına, televizyondan izleyerek, internetten takip ederek etkilenenlere destek sunmak ve dayanışmak için ilk günden bu yana çaba gösteriyoruz. Alanda çalışan farklı meslek gruplarının ya da aynı meslekten olan farklı örgütlerin çalışmaları birbirini destekler nitelikte olmakla beraber, işbirliği çabalarının daha tanımlı bir ilişki ve dayanışma ağına dönüşmesi aşamasında olduğumuzu düşünüyoruz. Nasıl bir çalışma, nasıl bir koordinasyon, nasıl bir dayanışma sorularına verdiğimiz yanıtları ortak bir çerçevede buluşturmayı hedefliyoruz.

Ankara Psikososyal Dayanışma Ağı İçin Ruh Sağlığı Çalışanları Forumu

Psikosyal Dayanışma Ağı Ankara ayağını kurar iken, bir  yandan çalışmalarımızın yürütmesini yurt geneliyle ortaklaştırmak, bir yandan da yatay, demokratik, barışçıl bir zeminden çalışmak istiyoruz. Bu nedenle toplantının temsiliyetten çok bireysel katılımı destekleyen bir tarzda olmasını önemsiyoruz. Dayanışmayı yükselten, kendimizi ifadeyi kolaylaştıran, farklı disiplinlerden deneyimlerimizi paylaşmayı mümkün kılan bir yöntemle biraraya gelmeyi planlıyoruz.

Davetlisiniz!

Ankara Katliamı sonrasında psikososyal destek için gönüllü çalışmalar yürüten, yürütme niyeti olan tüm psikiyatristleri, psikologları, sosyal hizmet uzmanlarını, psikolojik danışmanları dostça bir zeminde tartışmaya davet ediyoruz.

Tarih: 21 Ekim 2015

Saat:18:30

Yer: Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Merkezi

Adres: Tunus Caddesi 59/5 Kavaklıdere/ANKARA

Telefon: (0312) 468 74 97

19 Ekim 2015
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP