Meslektaşlarımıza Çağrı!

Engelli Bakım Merkezleri Yönetmeliği Değişikliğine Karşı Kampanya
12-20 KASIM

 Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılmasının planlandığını öğrenmiş bulunmaktayız. Bu olası değişikliklere karşı ses çıkarmanın ilk adımlarından biri olarak bir faks/e-posta/telefon kampanyası planladık. İlk olarak 12-13 Kasım günlerinde düzenlediğimiz kampanyayı daha çok kişinin kampanyaya katılımını sağlamak için 16-20 Kasım tarihleri arasında da devam ettirmeye karar verdik.

 Hem bizler hem de bizden hizmet alanların haklarında ve hizmetin niteliğinde ciddi kayıplara yol açacak bu olası değişiklere karşı meslektaşlarımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Değişikliklerin ne olduğunu ve onlara yönelik bakış açımızı, aşağıda hazırladığımız metinde bulabilirsiniz.

 12 Kasım Perşembe günü 09.00'dan başlayıp 20 Kasım Cuma günü 17.00'ye kadar sürecek olan kampanyaya, mesajınızı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne iletmenizi sağlayacak aşağıdaki üç yoldan bir veya birkaçını kullanarak katılabilirsiniz:

   1. Faks yoluyla aşağıdaki metni şu numaraya yollayarak: (0312) 705 70 50
   2. E-posta yoluyla aşağıdaki metni şu adrese yollayarak: bilgiedinme.eyhgm@aile.gov.tr
   3. Telefon yoluyla bu iki yönetmelik değişikliğinin yapılmasına dair şikâyetinizi, şu santral numarasını arayıp Engelli Bakım Hizmetleri Dairesine bağlanmayı talep ettikten sonra daireye ileterek: (0312)  705 70 00 - 01

 Kampanyaya katılan meslektaşlarımızdan iki isteğimiz daha var. Birincisi, kampanyaya katılımı takip edebilmemiz ve verilerin ilerideki planlamalara katkı sunması için, katılan kişinin -içindeki bilgileri üçüncü kişi veya kurumlarla paylaşmayacağımız- şu ufak anketi doldurmasını rica ediyoruz: http://goo.gl/forms/dtPtz9497Q

 İkincisi de, faks/e-posta/telefonunuza yanıt aldığınız takdirde onu todap.der@gmail.com adresinden bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz. Aynı zamanda kampanya süresi ve sonrasında da e-posta adresimiz ve sitemizdeki (todap.org) iletişim numaralarından bize ulaşabilirsiniz.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)


***


FAKS/E-POSTA METNİ:

Tarih                   

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne

 26 Ekim tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından bir toplantı düzenlendiğini ve düzenlenen toplantıdan Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapılması önerisinin çıktığını duymuş bulunmaktayım.

 Bu değişiklik önerilerinden özellikle iki tanesinin hem meslek elemanları ve biz psikologları hem de hizmet alan kişileri ciddi anlamda mağdur edeceğini düşünmekteyim. Bunlardan birincisi, 16/08/2015 tarihli yönetmelikte hizmet alan 36 kişiye bir meslek elemanı düşmekteyken, bu sayının 48'e çıkarılması önerisi; ikincisi de aynı yönetmelikte yer alan psikolog çalıştırma zorunluluğunu kaldırılmasıdır.

 Hâlihazırda hizmet verenlerin ve alanların hakları ve nitelikli bir hizmetin üretilmesi açısından yapılması gereken birçok şey varken ve aynı zamanda alandaki her mesleğin hakkının ve hizmetinin niteliğinin ayrı ayrı korunması, her mesleğin sunabileceği kendine has hizmetin önünün açılması gerekirken yapılması planlanan bu değişikliklerin gözle görünür olumsuz sonuçları olacaktır.

 Önerilen bu değişiklikler gerçekleşirse hizmet veren mesleklerin istihdam alanını daralacak ve daha güvencesiz hale gelecektir. Aynı zamanda  bu alandaki tüm meslek grupları ve özel olarak da psikologlar sömürüye daha açık hale gelecek, emeklerinin değeri düşecek, çalışmalarının nitelikleri ve tatminlerinin önündeki engeller büyütülmüş olacaktır.

 Dolayısıyla bu değişikliklerden hizmet alanlar da birebir etkileneceklerdir. Hizmet alan kişiler nitelikli ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir psikososyal destek imkânından daha da uzak kalacaklardır. Yaşadıkları her türlü olumsuz deneyim karşısında alabilecekleri psikososyal destek daha da kısıtlanmış olacak ve bu kişiler toplumun daha da dışına itilecektir.

 Tüm bunlar düşünüldüğünde, planlandığına dair duyumlar olan bu iki değişiklikten acilen vazgeçilmesi ve bunun tarafıma bildirilmesini talep etmekteyim. Aksi koşulda doğacak yükümlülükleriniz olduğunu hatırlatır, bu alanda çalışan ve hizmet alan kişiler için en uygun modelleri geliştirmek için meslek örgütleri ve sendikalar, hasta ve insan hakları örgütleri ile detaylı çalışmalar yapılmasının en uygun yöntem olacağını söylemeyi borç bilirim.

Ad Soyad


İmza


Açık Adres

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP