TMMOB'lu Kadınların Yanındayız, Feminist İsyandayız!

TMMOB'lu kadınların son kurultay ve kurultay önceki süreçlerde yaşadıklarını duyduk, gördük, dinledik, tanık olduk...Elbette şaşırmadık. Çünkü erkek egemenliğinin, cinsiyetçiliğin,  kadına yönelik şiddetin her sınıftan erkekte, her meslek grubunda, her örgütte farklı düzeylerde de olsa var olduğunu biliyoruz.

Bizler farklı mesleklerden de olsak, çalıştığımız bilim dallarının, mesleklerimizin, meslek örgütlerimizin taşıyıcısı ve bazen de yeniden üreticisi olduğu erkek egemen ideolojileri ve uygulamalarını deşifre etmek ve yıkmak için, eşitlik, özgürlük ve adalet taleplerimize sahip
çıkmak için yola çıkmış, aynı yolda yürüyen kadınlarız. Özel hayatlarımızda, sokakta verdiğimiz kadın özgürleşmesi mücadelesini, meslek örgütlerimizde de veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz.

Kendi örgütümüz dahil, demokrasi, eşitlik, özgürlük talepleriyle sık sık bir araya geldiğimiz, omuz omuza mücadele verdiğimiz TMMOB gibi diğer meslek örgütleri ve sendikalarda, cinsiyetçi tutum ve uygulamaların tanığıyız, karşısındayız. Farklı ezilmişlikler için kadın-erkek birlikte mücadele verdiğimiz alanlarda, kadınlık deneyimimizin bizi birleştirdiğini ve patriyarkal sistemi dönüştürmeden, birlikte mücadelesini verdiğimiz diğer alanlarda da başarılı olmamızın söz konusu olmadığını biliyoruz. Hakiki bir adalet ve özgürlük mücadelesinin, bu mücadeleyle tutarlı biçimde cinsiyetçilikle de mücadele ile mümkün olabileceğini biliyoruz.

Bu anlamda, omuz omuza mücadele verdiğimiz tüm meslek örgütleri ve sendikaların, içlerindeki cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığı ile yüzleşmesini bekliyoruz. TMMOB içindeki ve TMMOB'la ortak mücadele alanları içinde olan karma örgütlerdeki tüm erkeklerin TMMOB' lu kadınların maruz bırakıldığı eril şiddete karşı ses çıkarma sorumluluğu bulunduğunu, sessiz kalmanın bu cinsiyetçi tutum ve baskıya ortak olmak olduğunu hatırlatıyoruz.

Biz TODAP’lı kadınlar, TMMOB'lu kadınların yanında ve mücadelelerine ortağız !

TODAP Kadın Komisyonu

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP