5. Yıl ve Yeni Yıla Merhaba Buluşması
Eleştirel Psikologlar ve Psikoloji Öğrencileri olarak 2008 yılında çıktığımız yola, 2010 yılının Aralık ayında derneğimizi kurarak devam ettik. Bugüne kadar Türkiye'de psikoloji disiplininin eleştirisi ve yeniden inşası, psikologların çalışma biçimlerinin dönüşümünün anlaşılması ve buna uygun emekten yana mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve toplumsal muhalefetin bir parçası olarak Türkiye ve dünyanın herkes ve her canlı için adil ve özgür bir şekilde yaşanabilir bir yer olması için kendi alanımızdan yola çıkarak çeşitli çabalar gösterdik. Bu çabaların somutlaşması için de psikologların ve psikoloji öğrencilerinin, yatay mekanizmaları güçlü ve katılımcı bir özörgütlenmesini oluşturma gayretindeyiz. Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği(TODAP)’ni, ilkeleri ve işleyişiyle böyle bir bütün olarak düşünüyoruz. 
 
 Derneğimizin kuruluşunun 5. yılında bir etkinlik düzenlememizin bir sebebi bu ilke ve işleyişleri daha çok kişiyle buluşturabilmek, bir diğer sebebi de baskı ve sömürünün türlü biçimlerinin artarak devam ettiği ve acıların eksik olmadığı ülkemizde bir arada yaşama ve dayanışma biçimlerimizi arttırmaktır. Her şeye rağmen birlikte ve mücadele içerisinde olabilmek, baskı ve sömürünün tüm biçimlerini yerle bir etmemiz için sahip olunabilecek en güçlü umut kaynağıdır. Bu kaynağı birlikte beslemek ve büyütmek için herkesi 5. Yıl Etkinliğimize bekliyoruz.
 
Zaman: 26 Aralık Cumartesi, 19.00
Yer: Sokak Cafe (Şehit Muhtar Mahallesi, Mis Sokak, No: 14, Beyoğlu, İstanbul)
İletişim: 05058519260
 
Barışla, Dayanışmayla

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği(TODAP)
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP