19. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu'na Açık Çağrı

 Teması "Barış ve Psikoloji" olarak belirlenmiş olan 19. Ulusal Psikoloji Kongresi'nin 6-7 Eylül tarihlerinde Gediz Üniversitesi'nde düzenleneceği açıklanmıştır. Savaşın, katliamların, sokağa çıkma yasaklarının ve temel insan hakkı ihlallerinin yoğun bir şekilde yaşandığı ülkemizde psikologların barışa dair konuşması, bu konuda bilgi ve deneyim paylaşması bizim açımızdan da oldukça önemlidir. Türkiye'de psikoloji disiplini ve psikologların, hak ihlalleri ve savaşla kurduğu ilişkinin değerlendirilmesini; barış, adalet ve eşitlik içinde yaşama olanağının yaratılmasına sunabileceği katkıların konuşulmasını biz de çok önemsiyoruz.

 Diğer yandan, 2010 yılında yaptığımız "Kongreler Ücretsiz Olsun" kampanyasında da belirttiğimiz ve Eleştirel Psikoloji Sempozyumları dahil birçok etkinliğimizde hayata geçirmeye çalıştığımız gibi kongrelerin katılımcılara ücretsiz olması gerektiğini düşünüyoruz. Bize göre kongrelerin ücretli olması bilgi ve deneyim paylaşımının önündeki engelleri arttırdığı gibi, bilginin ticarileşmesi sürecini de yeniden üreten bir uygulama. Aynı zamanda biz kongrelerin ücretsiz yapılabileceğine dair inancımızı da korumaktayız. Kongre kapsamında belli işlerin bir şirkete devredilmesi, zorunlu olmayan masraflar yapılması ve başka kurumlarla işbirliği yapmama, vb. gibi kongreyi katılımcılardan ücret almadan düzenleme olanağını azaltan yöntemlerin yeniden değerlendirilebilir ve değiştirilebilir olduğunu düşünüyoruz.

 Bir yandan "Barış ve Psikoloji" temasını önemsediğimiz, bir yandan da kongrenin ücretli olması gerekliliğine ikna olamayışımız nedeniyle Kongre Düzenleme Kuruluna bir çağrı yapmak istedik. Çağrımız şudur: Gelin, bu temayı vesile bilerek kongrelerin ücretsiz olması için bir adım atın ve 19. UIusal Psikoloji Kongresi'ni ücretsiz yapın. Bu durumda organizasyon konusunda biz de elimizden gelen desteği verelim. Eğer, Kongre Düzenleme Kurulu bu niyeti taşıdığını, ileride böyle olmasını hedeflediğini ama bazı somut sebeplerle bu talebin bu seneki kongre için gerçekleşemeyeceğini söylüyorsa kendilerine çağrımız şudur: Gelin, bunu gerçekleştirememe nedenlerinizi psikologlara ve psikoloji öğrencilerine anlatın. Bir geçiş adımı olarak da 19. Ulusal Psikoloji Kongresi'ne katılacak öğrencilerden ve işsiz psikologlardan ücret alınmayacağını açıklayın.

 Kongre Düzenleme Kurulu’nun yanıtını beklemekteyiz. Dayanışmayla…

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP)

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP