Çocuk Mahpuslar Ücretsiz Mektuplaşsın!

İnsan hakları aktivisti Zafer Kıraç, bir süre önce cezaevindeki çocukların ücretsiz mektuplaşabilmesi için bir imza kampanyası başlattı. Kampanya süresince 10 binin üzerinde imza toplandı.(https://www.change.org/p/12-18-ya%C5%9F-aras%C4%B1-mahpus-%C3%A7ocuklar-%C3%BCcretsiz-mektupla%C5%9Fabilsin-adaletbakanligi

Kıraç, talebi gerçekleşene dek, Adalet Bakanlığı önünde başlayan, Ankara Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde  09:30-12:30 saatleri arasında süren tek kişilik bir eyleme başladı. 

Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği olarak, Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi’nin de bileşeniyiz. Cezaevlerinden son çocuk çıkana dek, şu anda bulundukları koşulları elimizden geldiğince takip etmeyi,hak ihlallerini önlemeyi, konuyla ilgili demokratik talepleri desteklemeyi önemsiyoruz.

Ailesinden, yakınlarından uzaklaştırılan çocukların bir de mektuplaşmasının, haberleşmesinin engellenmesi, tecrit edilme, yalnızlık, güçsüzlük duygularının artmasına yol açacaktır. Adalet Bakanlığı’nı eylemin ve kampanya imzacılarının taleplerini dikkate almaya çağırıyoruz.

Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği(TODAP)

Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP