TODAP Faaliyet Listesi 4: Ocak 2014 – Aralık 2014
Aşağıda Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) olarak 2014 yılının Ocak ayı ile Aralık ayı arasında yaptığımız işlerin listesini bulabilirsiniz.

11/01/2014 - Ankara'da  Prof. Dr. Selçuk Candansayar’la ‘Ruh Sağlığı Alanında LGBT Bireylerle Çalışmak’ söyleşi yapıldı. 

15/01/2014 - Van Valiliği'ne gönderilmek üzere ikinci bir imza kampanyası yapıldı.

22/01/2014 - Cezaevleri konusunda yürütülen çalışmalara dahil olabilmek için İHD ile toplantı yapıldı.

26/01/2014 - Ankara'da Kaos GL ile toplantı yapıldı.

27/01/2014 - Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi'ne bileşen olarak katılındı.

21/02/2014 - PDİAD (Psikodiyalektik Araştırmalar Derneği) ve TODAP ortaklığında “Gezi Direnişi: Yas ve Melankoli” başlıklı etkinlik gerçekleştirildi.

06/03/2014 - “Anne ve Babaları Değil Çocuklarımızın Katillerini Cezalandırın!” başlıklı bildiri yayınlandı.

22/03/2014 - “Denetimli Serbestlik Uygulamasında Sivil Toplum Örgütlerinin Ve Üniversitelerin Rolü Çalıştayı” etkinliğine katılındı.

17/04/2014 - “Başka Seçeneklerimiz Var! – 1 Mayıs’ta Alanlardayız!” bildirisi yayınlandı.

25/04/2014 – Üyelerimiz Özge Çelebi ve Melek Göregenli'nin de sunum yaptığı Sosyal Psikolojinin  Akademi Dışında Çalışma Alanı Olabilir mi? - Yuvarlak Masa Toplantısına katılındı.

29/04/2014 - Arel Üniversitesi V. Psikoloji Günleri'nde 'Psikologların Mesleki Hakları ve Meslek Yasası' başlıklı sunum yapıldı.

01/05/2014 – TODAP, 'Taksim başta olmak üzere 1 Mayıs'ta Alanlardayız!' sloganıyla alanlardaydı.

10-11/05/2014 - Bileşeni olduğumuz Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi tarafından Mersin'de düzenlenen 2014 Türkiye'sinde Çocuk Cezaevleri Gerçeği Paneli'ne katılındı.

19/05/2014 - “Kapitalizme Öfke, Soma'ya Destek!” bildirisi yayınlandı.

03/06/2014 – “Hayvan Koruma Kanunu Değişikliğinde Psikolojinin Kötüye Kullanımı” başlıklı metin TODAP üyeleri Özge Kanlı, Umut Şah ve Burcu Çolak tarafından kaleme alındı. 

09/06/2014 - “Sağlık Hizmetlerinde Yapılan Görev Tanımlarına Dair Görüşümüz” başlıklı bildiri yayınlandı.

09/06/2014 – Şiddete Son Platformu'nun “Cinsel Suçlara Dair Kanun Değişikliği Tasarısı Hakkında” bildirisine TODAP Kadın Komisyonu olarak imzacı olundu.

14/06/2014 - Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Etkinliklerine katılım sağlandı.

11/07/2014 - “Her Yerde Kadın Cinayeti, Meclis Olağanüstü Toplansın!” metnine imzacı olundu.

19/07/2014 - TODAP İstanbul tartışma toplantılarının birincisi "Pozitivizm" konusunda gerçekleştirildi.

06/08/2014 - Kemal Gömi Kapalı Kapılar Ardında Tutulmamalıdır” metnine imzacı olundu.

09/08/2014 - TODAP İstanbul tartışma toplantılarının ikincisi "Post-Pozitivizm" ve "Eleştirel Gerçekçilik" konularında gerçekleştirildi.

11/08/2014 - Yeldeğirmeni Kadıköy Donkişot Sosyal Merkezi’nde Gezi Parkı "Önce-Sonra" Çalışması Sunumu yapıldı.

01/09/2014 - Savaşın Karşısında, Göçmenlerin Yanındayız! Bildirisi yayınlandı.

02/09/2014 - 23-26 Ağustos tarihleri arasında bölgeye giden ve bölgede bulunan TODAP ekibi tarafından Türkiye'ye Gelen Ezidi Halkının Durumu Hakkında Gözlemler paylaşıldı.

20/09/2014 - TODAP İstanbul olarak tartışma toplatılarının üçüncüsü "Sosyal İnşacılık" ve "Rölativizm" (Görececilik) konularında gerçekleştirildi.

26-27-28/09/2014 - “Direniş, Dayanışma, Psikoloji” başlığıyla Ankara'da IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu gerçekleştirildi.

30/09/2014 – IV. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Katılımcılarından Kobane’de süren savaşa dair Kamuoyuna çağrı yapıldı.

10/10/2014 – 28 Haziran-31 Ağustos tarihleri arasında Soma'da yürütülen çalışmanın raporu yayınlandı.

14/11/2014 – “Cezaevi Deneyimi ve Psikoz” yazısı TODAP üyesi Baran Gürsel tarafından kaleme alındı. 

20/10/2014 – Onur Yaser & Hatice Can’larımız için Adalet Platformu'nun bildirisine imzacı olundu.

28/10/2014 – “Soma Katliamının Failleri Yırca Zeytinliklerinde!” bildirisi yayınlandı.

28/10/2014 – Validebağ Direnişine Destek Çağrısı'na imzacı olundu.

29/10/2014 – “Maden Ocağında Yangın, Maaş Alamayan Madenciler ve Ocakta Göçük” başlıklı bildiri yayınlandı.

04/11/2014 – “Direnen Kobâne'nin yanındayız!” çağrısı yapıldı.

08/11/2014 – “Savaşı Durduralım!” başlıklı çağrı yayınlandı.

25/11/2014 - Dünya Çocuk Hakları Gününde “Çocuklar özgürleştiğinde, özgürleşeceğiz hepimiz!” başlıklı bildiri yayınlandı.

25/11/2014 - Boğaziçi Soma Dayanışması tarafından düzenlenen Soma: Hakikat, Adalet ve Anma Sempozyumu'nda 'Soma’yla Dayanışma Deneyimleri: Gözlem ve Aktarımlar' ve 'Soma’da Kadın Olmak' başlıklı oturumlarda sunumlar yapıldı.

08/11/2014 - TODAP İstanbul tartışma toplantılarının dördüncüsünde “Psikolojide Pozitivist Araştırma Örnekleri” başlığında gerçekleştirildi. 

16/11/2014 - Özel Eğitim Merkezleri Dayanışma Ağı Önerisini konuşmak için toplantı yapıldı.

29/11/2014 - Malatya'da düzenlenen Kapitalizm ve Paternalizm Kıskacında Çocuk Sempozyumuna 'Çocuk Cinselliğinin İstismarı' başlığıyla katılındı.

29/11/2014 – İzmir’de bir tanışma ve örgütlenme toplantısı gerçekleştirildi. 

10/12/2014 - Mülteci Kamplarında Çocuk Tecavüzlerinin Meşrulaştırılmasına Hayır! başlıklı bildiri yayınlandı.

14/12/2014 - Rehabilitasyon Merkezleri Dayanışma Ağı Önerisi 2. toplantısı düzenlendi.

13/12/2014 - Psikoloji Lisans Eğitimi Üzerine Öğrenci Forumları'nın birincisi İstanbul'da Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

16/01/2015 – TODAP üyesi Baran Gürsel’in “Kapitalist Üretim İlişkilerinin Sürdürülmesinde Psikolojinin Rolü: Anaakım Çalışma ve Psikoloji İdeolojilerinde Bireycilik ve Akılcılık” başlıklı yazısı Praksis dergisinde yayınlandı. 

20/12/2014 – Mersin’de bir tanışma ve örgütlenme toplantısı gerçekleştirildi. 

24/12/2014 - Ankara'da Çocuk Cezaevleri Kapatılsın Girişimi tarafından Taş Dile Geldiğinde kitabının yazarı ve TODAP üyesi Sedat Yağcıoğlu ile söyleşi düzenlendi.

17 Şubat 2016
Twitter
Facebook
© Copyright 2013 - TODAP